Home » Chicken-pox

Chickenpox in children - infection, course, incubation time

Picture of child with chickenpox

Chickenpox is a highly contagious viral disease with fever and fluid-filled blisters that affects virtually all un-vaccinated children in Sweden. The blisters itch and can be found all over the body. The incubation period for chickenpox is 2-3 weeks, and one can be infected before the disease breaks out. Chickenpox often runs a fairly mild course, but sometimes the children get complications.

Hur känner jag igen vattkoppor? 

Ofta brukar man veta att barnet utsatts för vattkoppssmitta. Efter 2-3 friska veckor (inkubationstid) kommer  feber, hosta och ibland gnällighet eller ont i kroppen. Efter en eller två dagar kommer utslagen, först röda prickar, som inom någon dag utvecklas till vätskefyllda blåsor som sitter en och en på rodnad botten.

It is very different how many blisters each child gets. Some become fully-covered and others get only a few. Some get so few that it is not even noticeable.

Chickenpox are small liquid-filled blisters with a reddish bottom that itch.
Chickenpox itch

The more the baby scratches, the more the chicken pox itches. In addition, it is easy to get bacterial infections (similar to impetigo) in the ruptured blisters. And they run the risk of healing with scars.


We often prescribe anti-itching medicine (Aerius for example) to children who have a lot of problems with itchy blisters. Experience does not help very well. Unfortunately.

A colleague tested the entire range of medicines and non-pharmaceuticals on the market that are marketed as anti-itching for chickenpox on their own children. She announced that the only thing that worked was a zinc spray. I haven't seen any scientific studies on this, so take it for what it is. A well-meaning tip for desperate chickenpox parents.

She also suggested getting the kids to wear a soft, inside out romper suit and letting them wear it around the clock. Partly for hiding the blisters (what is not visible you scratch less), and partly for not having to pull fabric over them more often than necessary (irritating).

Chickenpox in mucous membranes

Unfortunately, the chickenpox not only adheres to the skin but can also settle into the mucous membranes. If they sit in the mouths of the child, it can be difficult to drink and eat. Having them in the mucous membranes of the urinary tract can make it awful to pee. One of the more common reasons why children with chickenpox need hospital care is that they are unable to drink what they need.

Om ditt barn har mycket blåsor i munnen, kolla om det fungerar att få i sig isglass, prova om det hjälper med Alvedon. Undvik däremot Ipren vid just vattkoppor eftersom det finns misstankar på att det kan öka risken för bakterieinfektioner i kopporna vid just vattkoppor. Försök alla knep du kan tänka dig för att barnet ska få i sig vätska, men går inte det, sök barnakuten. Var två om ni kan så en vuxen kan stanna utanför med barnet medan en vuxen går in och anmäler så blir ni visade till ett rum där ni inte riskerar att smitta andra barn. Vattkoppsvirus är nämligen ett av de mest smittsamma virusen, och luften i ett rum där en vattkoppssjuk vistats betraktas som smittsam i ett par timmar efteråt.

Chickenpox is dangerous for children with poor immune systems

The chickenpox virus is pretty aggressive. A healthy, well-nourished child with a good immune system usually manages to keep the virus out of the brain and lungs, but a child with a reduced immune system (congenital or as a result of drug treatment) may not always manage that fight on its own.

Children with reduced immune defenses who have not had chickenpox should therefore be treated with antiviral medicine, sometimes even when they have been exposed to infection!  

If your child has a congenital immune deficiency or is being treated with drugs that impair the immune system (high dose cortisone, cytostatic drugs, many anti-inflammatory drugs for example child rheumatism, inflammatory bowel disease or post-transplant), make sure you know what to do if the child is exposed to chickenpox infection.

Guidelines for doctors on chickenpox in children with rheumatoid arthritis can be found here.

Vaccination is not recommended for children with impaired immune systems as the vaccine is a live vaccine, but if the immune system is reduced as a result of medication, it may be a good idea to vaccinate. before you provide the medicine. If this is not possible, other siblings can be vaccinated to protect the sick child in the family.

Chickenpox in newborns

If the baby's mother has had chickenpox, or is vaccinated, she will pump over antibodies to the baby at the end of the pregnancy. These protect the baby during the first months of life. It is a hell of a ride, for chickenpox in newborns who have not received protection from the mother can get really serious.

If you, as a pregnant woman, have not had chickenpox, or have a baby who is exposed to chickenpox infection in the first months of life, you should seek medical attention. Preferably paediatricians or infection specialists, or health care doctors who are likely to need to talk to the above.

Guidelines for the nursing care of newborns where mother did not have chickenpox are here.

There are also guidelines on chickenpox during pregnancy and chickenpox in newborns.

Do I dare to go home from the clinic when the older sibling has chickenpox? 

This is a common question at the ER. Do I dare to go home from ER with my newborn baby when the older sibling has chickenpox? Should the baby receive any medication? If the mother has had chickenpox or is vaccinated, the answer is: yes, go home, the baby needs no medicine but is protected by the mother's antibodies. If the baby gets infected by the sibling, it is usually fine, but find a baby or infection emergency unit if a newborn baby (up to three months of age) gets chickenpox.

Does hand washing help with infection?  

No, the infection is airborne. It can remain in the room air for two hours after the chicken pox has passed. Therefore, it is pointless to try to prevent infection within a family.

It is all the more important to prevent transmission to unknown people who do not know if they have a reduced immune system or not. Children with chickenpox should not be taken into grocery stores, bus or subway stations, and certainly not come to the library or to scheduled doctor visits. When we see children with chickenpox in the ER, we do it in special isolation rooms, so tell us you suspect chickenpox already outside the hospital, via door phone or the like.

Man smittar tills sista koppan torkat in, ofta 7-14 dagar efter att sjukdomen brutit ut. Förskolor brukar ha regler kring att barnen inte ska komma dit tills kopporna är intorkade, men det är egentligen meningslöst. Eftersom man smittar två dagar före kopporna brutit ut finns redan smittan i förskolegruppen. Men försök inte skicka ditt barn med otorkade vattkoppor till förskolan, det blir bara bråk.

What about chickenpox and shingles? 

De två sjukdomarna av samma virus. Första gången en person får viruset blir det vattkoppor, med blåsor över hela kroppen, sedan överlever några virus i känselnervernas nervknutor inne i kroppen. Och hålls i schack av immunsystemet förhoppningsvis hela livet. Men om immunförsvaret försvagas av medicinering, sjukdom eller ökande ålder så kan inte alltid immunförsvaret hålla vattkoppsviruset i schack, och i så fall blir det bältros, men oftast bara från en nervknuta. Så blåsorna sprids då över en mindre del av kroppen, sammanhängande.

A person with shingles can infect a person who has not had chickenpox with chickenpox. But a person with chickenpox that exposes a person who has had the infection will only trigger the person's immune system. It reduces the risk of shingles rather than increases it. Theoretically, therefore, socializing with chickenpox infected grandchildren is protective of shingles in grandparents.

When should I go to the ER? 

1. If your child has a impared immune system from medication or illness and you have received such instructions from the child's doctor before.

2. If you can not get the baby to drink.

3. Om barnet får svårt att andas när det har vattkoppor. Kan vara vattkoppslunginflammation som behöver behandling på sjukhus.

4. If the child becomes difficult to communicate with or has seizures. Can be chickenpox inflammation that needs to be treated in hospital.

Remember: do not go into the nursery with the chickenpox-infected child until you have received a sign from the staff. Expect that there are children with impaired immune systems who can become deadly sick by chickenpox in the waiting room.

When should I seek a health center? 

1. If the child gets permanent, fluid filled blisters with yellow-brown crusts. May be bacterial infection of the chickenpox that requires antibiotics.

Call the health care center first! They must arrange so that you can visit without infecting others.

Infecting children with chickenpox on purpose is a bad idea

En läsare frågade mig vad jag tycker om att utsätta sina barn för vattkoppssmitta med flit genom att ordna ett vattkoppsparty. Jag tycker inte om det! En förälders uppgift är att ta hand om sitt barn och göra det som står i ens makt för att barnet ska må så bra som det bara går. Att utsätta sitt barn för smitta av ett virus som i princip alltid orsakar obehag och i sällsynta fall orsakar allvarlig sjukdom är för mig inte en väl genomtänkt del av ett kärleksfullt föräldraskap.

If you want to control when your baby gets chickenpox, it is a much better idea to consider vaccination. Not because the baby gets chickenpox then, but then you avoid the surprise effect anyway.

Read more:

Pros and cons of chickenpox vaccine 

Blisters in the mouths of children

Childhood rashes - a picture guide

Coxsackie blisters in children - hand foot and mouth disease

Impetigo in children - symptoms and treatment

Streptokocker hos barn  –  halsfluss, stjärtfluss, bärarskap och scharlakansfeber

Meningitis in children - fever, headache, neck stiffness or neck pain

Pneumonia in children - symptoms and treatment

86 thoughts on “Vattkoppor hos barn – smitta, förlopp, inkubationstid”

 1. I just want to throw in a helping hand
  Nurturing my son with hundreds of chickenpox and it itches very much
  I recommend poxclin
  Cool mousse from the pharmacy
  My son says it makes a big difference
  Feels cool, but unfortunately it was quite expensive
  But I shit in it when it works on the guy and it is not so he will have this more times Tips from one pear to another

 2. Hi Cecilia! Thanks for both blog and practice. Used extensively.

  Our 3.5-year-old met a child who later in the evening became ill in chickenpox. We also have a seven week baby at home. My wife who has the baby has had chickenpox, but now to the question: the baby was born with gbs and treated for this. At home after ten days at neo and so far everything is ok. Do you belong to the “impaired immune system” group if you were born with gbs? Neo called and asked the nurse who said she didn't, but more like a normal baby. Should I go for it, or call and propose to talk to a doctor?
  All good and thank you!
  Nina Konnebäck

  1. Hi Nina!
   Congratulations to baby but what dramatic with GBS. Most children who get sick from GBS do not have a compromised immune system but only bad luck. It has been speculated that children who become ill with GBS have a specific sub-function of certain parts of the immune system against bacteria that only appear during the newborn period against the particular GBS bacterium, but there is no evidence to do so. There is no evidence to suggest that the immunity to viruses would be affected. If your wife who carried her had chickenpox, I agree with the neo-nurse that no special precautions are needed, but if she gets chickenpox I would go to the nursery for assessment. (Not neo of course not to infect, and call on from the nursery and do not go into the waiting room etc so as not to infect others).
   Warm greetings,
   Cecilia

 3. Hey! The oldest son has chickenpox right now. I have heard in several places that the longer a person is exposed to the infection, the worse the symptoms become. For this reason, siblings # 2 in the order to get chickenpox are much worse than No. 1 because they have been staying a lot with their sick big brother. However, no support can be found for this. You know?

  1. Hey! We always say that, and it is also reasonable to think. But I have not done any scientific search ...

 4. You get infected before you get smallpox, you can say how many days before? Meets and five days later my friend got cups. When we met he was healthy, no cough or fever.

  1. Your friend was probably not infected by your child, it takes about two weeks after the infection before you get sick. Maybe they had met the same source of infection, every few weeks? It is usually said that there is an infectiousness a few days before the smallpox arrives, and often the children then cough and fever.

 5. Impressed by your page. How long do antibodies from modern protection give? Have a healthy 5 months whose cousins have day buddies with chickenpox but so far themselves feel good. Do you dare to meet?

  1. The antibodies from the mother provide some protection for a maximum of 2-3 months. Would avoid meeting a child who has smallpox right now, but you can not avoid meeting children who have met someone who has had smallpox, it will be unreasonable ...

 6. Hey! My children five and two years old had chickenpox in April 2015, the big one that then infected the little one. They had many cups but the smallest had the most (a few hundred) Marks after the cups are still visible and I wonder if I can do something to make them disappear? The scars / marks are still red. Other scars should not be exposed to sun to heal nicely, is it so with chickenpox scar? Is there anything else I can do / do not do to improve healing? Sincerely, Linnea

  1. There is not much to do. For cosmetic reasons, the scars may not come in the sun, but on the other hand children need sun and summer, so it is enough to just accept the scars as they become.

 7. Hey! Have a housewife tip that actually works against the itch if you are desperate. It's a bit messy - but definitely worth it. Really put potato flour in the bed and let the baby roll. The potato flour reduces the tension in the cups and so itching is relieved.

  1. OMG. It sounds VERY hard to get the bedroom clean again, but if you like vacuuming it is surely a good method 🙂

 8. Hello,
  Would like to know a little more about chickenpox inflammation. One year ago, my daughter fainted and was inaccessible for 20 minutes, just before she cramped to three times. She then had two dots in her neck (like cups) and no fever. After that, she was extremely tired for almost two weeks. The doctors have not found any explanation ...
  Three weeks after she coughed, big brother got chickenpox but she didn't…

  1. If a child becomes unreachable for 20 minutes and cramps should seek medical attention. To know if it is a meningitis, health care needs to take a spinal fluid test, which you might not do if you do not really think about chickenpox. It's hard to know afterwards what it was that made your girl sick. Hope she is doing well now.

 9. Hey! Can you help me clarify the issue of bathtub / tub baths and chickenpox? Tried to look online but only gets confused… According to some it is good because it keeps the cups ready and dries them out, according to others increases the risk of spreading / more cups, according to others others are short and cool baths to be preferred, others just think shower ... ? What do you say about hygiene in smallpox?

  Grateful for answers!

  1. I would probably be a little cautious with long baths because cups that get infected with bacteria (especially streptococci that are common in baby mouths) are a complication to chickenpox that is not uncommon and can get serious if the bacteria spread to the blood.

 10. THEY go cups at the children's preschool that they are exposed to.
  Have a trip planned and are now worried about when / if / how it will break out.
  Are there any tests you can do to see if you got infected.According to our calculations, the outbreak should be close.Can it appear on a blood test?

  1. No studies help. But the time between infection and disease outbreak is 14-21 days. When the infection happened since then it can be difficult to say if the chickenpox has gone long ...

 11. Hello
  Wondering how to best treat a chickenpox at home that has become infected. My daughter has one that has become a little swollen red and with a yellow crust we die that there may be wonders. She thinks it hurts a lot. No fever. Is there anything that can prevent it from hopefully going back.

  1. Soak up the crust and peel away. Wash under running water (it may bleed). Bath with chlorhexidine alcohol. If it does not quickly get better, you can seek medical treatment for antibiotic treatment.

 12. 15-year-old in need

  Hi.
  Have received smallpox vaccine as a small home country. However, have recently been infected by small siblings. Your tips should be tried but a bath with salt water? Does it really relieve it? Uses me of cold wet towel and takes the same anti-itch medicine as the siblings.

  Have trouble with itching in the scalp and have a bad habit of scratching my head when I think, has become difficult to think of lately with chickenpox scattered over his head! Does anyone have anything to recommend?

 13. What do I do??? My daughter has got chickenpox in the vagina and it scratches a lot and she is very sorry what can be done. PLEASE HELP ME

  1. You can soak a bandage, put in the freezer and then bathe with the abdomen. Cooling can help. And warm mama hugs, ice cream and syndrome. It will go over.

 14. I wonder how long it infects after the sick child leaves the home? On toys etc.?
  Think of cousins who do not want to be infected if they come to grandma when our child has been there before!

  1. The chickenpox virus is in the air a few hours after the infection has passed. But do not survive on toys and do not infect that way.

 15. Hey!
  Great post!

  Do chickenpox have to start on the upper body?
  We have discovered, what we believe, chickenpox around the genital area. Can it start there?
  If it is not chickenpox, what could it be?

 16. Hello
  Read that chickenpox almost never settles on the eyes. At our 2-year-old, we think that happened. One eye is blasted red on the inside of the pupil and something that could be a chickenpox can be seen there. She has lots of cups on large parts of her body. Should we seek out eye care? What can a doctor do about it?

 17. Hey!
  Thanks for a very useful blog!
  Last Friday I noticed a rash that on Monday was found to be shingles. I breastfeed a 2.5 month baby and have a 2 year old and a 4 year old. Is chickenpox vaccine too late? How big is the risk of my baby getting it? Is she protected by breastfeeding?

  1. Your baby is probably still protected by antibodies she got from you during pregnancy. But breastfeeding does not do either on or off. They are also too small for vaccines. You can vaccinate the bigger children, but there is a risk that you will waste money unnecessarily as they will not be able to get protection before the chickenpox strikes. However, there is a possibility that they are protected and no additional medical risk with vaccine after infection is unknown.

  2. But shingles do not get infected and become chickenpox unless someone is there and pills on the rash itself of course.

  3. Well, shingles can get infected and become chickenpox, if the virus comes out of the bladders, which it can do if they burst, then when you take off a sweater it can swirl in the air and breathe in. I have met several children who had chickenpox when their parents had shingles, without chickenpox at, for example, the preschool. However, there is a much greater risk of chickenpox coughing up viruses.

  1. If it is on your own eye seek medical attention. If it's on the skin of the eyelid, you don't have to.

 18. Thanks for a great post! Our daughter got a huge amount of dough over a day and quite powerful dots, typical chickenpox they look like. However, they do not itch and she had no initial fever. Possibly a little pain in the body the days before when she complained about going shorter distances Can chickenpox not itch ??

 19. Hey! I have just read your post which is very good about chickenpox and suspect that my daughter of 15 months has received it. All symptoms are correct but she doesn't scratch anything on the dots. Can you have chickenpox without itching?
  We are abroad at the moment so go to the doctor and ask when most here can not speak English does not feel so tempting.

 20. Hey!
  Many good answers to thoughts, thanks!
  I thought about where to stay in the sun. Was told that the skin is more sensitive and that it is therefore not good to stay in the sun. Is it true? Are there other complications about being out of chickenpox? Have a guy here at home who is starting to get tired of being inside.
  Yours sincerely, Anki

 21. Fantastic blog, here I, as a new mom, will be a frequent guest!

  How contagious is it to stay outdoors? Lives in town in apartment buildings, and a neighbor let his 6-year-old with chickenpox stay out in the yard today, even though he had just become ill. Think that the risk of transmitting through the air is less outdoor, while the risk of contact infection must be great when the child takes in toys and gates, door knobs, etc. ?

 22. Hey!
  Have a 6-year-old at home with chickenpox that is moody and does not have a fever. What is it like to be out in the sun (on the plot) with chickenpox?

  1. I would! Preferably with clothes that cover the skin of the sun and a sun hat about the 6-year-old can imagine. Have a wonderful Father's Day 🙂

  2. Thanks for quick reply. There was a friend who said you wouldn't be in the sun. But it was because the itching would get worse and we notice that in that case.

 23. Thanks for a great post!

  I would like to add that parents should look out for a red area around a chicken pox, especially if the area is tender and growing. Our boy had chickenpox last summer and is a normal healthy boy. However, the chickenpox infection was very severe and he got rose fever after only a few days. The symptoms were high fever and the red rash, but we did not get medical time because the child had chickenpox. At the health care center and at the emergency room, they said that the child has a high fever in chickenpox infection.

  We understood the danger of not coming to the emergency room for others to become infected, but what to do when we were on an island that did not have private medical stations and the boy was not able to travel 3 hours by ferry over to the mainland.

  In the end he was so ill that I called the emergency and announced that now we will and then the staff at the emergency had to arrange so that we had to enter through another route and get to see a doctor. It was lucky, because he already had crp of over 350. Immediate IVF antibiotics were immediately put in place and he was cared for four days in the ward. If we had waited and listened to the advice given to us, perhaps our boy would have died in blood poisoning.

 24. We discussed chickenpox at work yesterday and someone said that tavylgirl is not recommended for children over the head anymore because of the risk of side effects. This would therefore be the reason why the liquid was removed, but many children get the tablets instead. 1177 still recommends tavegyl for children with chickenpox. You wonder what they really mean.

 25. Fredrik Svennelid

  Good posts, as always, often tell parents about barnakuten.nu when they bring small sick children to VC. My tip is to vaccinate. Avoid complications, itching, VAB etc. If you think itching is not so dangerous, you can get it yourself and not expose your children to it unnecessarily.

 26. Hi I wonder if you can't clarify this with vaccinations against rubella, mumps and measles. Is there a risk of autism? Should you, shouldn't you ??? My son is soon 1.5 and it was said that the vaccination was optional. I do not think so much and think it is obvious that he should have what is offered but my husband is more critical and does not think he should receive?

  Can you sort this out a bit?

  Mvh Rebecka

 27. Very good post and fun that you are back again. Missed this blog.

  Both of our children have just had chickenpox. One thought it helped with spray with zinc oxide (Aderma) and a cloth with cold water. The other preferred whitewash (zinc oxide on a bottle found here in Norway and brushed with cotton swabs) and ordinary baby pillows.

 28. Sture and Bertil's mother

  After discussion with the pediatrician, we chose to vaccinate. Sture has a difficult eczema all over the body, which was not considered a good combo. We took the opportunity to vaccinate twin brother Bertil as well, we felt just as good.

 29. Hello,
  Is there any test to see if a child has had chickenpox / has developed antibodies? The reason I wonder is that my youngest son (now 7 years) was only 6 weeks old when his big brother had chickenpox. Since I had the disease, I suppose it protected him right then, but can he have developed immunity anyway? There have been chickenpox both at preschool and now in preschool class every season but he never got it (as we noticed anyway). In addition, big brother got shingles (!) When he was 5.5 years old, even then little brother fell ill in chickenpox.

  1. Tests exist but if he has been exposed to chickenpox so many times he will probably have received it, as infectious it is.

 30. Thanks for the great post! We have just been through a really tough chickenpox block that ended with pneumonia. I know there are those who intentionally infect their children, but I really can't understand that. If the child gets a mild variant it is probably OK, but you do not know.

  However, Tavegyl no longer seems to be an alternative. If adults were regularly forced to go through chickenpox, I'm sure it wasn't potato flour that was the recommended relief. (Apparently, the fatigue is what made you remove Tavegyl, but if the alternative is that the child wakes up and screams every hour because it is so difficult I have trouble seeing the problem ...)

  1. Thanks for the enlightenment! You are right that liquid Tavegyl is not currently sold. On the other hand, it did not help very well against chickenpox itching according to consistent information from parents who have tried. Remains to try Aerius against the itch then, which I also doubt helps.

  2. Malin Grundström

   Or Atarax is available as an oral solution. Not a direct illuminating effect either, but mine did sleep a little better at that…

  3. Aerius was worthless greeting me and my 4 year old. We probably tried everything and he thought the top 3 were: potato flour, Cytelium zinc spray from Apoteket and Xylocain ointment on the worst itchy cups.

 31. A very good post like that on the commentary about preschool. Even though my child was already infected at the preschool before the cups broke out, it is not certain that the person who is particularly sensitive was there at that time. Or that my child was there just before, may have been a weekend or a holiday.
  Staying at home is obvious, of course, as well as not going to a library or health center? Not to avoid trouble with those who work at preschool!

  1. We recommend that children with really poor immune systems do not attend preschool at all when chickenpox is present. And, as a rule, the infection spreads throughout the preschool even with today's rules around when to stay at home. Well, there is no battle I intend to pursue.

 32. My daughter got chickenpox as a three year old and got many in the mucous membranes. She was especially in pain from peeing. Terrible for her (and for us) - she stayed on until she cussed while she cried in pain. She didn't want to pee in a water-filled bathtub (another sensible tip from 1177), but what worked for us was to spray water with a water bottle while she was peeing - it seemed to ease some. Write this here if it can help someone else in the same situation. And had I known that chickenpox could be that way, I would have been vaccinated without hesitation, I say with certainty.

 33. Oh, how relevant this post felt. In our family we have just been through double chickenpox swabs (5 year old only since 2 year old.) Both children had a lot of cups all over the body and scalp. The abdomen seemed to be the most troublesome. Put diapers (and napkins for kids who ended up with diapers) in the freezer for a little while so they became reasonably cold and then gave them to the kids, very much appreciated. They themselves asked for "a cold" when it was itching most, it apparently relieved the itching well, interspersed with cold wet towels on the rest of the body. Also ran the Apoteket's fat abdomen cream for adults on the nappy's cups in the abdomen. It is soothing and folds over the cups like a greasy membrane. The two-year-old thought it was better than the children's oil. Just hot baths also worked those first worst times. Bath, ice cream and 5 year old thought bathing with saline relieved some cups on the back etc. Instead of pajamas, I picked up two pretty soft-worn adult t-shirts that become like little “tents” on a two-year-old or half-dress on a 5-year-old. Covers, but sits loose and the same there, it is cool outside you can cool pillows and t-shirts and change easily when they are not sitting. Usually run adult t-shirts in case of stomach upset as well. So you don't have to run out of just all clean children's clothes and they can quickly wash ...
  So to summarize:
  Chicken-pox? Diaper / tie in the freezer. Cool the pillow. Suitable hot shower / bath. Soft, small adult cotton t-shirt. saline and soothing intimate cream. Ice cream. Repeat the phrase, you only get this once in a lifetime…;) // Mvh Vabb tired mother

 34. Great posts as usual! I have shared your post about the chickenpox party extensively on facebook and believe from the reactions I received that a post about chickenpox vaccine would be very welcome. I have seen many who reacted with great surprise when I expressed that I think vaccine is better than intentional infection, because they did not know the vaccine at all.

  What is meant by high dose cortisone? Is flutide included in asthma there, or is it a low dose in this context? Can the cortisone treatment given in asthma affect the suitability of vaccination? We have vaccinated both of ours already, so for our own part the question has come up a little late. 🙂

  1. Well, flutide for asthma is not included. Daily medication with cortisone tablets, the dose depends on the size of the child, etc.

 35. Hello
  Saw in a previous comment that you think it is ok to vaccinate healthy children against smallpox. My wonder though is if you just think it's ok or if it's even something you recommend? I have two children, 1 and 3 years old, who have not had chickenpox yet. Are there any points for them getting the disease or is it better to vaccinate? Are there any known risks with the vaccine?
  Thanks for the help!

  1. Looking forward to it, have been thinking a lot about the pros and cons of chickenpox vaccine and would like to have my children vaccinated.

 36. Hey!

  I have a question, my son is 18 months now and I wonder if I can vaccinate him now it is necessary and if so where do I turn for vaccination, Bvc? Other thanks for a very good blog, very good tips from you! 🙂

 37. Hi Cecilia!
  Do you as a doctor think that it is ok that parents choose to vaccinate their otherwise healthy children against smallpox?

  1. You don't get tired of Aerius. On the other hand, the tired side effect may be desired in chickenpox if the child has difficulty sleeping from all itching.

 38. Thanks for a great informative post! I have some questions about the varicella vaccine. How long are you protected? And does that mean that you are also protected against shingles? Is it wise to vaccinate if you can afford it yourself? What are the pros and cons of vaccinating?

 39. As usual very good and informative, thank you !!!
  One small question, I have heard somewhere that if the child gets cups of brecis near the eye or on the root of the nose, you should visit a health care center. (Nose root because of all the nerves that apparently go there unless I remember). Is it something you still recommend?

  1. The chickenpox virus can attack the eye, but for some reason it usually does not happen in the first infection of a person (when the person gets chickenpox), but sometimes in the case of shingles. So in the case of shingles at the eye, one should seek care, the medical center or an ophthalmologist. But that a chickenpox happened to end up in the nasal root is no reason to seek care.

  2. Hi. I am infected with chickenpox and am 15 years old. I have had a blister at the outermost but closest edge to the eye. Is it dangerous or should I just treat the itch?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are market *