Hem Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

This post is also available in: English

Vaccin mot vattkoppor är effektivt men ingår inte i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet.  Det ingår däremot i andra länders allmänna vaccinationsprogam, USA har vaccinerat mot vattkoppor sedan 1995, först med en dos, och sedan 2006 med två doser.

Vaccin mot vattkoppor skyddar amerikanska barn väl

I USA uppskattar man att ungefär 4 miljoner personer varje år fick vattkoppor innan vaccinationen infördes. Av dem sjukhusvårdades 10 000 och 100 personer dog. Under den tid man gav en dos vaccin minskade vattkoppsfallen med 90%, sjukhusvårdade fall med 88% och dödsfallen med mer än 65%.

Eftersom vattkoppor fortsatte att spridas hos barn vaccinerade med en dos vaccin började man ge två doser vaccin 2006. Vattkoppsfallen minskade i två studerade områden av USA med mellan 65 och 76% under åren 2006-2010. Av de sjukhusvårdade vattkoppsfallen i den här studien var ingen vaccinerad.

Hjälper vattkoppsvaccin om man redan är smittad?

Det finns bara enstaka vetenskapliga studier som studerat den frågan, och de är inte av särskilt hög kvalitet. Så noga räknat vet vi inte. I de studier som finns har man sett en minskning av risken för att få vattkoppor efter att ha blivit smittad, om man fått vattkoppsvaccin inom tre dagar efter smittotillfället. De som ändå utvecklade vattkoppor efter vaccinationen fick mildare sjukdom än de som inte fått vaccin efter smittan.

Skyddar vaccinet mot bältros? 

Som ni kanske minns orsakas bältros av vattkoppsvirus, som vilat i nervcellsknutor och återaktiveras när immunförsvaret mot vattkoppor någon gång i livet blir för svagt. Vattkoppsvaccinet är ett levande försvagat vaccin, som precis som vattkoppsvirus lägger sig och vilar i nervcellsknutor.

Vattkoppsvaccinviruset kan alltså orsaka bältros, men gör det mycket mer sällan än det vilda vattkoppsviruset.

Men för människor som redan har vilt vattkoppsvirus i kroppen (de allra flesta av oss), så är det troligen bra att barnen inte vaccineras. Det är nämligen så att varje gång vi träffar på vattkoppsvirus genom att träffa något barn med vattkoppor så aktiverar det vårt immunsvar mot vattkoppor och minskar risken för bältros. Hängde ni med?

Den vaccinerade har (åtminstone i unga år) mindre risk för bältros än den ovaccinerade. Vaccination av alla barn ökar dock teoretiskt sett risken för att personer som redan haft vilda vattkoppor ska få bältros. Det finns dock flera studier kring om det här verkligen har skett i vaccinerade befolkningar som kommit till olika slutsatser. Vissa menar att man absolut sett en ökning i bältros hos äldre relaterad till barnvaccination, andra menar att den ökningen började innan man började vaccinera och inte är ett resultat av vaccination.

Finns inte vaccin mot bältros då? 

Jo, av två typer. Dels Zostavax som är vattkoppsvaccinet i högre dos. Det är måttligt effektivt. Dels det nya Shingrix som är ett icke levande vattkoppsvirusvaccin som skyddar mycket bättre. Det är godkänt av läkemedelsmyndigheterna i både USA och EU, men finns idag (juni 2018) ännu inte att tillgå i Sverige.

Allmän vaccination mot vattkoppor skyddar de svagaste mot svår sjukdom

Så är det otvetydigt. De svagaste patienterna, med allra sämst immunförsvar, som löper stor risk att dö av vattkoppssjukdom, och som inte själva kan bli vaccinerade, de skulle bli skyddade genom flockimmunitet av en allmän vaccination mot vattkoppor. De blir redan det i exempelvis USA.

Läs mer om flockimmunitet här. 

Om många men inte alla barn vaccineras mot vattkoppor kanske fler vuxna blir sjuka

Det sägs allmänt att barn får så lindriga vattkoppor medan vuxna alltid blir sjukare. Jag vet inte jag. Jag tvivlar inte på att vuxna kan bli svårt sjuka i vattkoppor, absolut inte, men jag ser många barn som blir svårt sjuka i vattkoppor också. Och de flesta sjukhusvårdade för vattkoppor i Sverige är antingen små barn eller mycket gamla (de gamla vårdas framförallt för bältros). Och de få dödsfallen vi har drabbar ibland barn.

En risk med att vaccinera många, säg 40-60%, barn, men inte alla mot vattkoppor är att risken för att ett barn går igenom barndomen utan att få vattkoppor ökar. Då skulle vi  kunna få flera som får sin vattkoppssjukdom först i vuxen ålder, och om det då stämmer att de blir sjukare så vore det en nackdel.

Vilka biverkningar finns med vattkoppsvaccin barnet som får vaccinet? 

OK. Massa teoretiska nackdelar för andra människor om man vaccinerar barn mot vattkoppor. Men för det enskilda barnet då? Som med alla levande vaccin så kan man få en minisjukdom 2-3 veckor efter sprutan. Några enstaka vattkoppor, kanske en släng feber. I mycket sällsynta fall har man sett en svår vattkoppssjukdom på grund av vaccinet, och då hos barn med nedsatt immunförsvar, (t ex på grund av en akut leukemi) men där det inte varit känt.

Ont, rött och lite svullet där man stuckit dygnet efter vaccination är också vanligt.

Sammanfattningsvis: 

För ett immunfriskt barn innebär vaccination med två doser vattkoppsvaccin ett stort skydd mot vattkoppssjukdom, och ett i princip fullständigt skydd mot svår vattkoppssjukdom. Barnet får, åtminstone under uppväxten, mindre risk för bältros. Vi vet inte idag om påfyllnadsdoser av vaccin i vuxen ålder kommer att behövas. Vanliga biverkningar är ont vid stickstället och enstaka vattkoppor 2-3 veckor efter vaccination.

Vaccinet rekommenderas till barn med sjukdomar där man senare löper risk att sätta in immunhämmande behandling, förutsatt att de inte haft vattkoppor. Det rekommenderas ibland till syskon till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Även tonåringar som inte haft vattkoppor brukar ofta rekommenderas vaccin. Men ingen av dessa rekommendationer är att likställa med ett vaccinationsprogram. Vaccin mot vattkoppor kan man köpa på vaccinationscentral.

Allmän vaccination mot vattkoppor är infört i många länder, men Sverige väntar än så länge.

Läs mer: amerikanska folkhälsomyndigheten CDC om vattkoppsvaccin

Läsa mer? Här hittar du fler inlägg om vattkoppor och vaccinationer

Därför tycker jag inte om vattkoppspartyn

Vattkoppor hos bebisar och barn – om smitta, symtom, inkubationstid och vad som lindrar 

MPR-vaccin eller trippelvaccin, om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

TBE vaccin (fästingvaccin) och skydd mot fästingar till bebisar och barn

HPV-vaccin mot livmoderhalscancer och kondylom

Alla inlägg om vaccination hittar du här

49 kommentarer till “Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin”

 1. Vi har vaccinerat båda våra barn med två doser (på vaccinationscentral) och det ångrar jag inte. Jag ser hur andra barn lider av vattkoppor och är glad att mina barn slipper det.

 2. Min stora barn hade vattkoppor när lillsyskonet var två dagar gammal. Det stora barnet hade inte några större besvär och ganska få antal vattkoppor. Detta var 2008, så de är nu 17 respektive 12 år gamla, men den yngre har ännu inte haft vattkoppor vad vi vet. Jag har hört med vårdcentralen om test och vaccination, men de ville vare sig göra det ena eller andra. Barnet har varit utsatt för vattkoppor i förskolan, men kan inte minnas några större epidemier och vi har heller inte aktivt försökt smitta hen. Funderar på att uppsöka en vaccinationsmottagning. Är det din rekommendation? Och ska vi i så fall ta ett test först, eller är det lika bra att vaccinera utan att testa först?

  1. Hej!

   Jag skulle uppsöka en vaccinationsmottagning men för att inte vaccinera i onödan kan det väl vara en bra idé att ta prov först.
   Cecilia

 3. Hej!

  Vi funderar starkt på att vaccinera vår dotter som är drygt 18 månader mott vattkoppor. Jag är gravid med vårt andra barn och är just nu i v 32. Har haft vattkoppor själv i 20-årsåldern men mycket lindrigt, endast några få blåsor. Om vi vaccinerar vår dotter och hon får en “minisjukdom” med vattkoppor av vaccinet, finns det då någon risk att jag (och barnet i magen) kan bli smittat om min egen vattkoppssjukdom var så pass lindrig att jag inte utvecklade full immunitet?

  1. Hej Anna!

   Finns ingen som helst risk att hon kan smitta dig med vaccinviruset. Det är alltför försvagat för att kunna smitta.

   Hälsningar

   Cecilia

 4. Hej! Om jag vaccinerar mina barn, i detta fallet döttrarna, är det högre risk om de själva får barn att de barnen blir utsatta för vattkopporna som mycket små? Eller är det en myt att barnen får mammans immunitet (om mamman har haft vattkoppor)? Eller ”ärver” barnet mammans immunitet efter vaccinet?

 5. Hejsan! Min son är 8 år gammal och fick vattenkoppsvaccinet för 2 veckor och 3 dagar sedan. Direkt på kvällen efter ca 12h efter att han fått vaccinet fick han utslag. Små kliande prickar (liknar inte vattenkoppor) över hela rumpan och nedre ryggen. Vi har behandlat utslagen med salva och kortison. Men utslagen blir bara värre och sprider sig så att han nu snart har det över hela kroppen. De kliar väldigt mycket och han vaknar också nattetid av detta. Vad kan detta bero på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *