Ska jag vaccinera mitt barn mot influensan?

Influensa är en läbbig sjukdom. Under förra influensasäsongen såg jag flera tidigare friska tonåringar ligga veckovis på intensivvårdsavdelning på grund av influensa. Att detta inte bara var något som hände på mitt sjukhus framkommer i Smittskyddsinstitutets ”rapport från intensiven – unga i riskgrupp kan bli svårt sjuka”.

Där får man lära sig att alla intensivvårdade fall med all säkerhet inte kommit till Smittskyddsinstitutets kännedom, eftersom de inte varit anmälningspliktiga. Rapporten är därför baserad dels på anmälningar av ”svininfluensa” (influensa A H1N1) som varit anmälningspliktig, dels på rapporter från ett nystartat, ofullständigt intensivvårdsregister. Vi måste alltså bära med oss vetskapen om att alla siffror är för låga.

Många intensivvårdade för influensa förra säsongen

Under förra influensasäsongen intensivvårdades (mer än) 213 patienter i Sverige. Tre fjärdedelar av dem tillhörde en medicinsk riskgrupp eller var äldre än 65 år, en fjärdedel var tidigare friska människor under 65 år. Av alla intensivvårdade var 153 under 65 år gamla. Intensivvårdas för influensa gör man när man behöver respirator eller ECMO-behandling (syresättning av kroppen i hjärtlungmaskin).

Av de intensivvårdade över 65 år var hälften vaccinerade mot säsongsinfluensa. Av de intensivvårdade under 65 år som tillhörde en riskgrupp, alltså var rekommenderade kostnadsfri vaccination, var bara en femtedel vaccinerade (av dem där man visste detta).

Av de 137 fallen från intensivvårdsregistret avled 33 i sin influensasjukdom eller i komplikationer till denna. Sjutton av de avlidna var under 65 år gamla.

I USA rekommenderas alla personer över 6 månaders ålder influensavaccin. 

I USA rekommenderas alla barn mellan 6 månader och 8 år vaccin mot säsongsinfluensa.

I Sverige rekommenderas barn med kroniska sjukdomar influensavaccin

I Sverige har man valt att rekommendera barn i medicinska riskgrupper vaccin. Dessa riskgrupper är:

Barn med kronisk hjärtsjukdom

Barn med kronisk lungsjukdom (för astma gäller svår astma)

Barn med kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

Barn med kronisk leversvikt

Barn med kronisk njursvikt

Barn med instabil diabetes

Barn med extrem fetma

Barn med neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

Barn med flerfunktionshinder (alltså svårt hjärnskadade barn)

Dessa barn ska få vaccination gratis. Vissa sjukhus är bra på att hålla reda på vilka barn som ska vaccineras och påminna deras föräldrar, andra mindre bra. Generellt är vi för dåliga skulle jag säga. Det fina är att du som förälder till ett barn med någon av ovanstående sjukdomar kan gå till vilken vårdcentral eller vaccinationsbyrå med vårdavtal som helst (åtminstone i Stockholms läns landsting) och be om vaccination till ditt barn. Det finns tydliga riktlinjer från smittskyddsläkaren om att alla som har vårdavtal har ansvar att vaccinera alla i riskgrupp som ber om det.

Gravida bör vaccinera sig (kostnadsfritt), mer om det i det här inlägget.

Vuxna som har sjukdomarna ovan rekommenderas också vaccination (kostnadsfritt).

Alla människor som fyllt 65 år rekommenderas vaccination (kostnadsfritt).

Familjemedlemmar till människor som rekommenderas vaccination kostnadsfritt bör också vaccinera sig för att skydda den sjuka eller äldre familjemedlemmen, som kanske vaccineras men inte får tillräckligt skydd. Mina barn kommer att få vaccin för att skydda pensionerade farmor och farfar, som de träffar flera gånger i veckan. Att vi med stor sannolikhet minskar vabbdagar i vinter är inte en direkt nackdel med beslutet.

Narkolepsin då?

Narkolepsin till följd av svininfluensavaccinationen med Pandemrix 2009 var den värsta läkemedelskatastrofen sedan neurosedynskandalen i mina ögon. Pandemrix var framtaget i en hast och testat på få människor. Det hade höga doser adjuvans för att kunna tillverka så mycket vaccin som möjligt så snabbt som möjligt. Det var bara Pandemrix som gav narkolepsi, inte andra svininfluensavaccin.

Det finns mycket som talar för att de höga doserna av det adjuvans som användes var boven i dramat. Men det är såvitt jag vet inte helt uteslutet att det kan ha varit själva virusdelen. Samma virusdel finns i säsongsinfluensavaccinet Flurarix som används i år. Fluarix har inte visats ge narkolepsi och i Sverige och EU (utom Finland) anser inte läkemedelsmyndigheterna att risken för narkolepsi skulle vara ökad med Fluarix. Finland har dock agerat annorlunda och rekommenderar inte Fluarix till barn under 18 år. Övriga säsongsinfluensavacciner innehåller virusdelar framställda i andra laboratorier, på lite annat sätt och anses även av finländska myndigheter vara säkra att använda till barn.

När ska mitt barn vaccineras?

Så snart som möjligt. Vaccinet har kommit. Planera in en dag nästa vecka för vaccinering, så är ditt barn så skyddat som möjligt när sjukdomen väl kommer. Barn som inte tidigare fått säsongsinfluensavaccin ska ha två doser med en månads mellanrum, för dem som fått tidigare räcker en dos.

Du kan läsa mycket mer om vaccinationer och infektioner hos barn i min och Agnes Wolds bok Praktika för blivande föräldrar, som trots sitt namn även tar upp mycket som är intressant även för dem som varit föräldrar ett tag.

Klicka här och köp Praktikan hos Adlibris!
Dela med dig!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

54 reaktioner på ”Ska jag vaccinera mitt barn mot influensan?

 1. Vet du om det är vanligt att man i efterhand upptäcker riskfaktorer hos intensivvårdade influensapatienter som man inte kände till före vårdtillfället?

 2. Förra året lyckades vi ta oss iväg och vaccinera hela familjen. Var så nöjd och konstaterade att vi förmodligen sparat några dagar av egen sjukdom och några VAB-dagar. Murphy uppmärksammade naturligtvis denna triumferande inställning… Dagen därpå bröt ene sonen benet och sjukskrevs fyra veckor…

 3. Hade helt klart vaccinerat barnen med tanke på äldre släktingar om det inte hade varit för Pandemrix erfarenheten. Precis som jag inte vaccinerade mig under graviditeten kommer ingen i familjen att vaccinera sig mot säsongsinfluensa mer. Inte så länge ingen kan garantera att vaccinets oskadlighet. Som lekman känns det som det säkraste beslutet för närvarande tyvärr.

  @ Sture och Bertils mamma: Nej, så retligt, den där Murphy är verkligen inte rolig ibland! 🙂

 4. Vi bor just nu i USA och vaccinerar båda våra barn. Min dotter har astma och får vanligt vaccinet men min son får ett nässpray-vaccin (Nasal Spray Flu Vaccine). Det har gjort det mycket smidigare för honom att ta vaccinet.

  Vet du om det finns något liknande i Sverige? Varför inte annars?

  Tack för en bra blogg!

  http://www.cdc.gov/flu/about/qa/nasalspray.htm

  1. Nässprayvaccinet är registrerat i Sverige och mer effektivt än sprutvaccinet för barn. Jag ringde ett par vaccinationsbyråer idag och hörde om de hade det och det hade de inte. Tyvärr. Vet inte om det är vana, pris eller tillgång som brister, men alla som önskar det: fråga efter det när ni ska vaccinera era barn. Så skapas efterfrågan.

   1. Fluenz har det bestämts ska gälla för barn över 2 år som uppfyller rätt kriterier på vår barnklinik i Västerbottens läns landsting. Till de andra blir det Fluarix och hos oss kostar det 60 kr. Tror Fluenz kan vara lite dyrare, är ett levande vaccin men ska verka längre än Fluarixen.

 5. Förra året sa infektionsläkaren att vi börjat vaccinera för tidigt då vi började i oktober. Tror man influensan kommer tidigare i år eller tänker du dem som ska vaccinera två gånger med 1 månads mellanrum. Tycker det är svårt att få till alla vaccinationer på min 5 åring. Vanliga vaccinationsprogrammet + TBE + twinrix och TBC.

  1. Jag vet inte hur infektionsläkaren tänkte. Många vaccin kan man ju ta samtidigt. TBE kan vänta till våren för skydd inför nästa säsong. Hepatit B-vaccin (twinrix är hepatit A+B) är bra att komplettera vaccinationsprogrammet med (det är väl sannolikt nästa vaccin in i programmet).

   Vaccin mot TBC är ett eget inlägg och en svår avvägning, men viktigt om ditt barn kommer att utsättas för mycket smitta (om någon i familjen har smittsam TBC eller om ni åker till land med mkt TBC och lever nära sådana som har det).

   1. Hej! Jag blev så himla orolig när jag läste detta svar om den ”svåra avvägningen” om TBC-vaccin. Mina barn är vaccinerade eftersom vi – som många andra med invandrarbakgrund – blev uppmanade till detta. Är inte detta ett säkert vaccin? Jag har tänkt på det i flera dagar nu, och haft lite ångest, så om du kan förtydliga vad du menar hade jag varit jättetacksam!

    1. TBC-vaccin till barn med medfött mycket dåligt immunförsvar kan vara mycket farligt. Annars inte, men kan ge svårläkta sår hos i övrigt friska. (De läker dock efter flera veckor). Det TBC-vaccin som finns har effekt mot svår TBC hos små barn, sämre effekt hos äldre och ingen effekt mot lungtuberkulos som är den vanligaste formen.

     Så det är vettigt att vaccinera små barn från familjer som återvänder på semester till länder där TBC är vanligt, eller har kontakt med människor som gör det. Men vilka länder och vilka åldrar är svårare. Som tur är hjälper oss smittakyddsläkare med listor om vilka länder det gäller.

     1. OK, tack för ditt snabba svar Cecilia! I samband med vaccinationen fick vi information om såren, och vi fick också veta att skyddet är långt ifrån fullgott.

      På 1177 står det att ”Vaccin mot tbc har en begränsad effekt: Det finns bara ett vaccin mot tbc. […] BCG-vaccinet har en varierande skyddseffekt. Mot de allra farligaste tbc-formerna, som främst små barn kan få, skyddar vaccinet bra.”

      Kombinerat med det du då skriver, skyddar det inte barn från de vanligaste formerna av TBV, men däremot de farligaste.

      Tack igen för ditt snabba svar, och tack för en bra blogg! 🙂

  1. Ska och ska. De officiella rekommendationerna i Sverige är att barn med kroniska sjukdomar ska vaccineras. Vaccinet är godkänt och testat från 6 månader för den som vill ge sitt friska barn skydd.

 6. Hur bra skyddad är man om man hade influensa förra året och även haft svininfluensan i familjen, (men rel. symtomfritt) när den kom 2009? Har viruset förändrats mycket, el. är det ff ganska likt det virus som härjade 2009?

  1. Tre virus ingår i årets vaccin, varav svinis är ett. Går ju inte att veta vilken virusstam ni hade förra året noga räknat. Vaccin mot svinis 2009 ger inte längre tillräckligt skydd, vilket man sett hos gravida redan förra året.

   1. Jag tänkte att man kanske hade bättre immunitet om man haft svininfluensan 2009 än om man ”bara” blev vaccinerad, men känner mig osäker om det…

 7. Hej! Otroligt bra och matnyttigt inlägg! ”Bör” min man och vår 14mån son vaccinera sig också när jag som gravid ska? Vad säger du Cecilia?

  1. Svårt att veta riktigt säkert. Influensa ger ofta riktigt hög feber och torrhosta, men säker är det svårt att vara.

 8. Du nämner att Fluarix används vid årets influensa vaccinering, men kan det vara så att det varierar mellan länen? Där jag bor erbjuds nämligen Vaxigrip för vuxna och Fluenz för barn. Finns det något samband med t.ex Vaxigrip eller Fluenz och narkolepsi?

  1. Åh, var är det? De vaccinen skulle jag valt om jag fått bestämma. Finns inga samband alls mellan dessa vaccin och det som gav narkolepsi (Pandemrix). Fluenz ges dessutom som nässpray. Det varierar alltså mellan landsting.

 9. Hej!

  Så här enkelt är det tyvärr inte i Stockholm. Vår 11-månaders har astma och har sjukhusvårdats 3 gånger på 9 månader, samt behövt åka in för extrainhalationer och kontroller till den gräns att vår familj höll på att gå i bitar. Senaste gången hon blev inlagd var i augusti och hon har aldrig klarat en förkylning utan sjukhusbesök, trots att vi har högsta dosen flutide, airomir och singulair.

  Lungmottagningen på Södersjukhuset säger att det är lämpligt att vaccinera henne och att läkaren rekommenderar det, men att hon inte ingår i den grupp som SöS lungmottagning har resurser att vaccinera. Han var rätt tydlig med att det enbart är en resursfråga.

  Vår vårdcentral nekar med hänvisning till att de inte har några riktlinjer kring att hon ska vaccineras. Vi får inte heller betala vaccinet själva på vårdcentralen.

  Nu ska vi försöka en privat vaccinationsmottagning och se om de är lika krångliga med att inte ens tillåta oss att betala vaccinet själva. 🙁

  /Johanna

  1. Ojojoj. Så ska det ju inte fungera. Återkoppla gärna detta till Smittskydd Stockholm så de får veta hur det (inte) fungerar. Och lycka till med privata vaccinationsmottagningen.

   1. Tack för ditt svar! Efter en lång och ganska kafkaartad historia har vi löst problemet. Vårdcentralen har agerat på ett sätt de inte har rätt att göra.

    En sak jag lärt mig på vägen är att smittskyddsläkare verkar tro att barnläkare tycker att det är viktigt att endast astma grad 4 ingår. Barnläkare verkar däremot tycka att man ska vara rätt generös och vaccinera alla barn med allvarlig astma. Som förälder har jag aldrig tidigare konfronterats med astmagraderingen. Vad gäller där egentligen? Är det på något sätt klokt att låta bli att vaccinera barn med astma som ligger precis under allvarligaste nivån?

    (Min dotter kommer vaccineras oavsett.)

    1. Jag kan inte på något sätt förstå att det skulle vara en nackdel att vaccinera barn med lättare astma. Tycker du resonerar klokt och skönt att det löst sig i alla fall.

 10. Är Fluarix ett vaccin som använts i många år eller är det utvecklat för denna säsong?
  Hade du vaccinerat dina barn även om de inte skulle träffa någon ur en riskgrupp?

  1. Fluarix har funnits sedan 1998. Man byter dock influensastammar inför varje säsong, och den influensastam som finländarna är oroliga för (på ett teoretiskt plan ska understrykas) är influensa A H1N1, som ingått i fluarix sedan säsongen 2010.

   Om jag skulle vaccinerat mina barn om de inte skulle umgåtts med någon ur riskgrupp? Vet inte, mycket möjligt. Jag ÄR rätt skraj för influensa, just eftersom jag sett förfärligt sjuka barn och tonåringar, även tidigare friska. Och även en vanlig, okomplicerad influensa med 40 graders feber i en vecka är ju rätt trist, och för inget gott med sig i mina ögon.

   1. Tack för snabbt svar och en suverän blogg!

    Så då har vaccinet använts länge och eventuella biverkningar bör vara kända. Du pratar om andra influensavaccin som även av finländska myndigheter anses vara säkra att ge till barn. Vilka är dessa vaccin? Skyddar de mot svininfluensa/H1N1? Kan man be BVC om annat vaccin än Fluarix?

    1. Alla årets säsongsinfluensavaccin skyddar mot samma virus inkl A H1N1. Fluenz nässprayvaccin och vaxigrip är två som inte har någon likhet med Pandemrix. Det är som regel inte BVC som vaccinerar mot influensa utan vaccinationsmottagninngar och vårdcentraler. Det man KAN göra om man vill undvika Fluarix (och det är det som är upphandlat där man bor) är att gå till vc och be läkaren om recept på vaccin, köpa det på Apoteket och gå tillbaka till vc eller vaccinationscentral och få det injicerat. Det blir mycket dyrare och krångligare förstås. Och vi talar om en teoretisk risk som vårt Läkemedelsverk inte anser vara aktuell. Fluenz finns dock bara i tiopack så det blir väldigt svårt att få om det inte är inköpt.

 11. Du börjar med att skriva ”Under förra influensasäsongen såg jag flera tidigare friska tonåringar ligga veckovis på intensivvårdsavdelning på grund av influensa”. Var det bara tonåringar eller hände det även yngre barn? Senare i inlägget verkar fokus vara mer på barn generellt (kanske till och med mer på yngre barn?)…

  1. Även yngre barn, framförallt de med kroniska sjukdomar, kan drabbas av svår influensa. Barn med kroniska sjukdomar och svår influensa ser vi en hel del. Och visst sjukhusvårdar vi även en del tidigare friska småbarn för influensa.

  1. Om man svarade på vaccinet har man sannolikt kvar ett visst skydd. Två av tre ingående influensastammar är samma (A H1N1 och A H3N2) medan influensa B-stammen är utbytt.

   Vilka stammar som verkligen kommer att cirkulera i Sverige den här säsongen återstår att se.

 12. Hej!

  Du/ni har en så bra blogg, tack för det! Kan – apropå diskussionerna ovan – informera om att även Värmland har Vaxigrip, samma som man haft senaste åren.

  Jag ska vaccinera mig eftersom jag är gravid (har även vaccinerat mig de senaste åren pga astma). Vår bebis kommer under våren då influensan förmodligen fortfarande är igång, varför vi även vill vaccinera pappa och blivande storebror (3 år). Får lite känslan av att vi kommer att behöva ”förklara oss” på VC varför vi vill vaccinera två friska personer, varav ett barn. Vad tycker du man ska svara om man får frågan? Har VC ens rätt att ställa frågan?

  1. VC har rätt att fråga vad de vill. Och du har rätt att svara vad du vill. Svara ärligt: att du vill skydda din väntade bebis (och dig själv kanske) från smitta från pappa och storasyskon. Om de nu är ovana vid sådana önskemål och skulle känna sig tvungna att påpeka det så är det ju inte ditt problem, eller hur?

 13. Förra året försökte jag få familjen vaccinerad mot influensa både på vc och på två privata mottagningar eftersom jag ville skydda vår januaribebis. Ingen av mottagningarna kunde eller ville vaccinera barn. Som gravid tyckte de inte heller att jag skulle vaccineras eftersom jag fick pandemrix då det begav sig. Ingen av oss blev vaccinerad förra året.

  Det känns motigt att samla kraft för att ta en dust med dem i år igen.

  1. Förra året trodde man att Pandemrix skulle skydda gravida. TRIST att höra att mottagningarna inte vill vaccinera barn.

 14. Hej,

  vilken bra information. Jag har en följdfråga: jag bor i GBG. Här erbjuds Vaxigrip. Jag är intresserad av att vaccinera mig mot influensan, och ev barnen. Det som spökar är förstås narkolepsi. Vad säger du om Vaxigrip?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *