Kategoriarkiv: Vaccinationer

Obegripligt att smitta barn med mässling…

… tycker barnläkaren Ann Lindstrand på Folkhälsomyndigheten, som beskrev varför i TV4 Nyhetsmorgon i morse.

Där beskriver hon bland annat varför ”mässlingsvaccinet är ett av de mest ekologiska vaccin vi har” med extremt lite tillsatser.

Länk till inslaget: varför du ska välja vaccination framför vild mässling. 

Sprid gärna!

PS. Ann har tidigare varit ordförande i svenska Läkare utan gränser och vet med sin globala kunskap mer än de flesta av oss om vilken elak sjukdom vi talar om, som dödar 300 människor varje dag i världen.

 

Fördelar och nackdelar med fästingvaccin för barn

Varför fästingvaccin till barn? 

Ja, det är ju inte fästingen vi vaccinerar mot, utan en sjukdom som fästingen kan smittas med, TBE. TBE (tick-borne encephalitis) är en sjukdom som kan ge allt från väldigt milda symtom till dödlig hjärninflammation.

Även om symtomen är milda till en början, så riskerar både barn och vuxna långvariga (troligen livslånga) hjärnskador efter TBE. Man sade länge att barn inte riskerade långvariga hjärnskador, men för ett år sedan kom en svensk studie som motbevisade det med besked. Läs om vilka skador TBE hos barn kan ge i det här inlägget.

Skyddar fästingvaccin mot TBE? 

Ja, fästingvaccin skyddar bra om man bara kommer ihåg att ta sina nya doser. Sverige har haft ganska många fall de senaste åren bland äldre som varit vaccinerade, men glömt bort påfyllnadsvaccination de senaste åren.

Hur ofta ska man vaccinera sig? 

Om man aldrig är vaccinerad förut ska man ta två doser med en till tre månaders mellanrum. Nästa dos efter ett år. Därefter efter tre år. Därefter vart femte år för personer mellan 12 och 49, och vart tredje år till personer över 49 år. Rätt krångligt va?

Om man genomfört grundimmuniseringen (dos 1-3) i någorlunda ok ordning så kan man väl säga att man ska vaccinera sig vart tredje till vart femte år därefter eller när man kommer ihåg. Och ju äldre man blir, desto viktigare att det faktiskt blir vart tredje år.

För tät vaccinering under det unga vuxenlivet gör ingen skada, det är bara det att det inte är visat att det ger någon extra nytta heller.

När ska man börja vaccinera? 

Fästingvaccin är godkänt från ett års ålder, och jag och många barnläkarkolleger till mig har vaccinerat barnen i princip på ettårsdagen. En blev hemskt arg då en sjuksköterska på en vaccinationsbyrå vägrade ge hennes son vaccin när han var 364 dagar gammal.

Vaccinerar BVC med fästingvaccin? 

Nej, det ingår inte i allmänna vaccinationsprogrammet. Den som vill vaccinera mot TBE får göra det för sina egna pengar.

Kan fästingvaccinet ge Parkinson, somnolens och hjärninflammation?

NEJ. Tvärtom mot vad den organiserade vaccinmotståndarsidan vaccin.me hävdar i en då och då spridd artikel på nätet. Det finns inte ett uns sanning bakom vare sig den artikeln eller annat på den sidan. Cochraneinstitutet, som har till uppgift att gå igenom de vetenskapliga underlagen för sjukvård, har gjort en genomgång av vacciner mot TBE och kommit fram till att de är säkra.

Vilket vaccin ska jag välja?

Det finns två fästingvacciner på den svenska marknaden, FSME-immun och Encepur. De är likvärdiga, och det fungerar bra att ta den första dosen med det ena och andra doser med det andra. Som tur är.

Vad ska jag göra när jag glömt en dos fästingvaccin?

Man har gjort en del studier på försenade doser, och även de verkar ge ganska bra skydd. Så ge barnet en till dos när du kommit på att du glömt.

Varför vaccinera småbarn mot röda hund egentligen?

Vi vaccinerar ju mot röda hund i Sverige och stora delar av världen med målet att utrota det förskräckliga tillstånd som uppkommer hos barn efter att mamman fått röda hund under graviditet. Lina har skrivit om hur de röda hund-skadade barnen mår tidigare, i korthet blir en stor andel mycket svårt hjärnskadade.

Kan man inte bara vaccinera blivande mammor?

Det är ju en väldigt logisk tanke. Om alla blivande mammor vaccineras kommer väl ingen att kunna bli smittad av röda hund? Det var precis så svenska staten tänkte när vaccination mot röda hund infördes för 12-åriga flickor (och kvinnor som fött barn och inte hade skyddande antikroppar mot röda hund) 1974. rubellavaccination

Titta nu noga på den här suddiga bilden som jag klippt ur Socialstyrelsens utmärkta publikation ”Vaccination av barn”. Vad hände med röda hund-epidemierna med den vaccinationspolicyn? Ingenting! Vi fick en röda hund-epidemi 1978-1980 som drabbade lika många som tidigare drabbats. Det föddes många barn med röda-hund-skador, och många sena aborter gjordes på grund av att mamman märkt av sin röda hund-infektion och inte ville föda och ta hand om ett mycket svårt skadat barn.

Vaccin till alla fungerar!

1982 införde Sverige som ett av de första länderna i världen, kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund i sitt allmänna vaccinationsprogram. Alla barn erbjuds en första dos vid 18 månaders ålder, och de allra allra flesta föräldrar tackar ja. Det näst senaste röda hund-skadade barnet i Sverige föddes 1985. Ett röda hund-skadat barn föddes 2011, av en ovaccinerad mamma som smittats under en utlandsresa.

Under 2000-talet (förutom 2012) förekom bara enstaka, utlandssmittade röda hund-fall i Sverige. 2011 rapporterades fyra fall av röda hund i Sverige, två smittade utomlands och två i Sverige.

Nu finns röda hund i Sverige igen

I Ytterjärna utanför Södertälje bor en stor grupp antroposofer. Antroposofin är en livsåskådning som har en egen syn på medicin och infektioner. Det antroposofiska synsättet liknar i mångt och mycket homeopatin och man använder, liksom homeopater extremt små mängder av ämnen (bly, myrsyra bland annat) som som mediciner.

Antroposoferna tycker att infektioner är av godo för själens utveckling. Mässling intar en särställning, men även naturlig röda hund-infektion anses önskvärd. Därför vaccinerar inte övertygade antroposofer sina barn, vilket märks på att Ytterjärna har den lägsta vaccinationstäckningen för mässling, påssjuka och röda hund i hela Sverige.

Under 2012 spreds både mässling och röda hund bland de ovaccinerade barnen i Ytterjärna. En man som rest i centraleuropa spred röda hund till 49 människor i omgivningen, tack och lov inte till någon ovaccinerad gravid vad vi vet. Enligt en artikel i ETC skedde smittspridningen med mening.

Varför fungerar det inte att ge vaccin bara till unga kvinnor?

Troligen för att vaccinet inte är tillräckligt bra. Vaccinet ger lägre antikroppsnivåer, och troligen sämre skydd, än genomgången infektion. Även efter genomgången infektion kan man få röda hund igen, även om färre foster till drabbade gravida då riskerar skador. Vi vet att några inte får skydd av vaccinet, och uppenbarligen är de så många att de ofödda barnen inte skyddas genom att bara vaccinera de blivande mammorna. Däremot är vaccinet tillräckligt bra för att skapa flockimmunitet, vilket både svenska och internationella erfarenheter visar.

Vi kan utrota röda hund, men då måste vi hjälpas åt!

Jag är tacksam att ni vaccinerade er!

Inget av mina barn har fötts med röda hund-skador. Jag är så tacksam för det. Jag är vaccinerad, men hur kan jag veta om jag skyddade mina barn genom mina egenproducerade antikroppar och antirödahund-T-celler, eller om mina barn blev skyddade genom att jag inte utsattes för röda hund eftersom alla jag träffade var vaccinerade? För säkerhets skull säger jag:

Tack för hjälpen alla vänner och ovänner, kända och okända, tack för att ni skyddade mina barn mot röda hund!

Och ni som funderar på att låta bli att vaccinera era barn, fundera gärna en gång till. Om fördelar och nackdelar och effekter och biverkningar av vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MMR-vaccin) kan ni läsa i ett tidigare inlägg. Ställ gärna frågor här om det är något mer ni undrar över! Nu ska inte jag ha fler barn, men jag skulle vara otroligt glad om jag slipper möta nyfödda barn med röda hund-skador under mina kommande år som barnläkare.