Hoppa till innehåll
Hem Är samsovning med en nyfödd bebis säkert?

Är samsovning med en nyfödd bebis säkert?

Mamma sover bredvid bebis

År 2013 publicerades en studie om samsovning som har fått mycket uppmärksamhet. Studien är gjord för att ta reda på om ammade bebisar bebisar som samsover med icke-rökande föräldrar i en säng (inte soffa) löper ökad risk för plötslig spädbarnsdöd jämfört med bebisar som sover i egen säng.

Vilka bebisar har forskarna undersökt?

Studieförfattarna har sammanställt individuella data från fem olika studier om riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd från Europa (svenska data ingår) och Nya Zeeland. Forskarna jämförde barn som dött i plötslig spädbarnsdöd och friska kontrollbarn som var under ett år gamla, 1472 bebisar som dött av plötslig spädbarnsdöd och 4679 friska bebisar som var ungefär lika gamla som de som dött.

Vad betyder samsovning i den här studien?

Forskarna har velat undersöka samsovning i säng eftersom vi redan från tidigare studier visste att samsovning i soffa ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. De har klassificerat alla döda barn som hittats i samma säng som föräldrarna sov och alla friska bebisar som vaknade i föräldrarnas säng senaste natten före studieintervjun som samsovande bebisar. Bebisar som dött eller vaknat i en soffa eller någon annanstans med sina föräldrar har klassificerats som att de delade rum med föräldrarna, men inte samsov.

Det här tillvägagångssättet innebär att några barn som dog och klassificerades som icke-samsovande i själva verket samsov i soffa. Det kommer att ge en falskt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd i icke-samsovningsgruppen. Fördelen med tillvägagångssättet är att det säkerställer att inte risken för plötslig spädbarnsdöd i samsovningsgruppen beror på att barnen sov i trång soffa med föräldrarna.

Vad har forskarna undersökt mer?

I alla studierna som ligger till grund för analysen har forskarna fått rapport om samsovning, amning, rökning, i vilken position man senast lämnade barnet, i vilken position barnet hittades/vaknade och hur gammalt barnet var. I två av studierna fanns uppgifter om mamman hade druckit mer än två “enheter” alkohol (två glas vin eller motsvarande) senaste dygnet eller om hon använt illegala droger.

Ammande barn i den här studien definieras som bebisar som hel- eller delammades vid tidpunkten för studien. Flaskmatade barn får enbart flaskmatning. Om det är bröstmjölk eller ersättning i flaskan skiljer forskarna inte på (och verkar inte ha frågat om).

Imputed data?

Uppgifter om barnets ålder vid dödsfall eller intervju samt om barnet dött eller var levande fanns för alla barn. Uppgifter om rökning, amning, samsovning, sovläge, hudfärg, kön och samsovning fanns för mer än 97% av alla barn, för samsovning fanns uppgifter för 99,1% av alla barn. För alkoholanvändning och användning av illegala droger (inklusive cannabis) fanns uppgifter för 60% av alla barns föräldrar, det var för att bara två studier frågat om det.

Forskarna har valt att anta att de olika faktorerna fördelade sig likadant i de grupper där de inte hade uppgifter som i de grupper där de visste, och använt dessa antagna data i sina analyser. Det är kanske vanskligt i fråga om alkohol och illegala droger, men de redovisar nogsamt analyserna med och utan dessa “imputed data” och riskökningarna är samma för alla data utom alkohol och droger, där de ändå är i samma storleksordning.

Samsovningen då, kom till sak någon gång!

Ja, samsovningen. Vad visar egentligen studien? Den visar att för alla barn i studien är den justerade riskkvoten för att dö i plötslig spädbarnsdöd när barnet samsover med föräldrar i säng 2,7, med 95% sannolikhet ligger risken för alla spädbarn mellan 1,4 och 5,3. Dessa siffror gäller bebisar med rökfria föräldar som inte druckit mer än två glas vin senaste dygnet och som är ammade och normalviktiga vid födseln.

Förlåt, justerad riskkvot, vad menar du egentligen?

Jag försöker uttrycka det tydligare: För friska normalviktiga spädbarn med icke-rökande föräldrar var det 2,7 gånger högre risk att dö i plötslig spädbarnsdöd om de sov i samma säng som i föräldrarna jämfört med om de sov i egen säng i samma rum.

Då måste det ju vara säkrare att sova i egen säng?

Det kan vi inte veta. Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan samsovning och ökad risk för plötslig spädbarnsdöd hos barn under 4-6 månader. Det är inte säkert att det är ett orsakssamband, det vill säga, vi vet inte om barnen skulle klarat sig om de sovit i egen säng. Föräldrar som samsover kan skilja sig från föräldrar som inte samsover på något annat sätt som är den egentliga orsaken till sambandet. Det är särskilt troligt i de länder där det finns officiella rekommmendationer mot samsovning (som Nya Zeeland och Nederländerna, som är med i studien)

Vi visste dock inte heller om att magläget orsakade plötslig spädbarnsdöd innan västvärlden genomförde fullskaleexperiment efter en liknande studie och vände på barnen. Då kunde det bevisas att mycket färre barn dog när bebisar i regel sov på rygg.

Läs mer:

Läs mer om spädbarns sömn – hur mycket eller lite är normalt?

25 kommentarer till “Är samsovning med en nyfödd bebis säkert?”

 1. Hej! När SoS i sina riktlinjer anger att barn under 3 mån inte bör samsova, vad gäller för prematura barn? Ska man räkna från den dagen de skulle ha fötts el den dagen de faktiskt kom ut? Vår son föddes 5 v för tidigt och i andra sammanhang räknas tydligen utvecklingsstegen från beräknat förlossningsdatum. Sedan har jag läst att för tidigt födda löper större risk för PSD än andra. Gäller det alla för tidigt födda el bara bebisar som behövt hjälp med andningen den första tiden? Tack på förhand! Och tack för mkt bra blogg!

 2. Skriv gärna en lika bra och saklig artikel om att ligga på magen vs ryggen. För mig är det fakta att små barn ska sova på ryggen, men möts fortfarande av och till av andra föräldrar som inte tror på det. Då är det fint att ha statistik och bra argument som svar.

 3. De barn som dog i de olika studierna – hände det bara på natten när de samsov eller hände det dygnet om?
  Sen en annan fråga, hur säker kan man vara på att alla svarar ärligt?

  1. Man kan inte vara säker på att alla svarar ärligt. Dessutom kan det vara så att benägenheten att svara ärligt skiljer sig åt mellan olika grupper. Till
   exempel kanske helammande icke-samsovande icke-rökande föräldrar till kontrollbarn (barn som inte dog i plötslig spädbarnnsdöd) svarar ärligt. Rökande föräldrar kanske undanhåller det i viss utsträckning för att de skäms. Kanske sker det olika ofta i grupper med samsovande och icke, eller mellan barn som dött och överlevt. Sådana skillnader i ärlighet kan påverka resultaten.

 4. Hej Cecilia, kanske har jag missat nåt, men har undesökningen utelämnat ifall barnet sov på mage eller rygg? Tänker att den risken för magläge ökar kraftigt om man samsover, eftersom en samsovande mamma ofta somnar under amningen. Det innebär att barnet blir liggande på sidan vilket ökar risken för magläge. En mamma som lägger tillbaka sitt barn efter amning lägger troligen barnet på rygg.

  1. De har undersökt det men skriver att det inte påverkar för de samsovande barnen, däremot för de isärsovande. TYVÄRR visar de inte dessa data för de samsovande.

   1. Jag kan ha missupfattat undersökningen, men jag tolkar det som att de inte kunnat visa skillnad i risk mellan samsovande på mage eller sida eller rygg. Därför har de jämfört samsovande, oavsett sovposition, med kontrollgruppen som endast innehåller magsovande. Men jag kan ha fattat fel. Skulle också vara inessant att veta vad position in which the baby is put to sleep betyder. Eftersom den positionen ofast är på sidan för de som ammar samsovande under natten.

   2. Bara för att förtydliga, gäller denna ökade risk spädbarn under sex månaders ålder? Jag har läst att psd kan förekomma upp till två-årsåldern. Ska man undvika samsovning även med barn över året?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *