Fördelar och nackdelar med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Sjuka barn? Tröttnat på Netflix skränande! Testa SF kids play!

Doktor Lina har i sitt utmärkta inlägg om mässling, påssjuka och röda hund berättat utförligt om dessa sjukdomar. Här tänker jag berätta om vaccinet, dess fördelar och nackdelar.

Vaccinets fördelar:

1. Livräddande

Mässling är en dödlig sjukdom, särskilt för spädbarn. I ett land som Sverige, med välnärda barn och god tillgång till sjukvård dör något eller några enstaka barn per 1000 barn som får mässling. Innan mässlingsvaccinationen infördes på 1970-talet drabbades omkring 30 000 till 50 000 människor i Sverige av mässling varje år, de allra flesta barn. Sverige hade på 1970-talet omkring åtta miljoner invånare, och nu omkring nio miljoner, så om vi räknar med att 50 000 barn skulle drabbas av mässling varje år om vi slutade vaccinera så räddar vaccinationen mellan femtio och hundra barns liv varje år. Lågt räknat.

Påssjuka är inte en dödlig sjukdom, och röda hund dödar ofödda barn, men inte födda människor.

2. Räddar barn från hjärnskador

Om röda hund drabbar en icke-vaccinerad gravid kvinna som inte heller har haft röda hund riskerar fostret svåra skador. Fram till början av 1980-talet spreds röda hund i Sverige, och epidemier kom vart femte år. En av 300 gravida kvinnor smittades, och vid epidemin 1979 föddes 36 barn till kvinnor som trots känd röda hund-smitta under tidig graviditet valt att inte avbryta den. 18 av dem fick skador.

Antalet födda i Sverige brukar variera mellan 100 000 och 120 000 (nu närmare 120 000), så om vi räknar med att en av 300 gravida skulle smittas så räddas 3-400 ofödda barn vart femte år (plus färre ofödda barn däremellan) från en smitta som ger åtminstone hälften av dem svåra hjärnskador. Så säg att vi räddar 50 barn per år från röda hund-hjärnskador.

Mässling ger hjärninflammation hos 1 på 1000 drabbade barn. Före den allmänna vaccinationen vårdades 900 barn på sjukhus varje år för mässling, många av dem med hjärninflammation. Jag har inte hittat några siffror på hur många av dem som fick bestående handikapp, men det var ett antal barn varje år som drabbades av det.

Påssjuka kan ge en lindrig hjärnhinneinflammation med viss risk för bestående hörselskador.

3. Räddar barn från diabetes

Barn som blivit smittade av röda hund i fosterstadiet och fötts med röda hund-orsakade skador har 100-200 gånger högre risk för diabetes än andra barn.

4. Räddar män från sterilitet

Påssjuka kan drabba testiklar och om det gör det och dessutom drabbar båda testiklarna finns risk för sterilitet hos den drabbade mannen/pojken.

5. Minskar barns sjukdagar

De medelålders och äldre människor jag talat med minns mässlingen som ett par mycket tråkiga veckor av deras liv. Utslagen kliade, man hade feber och fick vara hemma. Påssjuka beskrivs som jobbigt för barnen som inte kan svälja på grund av de svullna spottkörtlarna, och röda hund blev man prickig och lite febrig av. Om man tänker sig att varje barn i en ovaccinerad befolkning är sjuk 2-3 veckor i mässling, en vecka i påssjuka och en vecka i röda hund blir det sammanlagt en månads sjukdagar för varje barn.

6. Minskar behovet av sjukvård

Många, kanske de flesta, föräldrar skulle söka åtminstone vårdcentral med sina barn när de fick mässling, påssjuka och röda hund. Många skulle söka barnakuten. Hundratals barn varje år skulle behöva sjukhusvård för mässlingskomplikationer. Röda hund-skadade barn skulle behöva livslång uppföljning i habilitering och hos neurolog.

Vaccinets nackdelar:

1. Kan ge sjukdom hos människor med mycket dåligt immunförsvar

Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är ett levande, försvagat vaccin. Det kan ge minimal sjukdom hos barn med normalt fungerande immunförsvar. Hos barn med mycket starkt nedsatt immunförsvar (till exempel vid medfödda svåra immunbrister, eller första tiden efter stamcellstransplantation) kan vaccinviruset ge svår infektion. Det lyckas vi undvika genom att inte vaccinera personer med starkt nedsatt immunförsvar.

De barnen skyddas genom att viruset inte sprids i samhället, genom att de allra flesta andra är vaccinerade. (Läs mer om det i det här inlägget)

2. Det gör ont att bli stucken

Vaccinet injiceras med en vass spruta. Sprutan gör ont en kort stund. Om du vill skydda ditt barn mot den smärtan kan du använda bedövningsplåster. Läs mer om det här.

3. Vaccinet kan ge en mycket svag mässling, påssjuka eller röda hund

1-2 veckor efter vaccinationen kan ett lätt mässlingliknande utslag och lite svullna, onda spottkörtlar uppkomma, ibland ledvärk. 5-10% av vaccinerade barn får feber då. Några barn får feberkramp i samband med febern, men det är mycket få. Dessa besvär försvinner inom ett par dagar och barnen är inte smittsamma.

4. Det kan bli lite rött i huden där vaccinationen getts

Huden runt injektionsstället kan rodna och bli lite varm. Det går över inom någon eller ett par dagar.

5. ITP

I mycket sällsynta fall kan barnet få en biverkan av vaccinet där blodplättarna i blodet förstörs av kroppen. Det leder i så fall till blödningar i huden, men allvarliga blödningar är oerhört sällsynt. Tillståndet kallas ITP (immunmedierad trombocytopen purpura) och går nästan alltid över av sig själv. Det är inte säkerställt om det är en vaccinbiverkan eller om det hade drabbat barnen ändå. De allra flesta fall av ITP kommer utan tidssamband med vaccination.

6. Allergisk reaktion mot vaccinet

Allergiska reaktioner mot vaccinet förekommer, men är mycket ovanliga. Behandling för dem finns på varje BVC. Allergisk chock förekommer hos ett barn av en miljon vaccinerade.

7. Hjärninflammation

En extremt ovanlig biverkning av vaccinet är hjärninflammation som drabbar färre än ett barn av en miljon vaccinerade. Detta kan jämföras med att en av tusen som insjuknar i mässling får hjärninflammation, och då en allvarligare form än den vaccinorsakade. Vaccination minskar således risken för hjärninflammation till en tusendel av risken som finns för att få hjärninflammation av mässling.

8. Övergående gångstörning?

Det finns en dansk studie som rapporterat en form av övergående gångstörning hos 8 av 100 000 vaccinerade barn, men med bara en studie går det inte att säkerställa ett samband.

Biverkningar som undersökts men som inte förekommer

En av de största vetenskapsskandalerna någonsin är dr Andrew Wakefields forskningsfusk kring vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Han publicerade en artikel där han menade att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund kunde orsaka både autism och inflammatorisk tarmsjukdom. När fusket uppdagades drog den vetenskapliga tidskriften Lancet tillbaka artikeln Klicka här om och se ordet ”retracted” (svenska indragen) lysa med rött över artikeln.

Det är undersökt om vaccinationen ger ökad risk för diabetes, och det gör den inte. Det är fler som får multipel skleros (MS) i en ovaccinerad befolkning än i en vaccinerad. Det är väl undersökt om det finns något samband mellan vaccinet och autism i flera stora studier (efter Wakefields) och det finns inte något samband.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund idag globalt

Enligt WHO fick 84% av alla barn i världen en dos mässlingvaccin (vilket i de flesta fall är kombinerat med påssjuka- och röda hund-vaccin) vid 1 års ålder 2011. En siffra som stigit från 72% 2000. För att uppnå flockimmunitet för mässling och röda hund krävs att 90-95% är vaccinerade – vilket på sikt kan leda till att sjukdomarna utrotas. Steget från 84% till 95% är inte overkligt stort, det overkligt stora steget är redan taget. Detta tycker jag är helt fantastiskt – tänk om vi inom en relativt nära framtid kan förpassa dessa sjukdomar till samma dammiga historieskåp som smittkoppor för evigt?

Källor: Vaccination av barn, en bok om vaccinerna och sjukdomarna i allmänna vaccinationsprogrammet utgiven av Socialstyrelsen. Rikshandboken, barnhälsovårdens bakgrundsdokumentation som är en favorit, denna artikel granskad av den fantastiskt vaccinkunniga och kloka förebilden, barnahälsovårdsöverläkare Margareta Blennow. Infpreg, en kunskapsdatabas för infektioner under graviditet skriven av svenska barnläkare, gynekologer, infektionsläkare och mikrobiologer. Smittskyddsinstitutet har information om smittsamma sjukdomar, vaccin och aktuella utbrott. Även WHO har mycket bra vaccininformation på sin hemsida liksom den europeiska smittskyddsmyndigheten och USA:s Centers for Disease Control and Prevention . En bra hemsida om kända biverkningar av MPR-vaccin är NNII’s (National Network for Immunization Information). Svenska Läkemedelsverket har också en hel del information enkelt sökbar på sin hemsida.

I min bok Praktika för blivande föräldrar - gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund kan du läsa mer om vad barn behöver och vad du med gott samvete kan strunta i. Trots sin titel funkar boken inte bara för blivande föräldrar, utan även för dig som varit förälder ett tag. Boken innehåller massor av kunskap om barnets immunsystem, infektioner, allergier och vaccinationer bland mycket annat. Ett perfekt komplement till barnakuten.nu! Finns även som ljudbok!

Köp Praktika för blivande föräldrar hos Adlibris här!

Lyssna på Praktika för blivande föräldrar hos Storytel här!

Dela med dig!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

30 reaktioner på ”Fördelar och nackdelar med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

 1. Tack för svar.
  Verkar mer som att hon har ont i lederna. Har även börjar visa att hon har ont i handlederna.
  Läste att just ledvärk kan vara en biverkan. Men oftast inte för små barn? Vet du om det kan vara en biverkan?

  1. Om hon har kvarstående ledvärk så tycker jag fortfarande att du bör söka vård med henne. Ledvärken som vaccinet orsakar är såvitt jag vet ofta övergående inom några dagar, så det är rimligt att en läkare gör en bedömning av hennes hälta och värk.

 2. Hej.
  Min dotter fick mpr vaccin för 2 veckor sedan, och redan första dagen börja hon säga att hon hade ont i benen och har varje dag klagat på smärta i benen, haltar till och från. är det en vanlig biverkning på mpr vaccinet? Hon är 20 månader.

  1. Hej! Om det var på samma ben där hon fick vaccinet kan man teoretiskt sett tänka sig en lokal biverkan, att hon har ont där hon fick sprutan. Annars kommer biverkningar av MPR-vaccinet efter en inkcbationstid på 2-3 veckor, eftersom vaccinviruset (precis som de vilda virusen) är levande och behöver den tiden på sig att växa till och orsaka symtom. Mest sannolikt är nog att det hela inte hade med vaccinet att göra, men om hältan kvarstår ska du förstås söka vård oavsett.

 3. Jag bor i Tyskland och här rekommenderas att barn skall ha fått två vaccinationer mot mässling innan två års ålder. I Sverige är rekommendationen att andra vaccinationen skall ske i skolåldern. Vad är bakgrunden till att skillnaden är så stor? Finns det verkligen fördelar med att vaccinera barnet så tätt som det rekommenderas i Tyskland? Finns det någon diskussion? Just nu känner jag snarare att jag nog vill följa de svenska rekommendationerna…

  1. Hej!

   Med mässlingsvaccinet så räcker en spruta för skydd, för 90% av dem som får vaccinet ungefär. Den andra sprutan ges för att täcka upp för dem som inte svarade på första vaccinet, (kanske pga fel på vaccinet, eller att kroppen inte bildade immunsvar den gången). Hur snabbt man behöver ge andra dosen i ett samhälle beror på hur mycket mässling sprids, med mycket mässling som sprids är det viktigare att komma upp till högt skydd mot mässling i befolkningen i låg ålder, med lite mässling som sprids kan man vänta längre. I Sverige fungerar vaccinationsprogrammet väl än så länge, men börjar vi få större utbrott av mässling är detta säkerligen en fråga som kommer att diskuteras. Än större effekt får sannolikt ett tidigareläggande av första dosen, som i Sverige ges jämförelsevis sent.

 4. Som kommentar till punkt 7. Hjärninflammation

  Enligt https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/

  3. Förekommer hjärninflammation efter MPR-vaccination?
  Det har rapporterats om fall där hjärninflammation har förekommit efter vaccination med MPR-vaccin. >>Det har däremot inte kunnat säkerställas om dessa fall har varit orsakade av vaccinvirus. Hjärninflammationen kan ha haft andra orsaker än vaccinationen.<< Frekvensen har angivits till ett fall per en miljon vaccinerade (1 på 1 000 000).

 5. Hej

  Ska resa till USA nästa vecka, min 20 månaders pojke har ej hunnit få MRP vaccinet än då han lyckats pricka in att vara sjuk de tillfällen som vi haft.
  Nu står jag i valet om det är för sent, är rädd att han får biverkningar medans vi är bortresta och kommer då befinna oss i ett klimat där det är ca 40 grader varmt.
  Frågade BVC men fick bara ett tjurigt svar att jag fick göra som jag ville…
  Så vaccinera och riskera biverkningar i varmt klimat eller inte vaccinera och riskera att det finns en chans att bli smittad.

  1. Jag skulle absolut vaccinera! Han kanske inte hinner få fullt skydd, men bättre något skydd än inget. Biverkningarna (de eventuella) får ni hantera på plats.

 6. Tack för informativt inlägg! Hamnade här när jag sökte på bieffekter av vaccinet. Vid förra sprutan fick sonen röda utslag och feber, ringde sjukvårdsupplysningen som sa att det inte hade samband.

  Nu, en vecka efter 1årsvaccinet, ser det ut som han har drabbats av mässlingen, ffa i ansikte, mage och ben. Han är även mycket ostadigare och ramlar oftare när han går, vilket stämmer överens med den danska studien. Känns bra att få bekräftat att det troligtvis beror på vaccinet och förhoppningsvis snart går över. Vet ni hur länge gångstörningen kan sitta i?

  1. Jag skulle söka barnläkare om barnet fortsatt ramlar påtagligt oftare än tidigare i någon veckas tid. Oavsett vaccin.

 7. Jag har precis vaccinerat min 1-åring mot mässling eftersom vi ska ut och resa. Om min son skulle ha den stora oturen att vara ”undantaget” som får hjärninflammation, brukar detta alltid ge kroniska effekter eller kan man bli helt återställd efter en hjärninflammation?

  Tack på förhand!

  1. Hej! För det första vill jag poängtera att risken att din son skulle drabbas av vaccinorsakad hjärninflammation är extremt liten. Att svara på frågan blir således lite som att svara på frågan ”Om flygplanet vi ska resa i störtar, vilka skador riskerar man då?”

   Hjärninflammationer är ibland ganska lindriga och lämnar i vissa fall knappt märkbara men eller inga alls och ibland är de hemska och leder till döden eller svåra hjärnskador. Genom att vaccinera din son har du minskat hans risk för att drabbas med 1000 gånger om han råkar träffa på mässling. Klokt!

   Hoppas ni får en riktigt bra (och frisk) resa!

 8. Kan du referera exakt, med ett citat, ur en källa, att till synes tidigare och nuvarande fullständigt friskt, så dör 1 av 1000 barn av mässling i Sverige? Alltså inte ospecifikt till en bok, sajt eller rapport.

  Tyvärr är detta riktigt ovetenskapligt, men i den stad jag bor i, vid mässlingepidemier under 70- och början av 80-talet dog inte en enda av mässling. På min skola var det cirka 700 elever. Alla fick inte mässling, men som bland annat SMI och Internetmedicin skriver, så är mässling en väldigt smittsam sjukdom. Så alltför många undkom inte mässlingen. Lägg sedan till att vi har ett 10-tal skolor till med ungefär samma antal elever per skola. Om någon hade avlidit under en mässlingepidemi, hade det slagit stort i media.

  Inlägget heter fördelar och nackdelar med vaccin – ”MPR”. Det verkar uteslutande vara fördelar, inga nackdelar? Varför inte lika ingående, som de detaljerande sjukdomsbeskrivningarna, lista de inte alltför ovanliga biverkningarna av Röda Hund-vaccinkomponenterna i MPR-vaccin? Exempelvis att flickor/kvinnor kan drabbas av artrit/reumatiska besvär, sällsynt men ibland livslånga? Ta gärna upp de fall som finns dokumenterade där MPR orsakat dövhet, istället för att skydda mot det. Lite information finns ju här i FASS: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040916001351&DocTypeID=3&UserTypeID=0

  Annars googla på vaccinnamnet i FASS-länken ovan, plus product monographe, så hittar man vaccintillverkarens egna information om vaccinet. Där kan man gå vidare och får mer, bredare och fördjupad information.

  ”Flockimmuniteten” är rätt intressant. I en given population är det cirka 5% som inte kan vaccinera sig pga bakomliggande sjukdomar, där vi så att säga ska vaccinera oss av ”solidariska” skäl. Enligt uppgift från vaccintillverkarna själva (produkt monograferna) ger vaccinet ingen effekt alls, i några procent, upp till ungefär 5% – inga antikroppar alls bildas efter vaccination. Sen har vi den delen av populationen där antikroppar bildas, men individerna insjuknar trots detta i mässling, och kan således smitta andra ovaccinerade. Hursomhelst, när vi lägger ihop dessa procent, så hamnar vi alltså under 90% i flockimmunitet. Det var bara en parantes, en intressant sådan.

  1. Hej! Tack för din kommentar. Den innehåller flera frågor som jag svarar på en i taget.

   1. Jag har aldrig skrivit att 1 av 1000 tidigare och nuvarande fullständigt friska barn dör av mässling i Sverige. Jag har skrivit att i befolkningar som den svenska, med välnärda barn och bra barnsjukvård, dör 1-2 av tusen barn som får mässling. Precis som med alla andra infektionssjukdomar drabbar mässlingen orättvist. Risken att dö är betydligt större för de barn som har underliggande sjukdomar, eller det fåtal barn som även i Sverige är undernärda.

   Du önskar en exakt källa med citat om mortaliteten vid mässling. Citat: ”Mässling kan även i vår del av världen orsaka dödsfall eller allvarliga följdsjukdomar som hjärninflammation. Risken för dödsfall i mässling anges i i-länder till några promille.” Citatet är hämtat från boken Vaccination av barn, det svenska vaccinationsprogrammet, en kunskapsöversikt för vårdpersonal. Utgiven av Socialstyrelsen 2008. Citatet hittar du på sidan 45.

   2. Du säger att jag inte tar upp nackdelar med vaccinet. Jag har listat 6 fördelar och 8 nackdelar med vaccinet. Om du tycker att fördelarna är övervägande, viktigare och ”tyngre” så är du och jag helt överens. Vi är också överens med världens samtliga folkhälsoorganisationer, barnläkarsällskap, infektionsläkarsällskap etc. Fördelarna med vaccination mot mässling och röda hund överväger nackdelarna enormt.

   3. I FASS-texten du länkar till finns en viktig information: Citerar: ”Dessutom finns rapporter om andra biverkningar vid användning av M M RVAXPRO efter godkännandet och/eller i kliniska studier samt vid användning efter godkännande av tidigare formuleringar av monovalenta och av kombinerade mässling-, påssjuke- och röda hundvacciner tillverkade av Merck & Co., Inc., och dessa har utan hänsyn till kausalitet eller frekvens sammanfattats i avsnitt b (frekvens ingen känd frekvens). Dessa data rapporterades baserat på mer än 400 miljoner doser som distribuerats världen över.” Kausalitet betyder orsakssamband. Det är alltså så att listan på ”biverkningar” innehåller alla sjukdomar som rapporterats ha drabbat mer än 200 miljoner vaccinerade inom en viss tid efter vaccinet getts, oavsett om något orsakssamband har kunnat visas eller inte, och oavsett hur många som drabbats.

   För att bestämma om det finns ett orsakssamband mellan vaccination och en sjukdom måste man jämföra vaccinerad och ovaccinerad grupp, och se att sjukdomen är vanligare i vaccinerad grupp. Det har gjorts av många vaccinforskare i fråga om mässling-påssjuka-röda hund-vaccin och de biverkningar som är orsakade av vaccinet har jag listat i min text. Även den biverkan där vetenskapen inte är helt ense om den har ett orsakssamband med vaccinet, det vill säga ITP har jag tagit med. För fullständighetens skull. Dövhet tillhör de sjukdomar där man inte kunnat se något orsakssamband med vaccinn.

   4. Ditt resonemang om vaccinanslag och flockimmunitet kräver större plats än jag har i kommentaren för att kommentera. Kort sagt kan jag säga att få saker inom medicinen är så väl undersökta och dokumenterade som hur många som behöver vara vaccinerade för att en befolkning ska vara skyddad mot mässling.

 9. @ Cecilia: Ok. Tack för snabbt svar! Kan du vore det interessant. Vore ju det logiska att även vuxna fick ”vaccineras” ikapp sas med tanke på risker för gravida kvinnor är det ju en fördel om de flesta vuxna som kan och vill är vaccinerade. Ha en bra påsk!

 10. Om det är en till två per tusen som dör, och 50 000 per år får mässling, så handlar det väl om 50 till 100 snarare än om 5 till 10?

 11. Håller med Helena, är jätteglad att ha hittat er blogg. Gillar verkligen er sakliga och informativa sätt att skriva. Speciellt när det gäller ämnen med många myter som detta med vaccin. Just när det gäller mässling har man ju nyligen gått ut och varnat för utbrott i Stockholm och Uppsala. Finns det skäl att börja fundera på att temporärt tidigarelägga vaccin för friska barn mellan tex 1 år och 18 månader? Eller är risken att smittas på tex Öppna Förskola eller förskola osv såpass små att riskerna är större än nyttan med att tidigarelägga vaccin? Vet att man i vissa fall kan tidigarelägga just mässlingsvaccin och undrar hur ni tänker kring det? Är det något ni själva skulle gjort i dagsläget eller skulle ni hellre väntat? Sedan undrar jag om ni har någon aning om hur det fungerar för med nyanlända flyktingar/invandrare som anländer ovaccinerade. Erbjuds även äldre barn och vuxna i den gruppen vaccin eller vaccineras enbart de barn som faller inom BVCs vaccinprogram?

  1. Det finns inga officiella rekommendationer kring att tidigarelägga vaccin i Uppsala (i Stockholm är det sedan en tid inga fler smittade). Jag fick höra om utbrottet typ dagen efter Edvin fått sin första spruta mot mässling, påssjuka och röda hund. Hade jag bott i Uppsala och han inte hade fått den men fyllt ett år hade jag nog bett om en tidigare vaccinspruta.

   Nyanlända flyktingbarn/invandrare vaccineras ikapp enligt allmänna vaccinationsprogrammet via BVC eller skolhälsovården. För vuxna vet jag faktiskt inte. Det kan jag försöka ta reda på.

 12. Tack så hemskt mycket för utförlig och saklig info. Det står mig allt klarare att åtminstone den ena tvillingen nog borde avstå det här vaccinet pga problemen med immunförsvaret och vita blodkroppar som hon haft och fortfarande till viss del har.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *