Hem Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

This post is also available in: English

Vaccin mot vattkoppor är effektivt men ingår inte i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet.  Det ingår däremot i andra länders allmänna vaccinationsprogam, USA har vaccinerat mot vattkoppor sedan 1995, först med en dos, och sedan 2006 med två doser.

Vaccin mot vattkoppor skyddar amerikanska barn väl

I USA uppskattar man att ungefär 4 miljoner personer varje år fick vattkoppor innan vaccinationen infördes. Av dem sjukhusvårdades 10 000 och 100 personer dog. Under den tid man gav en dos vaccin minskade vattkoppsfallen med 90%, sjukhusvårdade fall med 88% och dödsfallen med mer än 65%.

Eftersom vattkoppor fortsatte att spridas hos barn vaccinerade med en dos vaccin började man ge två doser vaccin 2006. Vattkoppsfallen minskade i två studerade områden av USA med mellan 65 och 76% under åren 2006-2010. Av de sjukhusvårdade vattkoppsfallen i den här studien var ingen vaccinerad.

Hjälper vattkoppsvaccin om man redan är smittad?

Det finns bara enstaka vetenskapliga studier som studerat den frågan, och de är inte av särskilt hög kvalitet. Så noga räknat vet vi inte. I de studier som finns har man sett en minskning av risken för att få vattkoppor efter att ha blivit smittad, om man fått vattkoppsvaccin inom tre dagar efter smittotillfället. De som ändå utvecklade vattkoppor efter vaccinationen fick mildare sjukdom än de som inte fått vaccin efter smittan.

Skyddar vaccinet mot bältros? 

Som ni kanske minns orsakas bältros av vattkoppsvirus, som vilat i nervcellsknutor och återaktiveras när immunförsvaret mot vattkoppor någon gång i livet blir för svagt. Vattkoppsvaccinet är ett levande försvagat vaccin, som precis som vattkoppsvirus lägger sig och vilar i nervcellsknutor.

Vattkoppsvaccinviruset kan alltså orsaka bältros, men gör det mycket mer sällan än det vilda vattkoppsviruset.

Men för människor som redan har vilt vattkoppsvirus i kroppen (de allra flesta av oss), så är det troligen bra att barnen inte vaccineras. Det är nämligen så att varje gång vi träffar på vattkoppsvirus genom att träffa något barn med vattkoppor så aktiverar det vårt immunsvar mot vattkoppor och minskar risken för bältros. Hängde ni med?

Den vaccinerade har (åtminstone i unga år) mindre risk för bältros än den ovaccinerade. Vaccination av alla barn ökar dock teoretiskt sett risken för att personer som redan haft vilda vattkoppor ska få bältros. Det finns dock flera studier kring om det här verkligen har skett i vaccinerade befolkningar som kommit till olika slutsatser. Vissa menar att man absolut sett en ökning i bältros hos äldre relaterad till barnvaccination, andra menar att den ökningen började innan man började vaccinera och inte är ett resultat av vaccination.

Finns inte vaccin mot bältros då? 

Jo, av två typer. Dels Zostavax som är vattkoppsvaccinet i högre dos. Det är måttligt effektivt. Dels det nya Shingrix som är ett icke levande vattkoppsvirusvaccin som skyddar mycket bättre. Det är godkänt av läkemedelsmyndigheterna i både USA och EU, men finns idag (juni 2018) ännu inte att tillgå i Sverige.

Allmän vaccination mot vattkoppor skyddar de svagaste mot svår sjukdom

Så är det otvetydigt. De svagaste patienterna, med allra sämst immunförsvar, som löper stor risk att dö av vattkoppssjukdom, och som inte själva kan bli vaccinerade, de skulle bli skyddade genom flockimmunitet av en allmän vaccination mot vattkoppor. De blir redan det i exempelvis USA.

Läs mer om flockimmunitet här. 

Om många men inte alla barn vaccineras mot vattkoppor kanske fler vuxna blir sjuka

Det sägs allmänt att barn får så lindriga vattkoppor medan vuxna alltid blir sjukare. Jag vet inte jag. Jag tvivlar inte på att vuxna kan bli svårt sjuka i vattkoppor, absolut inte, men jag ser många barn som blir svårt sjuka i vattkoppor också. Och de flesta sjukhusvårdade för vattkoppor i Sverige är antingen små barn eller mycket gamla (de gamla vårdas framförallt för bältros). Och de få dödsfallen vi har drabbar ibland barn.

En risk med att vaccinera många, säg 40-60%, barn, men inte alla mot vattkoppor är att risken för att ett barn går igenom barndomen utan att få vattkoppor ökar. Då skulle vi  kunna få flera som får sin vattkoppssjukdom först i vuxen ålder, och om det då stämmer att de blir sjukare så vore det en nackdel.

Vilka biverkningar finns med vattkoppsvaccin barnet som får vaccinet? 

OK. Massa teoretiska nackdelar för andra människor om man vaccinerar barn mot vattkoppor. Men för det enskilda barnet då? Som med alla levande vaccin så kan man få en minisjukdom 2-3 veckor efter sprutan. Några enstaka vattkoppor, kanske en släng feber. I mycket sällsynta fall har man sett en svår vattkoppssjukdom på grund av vaccinet, och då hos barn med nedsatt immunförsvar, (t ex på grund av en akut leukemi) men där det inte varit känt.

Ont, rött och lite svullet där man stuckit dygnet efter vaccination är också vanligt.

Sammanfattningsvis: 

För ett immunfriskt barn innebär vaccination med två doser vattkoppsvaccin ett stort skydd mot vattkoppssjukdom, och ett i princip fullständigt skydd mot svår vattkoppssjukdom. Barnet får, åtminstone under uppväxten, mindre risk för bältros. Vi vet inte idag om påfyllnadsdoser av vaccin i vuxen ålder kommer att behövas. Vanliga biverkningar är ont vid stickstället och enstaka vattkoppor 2-3 veckor efter vaccination.

Vaccinet rekommenderas till barn med sjukdomar där man senare löper risk att sätta in immunhämmande behandling, förutsatt att de inte haft vattkoppor. Det rekommenderas ibland till syskon till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Även tonåringar som inte haft vattkoppor brukar ofta rekommenderas vaccin. Men ingen av dessa rekommendationer är att likställa med ett vaccinationsprogram. Vaccin mot vattkoppor kan man köpa på vaccinationscentral.

Allmän vaccination mot vattkoppor är infört i många länder, men Sverige väntar än så länge.

Läs mer: amerikanska folkhälsomyndigheten CDC om vattkoppsvaccin

Läsa mer? Här hittar du fler inlägg om vattkoppor och vaccinationer

Därför tycker jag inte om vattkoppspartyn

Vattkoppor hos bebisar och barn – om smitta, symtom, inkubationstid och vad som lindrar 

MPR-vaccin eller trippelvaccin, om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

TBE vaccin (fästingvaccin) och skydd mot fästingar till bebisar och barn

HPV-vaccin mot livmoderhalscancer och kondylom

Alla inlägg om vaccination hittar du här

49 kommentarer till “Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin”

 1. Hej! Våra barn 2 och 5 går på ett dagis där man igår skickade hem ett barn med troligen vattkoppor. Man hade sett utslag som man gissade var vattkoppor. Nu funderar vi på att åka och vaccinera barnen direkt. Inkubationstiden är ca 14 dagar om jag förstår det rätt. Är det en bra idé att vaccinera även om barnen redan blivit exponerade mot viruset men inte än insjuknat. Ps. I din artikel ovan skriver du att med människor som redan har det vilda viruset inte ska vaccinera sina barn. I stort sätt alla föräldrar bär på det vilda viruset. Undrat om det blivit något knas med orden i det stycket. Med människor, syftade du på barn som redan haft vattkoppor?

  1. Hej! Det menar jag inte. Det kan finnas nackdelar på befolkningsnivå för dem som har det vilda viruset (typ alla i Sverige) att barnen vaccineras, men det gäller inte på familjenivå. Man kan vaccinera direkt efter exposition, det kan ha effekt, men ingen garanti för det.

 2. Hej, vi funderar på att vaccinera vår son på 2 år. Detta för att han dels precis genomgått väldigt jobbiga höstblåsor och även för att skydda hans lillebror på 8 månader. Min fråga är om hur snabbt de blir skyddade? När har vaccinet effekt?

  1. Många har skydd inom några veckor, men vissa missar skyddet på första sprutan och behöver andra sprutan för att få skydd. Den kan man ge efter 4-6 veckor.

 3. Hej,
  Min son fick ett par koppor när han var ca 3 månader, i samband med att andra i familjen fick det. Vi fick då av läkare veta att det inte var säkert att han skulle bli immun eftersom han fått det så tidigt och fortfarande hade sitt skydd från mig. Han är i dag snart 6 år och klarat sig undan minst 3 omgångar på förskolan.
  Nu till min fråga? stämmer det att han kanske inte är immun samt går det att testa om han är det?
  Jag har frågat vårdcentralen men fick bara svar att de inte gör sånt som bara är förebyggande.

  1. Han kan absolut vara immun. Du kanske kan byta vårdcentral till någon som inte är så pressad att de prioriterar bort allt som inte är akut sjukdom? För förebyggande arbete ingår absolut i vårdcentralers uppdrag, men det är klart att de får prioritera bort det om de inte har resurser att ta hand om akut sjukdom.

 4. Jag är 22 år och vaccinerade mig nyligen mot vattkoppor! På vaccinations byrån så sa dem att vaccinet inte alls är levande! Så det som ni skriver i denna text är fel! Sen sa dem också att det i nuläget är oklart om en person som är vaccinerad mot vattkoppor kan få bältros! Det vet man inte i nuläget! Barn tar sprutorna med ett års mellanrum vuxna med sex veckors mellanrum! Så jag föreslår att ni förnyar denna sida! Sen tycker jag ni vore lägga till att vaccinet inte är hundra procent skyddande! Tror det skyddar till 95% och åker man ändå på det så får man mildare symptom! Så som sagt mycket har hänt med det vaccinet!

  1. Hej Fanny! Vaccinationsbyrån hade tyvärr fel. De två vacciner som finns mot vattkoppor (i Sverige Varilrix och Varivax) är båda levande försvagade vacciner. Det kan du till exempel se i FASS https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19941017000073&userType=0) Det är helt klart att vaccinerade människor kan få bältros, även om det är ovanligt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773676. I fråga om skyddseffekt så har jag valt att inte presentera några procentsatser, då de varierar lite mellan olika studier.

  1. Nej, inte om de verkligen är vaccinbiverkan. Men man kan aldrig vara 100% säker på att barnet inte utsatts för vattkopssmitta så att de i själva verket är “vilda” vattkoppor. Därför är det bra att vara försiktig om man träffar någon som absolut inte får bli smittad, typ ett barn under pågående cancerbehandling t ex.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *