Finn fem fel i DN:s ledare om föräldraförsäkringen

I dagens DN skriver ledarredaktionen om föräldraförsäkringen. Det är en artikel riktad till den pågående socialdemokratiska partikongressen med budskapet att Socialdemokraterna inte bör driva frågan om en individualiserad föräldraförsäkring, det vill säga en föräldraförsäkring där hälften av månaderna går till vardera förälder.

Jag tänkte inte argumentera vare sig för eller emot delad föräldraförsäkring. Däremot kan jag inte låta bli att påpeka allvarliga faktafel och icke underbyggda argument i DN:s artikel. Jag tycker inte den håller en nivå på argumentation och faktakoll som jag förväntar mig av Sveriges största dagstidning.

1. DN skriver ”så länge mammorna tar lejonparten av föräldraledigheten kommer kvinnor som kollektiv alltid att ha en sämre ställning på arbetsmarknaden”. Det här är ett argument vi ofta hör, ett argument som saknar vetenskaplig täckning. Låt mig förklara varför.

Män har bättre lön och är mindre föräldralediga än kvinnor

Män som grupp har bättre lön än kvinnor och blir chefer i större utsträckning. Män som grupp tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor som grupp. Visst kan man undra om det finns ett samband. Men det kan inte fastställas utan vidare forskning. För att kunna förklara mäns bättre lön och bättre karriärer med att de inte är föräldralediga, måste man gå ett steg vidare.

Det steget är lämpligen att undersöka om män som tar ut föräldraledighet har lika låg lön och blir chefer i lika liten utsträckning som kvinnor som tar ut föräldraledighet. Och tvärtom borde kvinnor som inte tar ut föräldraledighet få lika hög lön som män som inte tar ut föräldraledighet.

Men det finns inga bevis på att det beror på barnen eller föräldraledigheten

Här kan jag framförallt den forskning som finns inom området akademisk karriär och föräldraskap, och de studier som finns (alltför få, och alltför små) kan inte visa att kvinnor som inte har barn har lika bra karriärmöjligheter som män. Såvitt jag vet finns inga svenska studier som studerar just om föräldraledighetsuttag är relaterat till lön eller karriär, men känner ni till några, länka gärna i kommentarsfältet!

Högskoleverket har gjort en stor analys kring akademiska karriärer för kvinnor och män. En delanalys (s 45 i rapporten) belyser frågan om föräldraskap spelar någon roll för karrirären. Här har man tittat på alla som tog doktorsexamen (första steget i en forskarkarriär/akademisk karriär) i Sverige 2000-2003. Sedan har man sett hur många barn de har och hur många som går vidare till nästa steget i forskarkarriären, det vill säga anställning som forskarassistent/biträdande lektor inom 6 år efter doktorsexamen.

Studien visar att 10% av de barnlösa kvinnorna gjort det, medan 10,4% av dem med ett barn, 11,5% av dem med två barn och 11,7% av dem med 3 barn eller fler fått en sådan anställning. Om något är alltså möjligheten att gå vidare större för de kvinnor som har barn än de barnlösa. För männen ser det lite annorlunda ut. Av de barnlösa männen har 12,3% gått vidare i forskarkarriären, av dem som har ett barn 12,4%, av dem som har två barn 8,4% och av dem som har tre barn eller fler 6,9%. För männen, men inte för kvinnorna, är det alltså mindre chans att gå vidare i en forskarkarriär ju fler barn de har!

Antas kvinnor vara en mer riskfylld rekrytering?

Det är så DN uttrycker sig: ”kvinnor i fertil ålder ses, med viss rätt, som en mer riskfylld rekrytering”. Så kanske det är. Men vi har lagar i Sverige som tydligt säger att det inte får påverka vare sig anställningen, karriären eller löneutvecklingen.

Om man antar att många av Sveriges arbetsgivare bryter mot den svenska lagstiftningen och missgynnar föräldralediga, eller kvinnor för att de antas vara föräldralediga. Då är väl det ett stort problem i sig? Ett problem som inte bör påverka hur själva föräldraledigheten ser ut.

En fyrkantig mall?

DN skriver: ”en tvingande uppdelning av föräldradagarna innebär att många olika slags familjer och individer ska pressas in i en fyrkantig mall”. Läs det igen. Och igen. Och igen. Förstår ni vad de menar? Det gör faktiskt inte jag. Om nu varje lagstiftning är en mall med en viss form, vilken form har nuvarande lagstiftning? Rund? Trekantig? Är det då bättre än fyrkantig? Jag förstår inte!

En lavin av vårdnadstvister?

DN skriver: ”Om föräldraförsäkringen förlorar sin elasticitet kommer vi att få se en lavin av nya vårdnadstvister i syfte att säkra att föräldraförsäkringen tillfaller den mest lämpade.” Dagens lagstiftning utgår från att hälften av föräldradagarna tillfaller varje förälder, men varje förälder har möjlighet att överlåta föräldrapenningdagarna till den andra föräldern (med undantag för 60 dagar) om föräldern vill.

Om man har överlåtit föräldradagarna till den andra föräldern och ångrar sig är det bara att ta tillbaka de dagar som ännu inte är uttagna. När föräldrarna är oense, och båda vill ta hand om sitt barn med föräldrapenning, så är det redan idag så att dagarna är tvångsdelade.

Det förekommer vårdnadstvister idag där separerade bebisföräldrar vill ha alla föräldrapenningdagar och alltså enskild vårdnad, där striden om föräldrapenningen är en del av själva vårdnadstvisten. Jag kan inte se att en delad föräldraförsäkring där man inte kan överlåta dagar till den andra föräldern skulle ge fler sådana vårdnadstvister. Kan ni det?

Kriminella och missbrukande, omogna pappor?

DN skriver ”Inte alla som blir föräldrar är sunda, skötsamma och ansvarstagande. En del är kriminella. En del är missbrukare. En del är omogna och struliga. Ibland är det helt enkelt bäst att den av föräldrarna som har mest ordning på sig själv tar huvudansvaret för det lilla barnet.”

Visst stämmer det. Men jag vill invända: missbrukande föräldrar som inte kan ta ansvar för ett litet barn bör inte heller ha vårdnaden om barnet. Jag tycker det. Faktiskt. Vårdnaden om barnet innebär rätt och skyldighet att besluta om frågor som är viktiga för barnet, och den bör man inte ha om man är olämplig att ta hand om sitt barn. I de familjer där en förälder har ordning på sitt liv och den andra har ett pågående missbruk och inte ordning på sitt tycker jag att det är bäst för barnen att få tas om hand av bara den förälder som klarar av det på ett bra sätt. Och att bara den föräldern ska besluta i viktiga frågor som rör barnet, kunna skaffa pass för barnet och ta ut föräldradagar.

Och inga förslag jag känner till om individualiserad föräldraförsäkring innebär att föräldrar som inte har vårdnad om barnet ska ha rätt till föräldrapenning.

Debattera föräldraförsäkringen, men med förnuft!

DN och alla andra: debattera gärna föräldraförsäkringen, men var noga med att faktakolla er argumentation i framtiden är ni snälla. Barnen vinner inte på att vi för fram argument som saknar stöd i forskning eller är irrelevanta för sakfrågan.

Dela med dig!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 reaktioner på ”Finn fem fel i DN:s ledare om föräldraförsäkringen

 1. Jag tycker din analys är toppen! Glädjer mig att vi äntligen fått svart på vitt om att kvinnors dåliga möjligheter till akademisk karriär förvisso inte beror på barnen! Skönt för dem att veta att det inte är deras fel att mamma inte blev professor.
  Agnes Wold

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *