Hem Förlossningsdepression – när det är tungt att vara förälder

Förlossningsdepression – när det är tungt att vara förälder

Förlossningsdepression

This post is also available in: English

Depression är en vanlig sjukdom och om man har en depression som nybliven förälder kan den kallas förlossningsdepression. Vid en förlossningsdepression är det extra viktigt att söka snabb vård eftersom man har ett barn att ta hand om och depressionen kan ha svårare att självläka när man inte får sova.

Symtom vid förlossningsdepression

Symtomen vid förlossningsdepression är samma som vid annan depression: energilöshet, nedstämdhet, svårighet att känna glädje, koncentrationssvårigheter, ångest och sömnsvårigheter. Vid djupare depressioner kan man plågas svårt av skuldkänslor och värdelöshetskänslor, som kan bli så starka att livet inte känns värt att leva.

Svårt att knyta an till barnet

Speciellt vid förlossningsdepression är att det kan vara svårt att knyta an till barnet och känna glädje över att ha blivit förälder. Kärleken till barnet kan låta vänta på sig tills depressionen läkt ut. Innan man har förstått att man har en depression leder detta ofta till svåra skuldkänslor. Men det är inget att känna skuld eller skam över, det är depressionssjukdomen som fungerar på det viset. När du blivit frisk från depressionen kommer ni att kunna knyta an till varandra utan hinder.

Boktips: Nödrop från lyckobubblan av Johanna Stenius

Baby blues eller tredagarsgråten

Det är väldigt vanligt att bli känslosam, nedstämd, och ha lätt till gråten några dagar efter förlossningen. Det kallas baby blues, eller tredagarsgråten. Baby blues ska bli bättre inom några dagar. Blir det i stället sämre och sämre för varje dag i mer än 1-2 veckor kan det vara en depression under utveckling.

Förlossningsdepression hos pappor och icke-födande mammor

Även pappor och icke-födande mammor kan få depressoion som nyblivna föräldrar. Det är inte svårt att förstå eftersom depressioner är vanliga under hela livet. Stark stress, som att få ett barn, kan öka risken att gå in i en depression. Det är lika viktigt för den icke-födande föräldern att få behandling för depression som för den födande föräldern.

Depression under graviditeten

5-10% av alla gravida har en depression redan under graviditeten. Det kan vara svårt att skilja lätta eller måttliga depressionssymtom från gravidsymtom, men är du osäker, sök vårdcentralsläkare eller psykolog för bedömning.

Hjälp vid depression

Det finns mycket effektiv behandling vid depression. Hopplöshetskänslor, skamkänslor och mindervärdeskänslor hör till sjukdomen, låt inte dem hindra dig från att söka hjälp.

BVC-sköterskan är en bra första kontakt vid lättare eller måttliga depressioner. Vänta inte tills hon frågar när barnet är 2 månader – berätta själv vad du tänker. Vårdcentralen är ett annat bra alternativ.

Om depressionen är svårare, med svår ångest, svåra sömnsvårigheter eller självmordstankar – sök hjälp direkt via akutpsykiatrin. Kontaktuppgifter finns på 1177.se. I många landsting finns ett akuttelefonnummer dit du kan ringa för råd.

Är du eller någon nära dig så svårt nedstämd att du tänker att det nog vore bäst för din familj att du tog ditt liv är depressionen så svår att du ska ta dig direkt till psykakuten.

KBT mot förlossningsdepression

Vid lätt till måttlig depression är psykologisk behandling i form av KBT förstahandsval ensamt eller tillsammans med läkemedel. Ett lätt sätt att få tillgång till KBT är via Internetpsykiatri.

Besök internetpsykiatri.se

Antidepressiva (SSRI) vid graviditet och förlossningsdepression

Antidepressiva läkemedel av typen SSRI, exempelvis Sertralin, har god effekt vid depression. Många är tveksamma till att ta SSRI under graviditet och amning av rädsla för att orsaka biverkningar hos barnet. Det är en rädsla som skadar mer än den hjälper.

Man vet att SSRI under graviditet är en säker läkemedelsbehandling. Med vissa preparat finns en viss risk för skakighet och lågt blodsocker efter förlossningen, men det är övergående.

Man vet också att SSRI under amning är en säker läkemedelsbehandling.

Sömn vid förlossningsdepression

Vid alla depressioner är sömnen viktig för återhämtning och läkning. Man får ofta svårt att somna av depressionen, och har man en bebis hemma kan det vara mycket svårt att få till bra sömn.

Här gäller det att prioritera och organisera. Finns det en icke-deprimerad förälder är det mycket bra om den föräldern kan ta hand om nätterna. Finns det inte, engagera nätverket – mor/farföräldrar eller vänner. Be om hjälp.

Sömnmedel kan också vara nödvändigt i de mer akuta faserna av depressionen. Be om en variant som inte är beroendeframkallande. Sov inte i samma säng som barnet när du tagit sömnmedel.

Sjukskrivning vid förlossningsdepression

Vid en förlossningsdepression är det ofta så att man inte orkar ta hand om barnet själv, och att man behöver sova om nätterna. Då behöver man bli sjukskriven från sin föräldraledighet så att någon annan (oftast den andra föräldern) kan gå in och vara föräldraledig. Be vårdcentralsläkaren om sjukskrivning samtidigt som du ber om behandling och hjälp.

Slutligen:

Livet som nybliven förälder kan vara stundtals svårt, nytt och omtumlande, men det ska inte kännas mestadels tungt och hopplöst. Då behöver du söka hjälp – för din och barnets skull.

Läs mer:

Läs mer om du känner dig som en dålig mamma

Läs mer om spädbarns sömn – hur mycket eller lite är normalt?

Läs mer om kolik hos spädbarn – magdroppar, akupunktur, vad hjälper?

Läs om D-mer – ångest av amning

Läs om föräldraoro

Läs om bebis efter IVF

Läs om föräldraskap vid borderline

Läs Agnes Wold om att ge råd till nyblivna föräldrar

Intervju med Kitty Jutbring om förlossningsdepression

Boktips: Nödrop från lyckobubblan av Johanna Stenius

32 kommentarer till “Förlossningsdepression – när det är tungt att vara förälder”

  1. Pingback: Mamma med psykisk sjukdom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *