Hoppa till innehåll
Hem HPV-vaccin mot livmoderhalscancer

HPV-vaccin mot livmoderhalscancer

This post is also available in: English

HPV-vaccin  är vaccin mot vanligt förekommande virus, som finns i många olika varianter, så kallade subtyper. HPV-virus smittar vid direktkontakt. Vissa HPV-typer ger hand- och fotvårtor, andra HPV-typer ger kondylom och ytterligare andra kan ge cancer, vanligast livmoderhalscancer.

Den vanligaste HPV-orsakade cancersjukdomen är alltså livmoderhalscancer, men även de flesta fall av analcancer, omkring hälften av alla fall av peniscancer, vulvacancer och vaginalcancer. Även tonsillcancer kan orsakas av HPV.

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer utvecklas ofta ganska långsamt efter en HPV-infektion men ger sällan symtom förrän sent i förloppet. Om livmoderhalscancer ger symtom så är det ofta blödning efter sex. Om du som kvinna har blödning efter sex: beställ snar tid hos gynekolog! (Det kan också vara ett kärl som brustit, det vill säga en godartad blödning, men det måste gynekologen undersöka!) Det gäller även om du är gravid.

Cellprov

Eftersom livmoderhalscancer växer långsamt och inte ger symtom, men kan upptäckas genom provtagning, och behandlas innan den sprider sig, görs cellprovsscreeningar i många befolkningar i länder med väl utbyggd sjukvård. Det är därför du som kvinna blir kallad var tredje år för cellprovskontroll, eller oftare om du tidigare haft cellförändringar.

Med cellproverna kan man upptäcka förstadier till cancer, eller cancer som sitter på livmoderhalsen men inte spridit sig. Dessa förstadier, eller tidiga cancrar, kan tas bort med en enkel operation “konisering” där man tar bort en del av livmoderhalsen men lämnar det mesta kvar. De flesta kvinnor som genomgår en konisering kan sedan bli gravida och behålla barnet en hel graviditet, men några drabbas av försvagad livmoderhals och upprepade sena missfall/för tidiga förlossningar.

Sköt om dig och din kropp, och gå på dina cellprovskontroller! Om du tappat räkningen och fallit bort ur kallelsesystemet, boka tid hos en barnmorska i nästa vecka. Gå hellre på ett cellprov för mycket än ett för lite.

Cellproverna gör stor nytta, sedan de infördes på 60-talet har antalet livmoderhalscancerfall i Sverige mer än halverats. Av dem som får livmoderhalscancer, är den som regel mer spridd och mer svårbehandlad hos dem som inte gått på regelbundna cellprovskontroller än hos dem som gjort det.

Varje år får 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Under 2011 dog 139 kvinnor i Sverige av detta, 5 kvinnor var mellan 25 och 29 år gamla, 13 var mellan 30 och 40 och 20 kvinnor dog mellan 40 och 49 års ålder.

Varje år får 20 000 svenska kvinnor besked om avvikande cellförändringar, och 8000 behandlas för detta efter att vidare utredning visat att det behövs. I världen drabbas fler än 500 000 kvinnor av livmoderhalscancer och 260 000 kvinnor dör av sin cancer.

Olika typer av HPV-virus

Det finns fler än 100 olika kända typer av HPV-viruset. Vissa av dem orsakar vårtor, vissa orsakar cancer. HPV-typerna 16 och 18 orsakar ungefär 70% av all livmoderhalscancer i Sverige. HPV-typerna 6 och 11 orsakar de allra flesta fall av kondylom, eller könsvårtor.

cancer causing HPV cirus
HPV-virus, som orsakar livmoderhalscancer

HPV-virus smittar genom direktkontakt

HPV-virus smittar vid direktkontakt. HPV som ger hand- och fotvårtor smittar om den som har vårtorna tar på någon annan med vårtorna. Som tur är ger inte HPV-typer som ger hand- och fotvårtor cancer. Du får alltså inte cancer av att hälsa på någon med vårtor, skönt!

HPV som ger cancer smittar via sex. Det verkar framförallt vara penetrerande sex som smittar, det vill säga, HPV på penis smittar livmoderhalsen vid vaginalsex, tonsillerna vid oral penetration och analt vid anal beröring/penetration. HPV kan även ge cancer i vulva (yttre delarna av snippan) och vagina, och de delarna måste ju kunna bli smittade även utan penetration. Dessa cancrar är dock ovanligare än livmoderhalscancer.

Vaccinet är effektivast om det ges före sexdebut

För båda HPV-vaccinerna gäller att de är mer effektiva ju fler doser som getts före sexualdebut, på gruppnivå. Det finns en viss effekt även senare, men ju längre efter puberteten vaccinet ges, desto fler har hunnit bli smittade av HPV och man ser alltså lägre effekt. Vaccinet verkar alltså inte skydda alls, eller åtminstone inte särskilt bra, om man redan är smittad med den typ av HPV man vaccinerar mot.

När man ger Gardasil till 9-14-åringar räcker två doser vaccin, ger man till äldre personer behöver man ge tre doser.

För närvarande ingår Gardasil i allmänna vaccinationsprogrammet till 12-åriga flickor, men det finns ett förslag att vaccinera även pojkar.

Läs mer om förslaget att vaccinera pojkar här. 

Cervarix skyddar mot HPV 16 och 18

HPV-vaccinet Cervarix skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, det vill säga de HPV-typer som orsakar sju av tio fall av livmoderhalscancer i Sverige. Inget vaccin finns mot de HPV-typer som orsakar resten av livmoderhalscancerfallen. Det är därför det är jätteviktigt att ta hand om sin kropp genom att som kvinna gå på sina cellprovskontroller, för att kunna upptäcka och ta bort förstadier till cancer.

Gardasil skyddar mot HPV 16, 18, 6 och 11

HPV-vaccinet Gardasil skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, precis som Cervarix, men dessutom mot HPV 6 och 11, som orsakar kondylom. I en svensk studie gjord publicerad 2013 skyddade Gardasil till 93% mot kondylom hos dem som vaccinerades före 14 års ålder, men bara till 76% hos dem som vaccinerades före 20 års ålder. Precis som Cervarix skyddar bara Gardasil mot sju av tio fall av livmoderhalscancer, högst, även om man är vaccinerad med Gardasil är det jätteviktigt att sköta om sin kropp genom att gå på cellprovskontroller regelbundet!

Det har nyligen producerats ett nytt Gardasil, Gardasil 9, som skyddar mot ännu fler typer av cancerorsakande HPV-virus. Det används ännu inte i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet, där det inte tagit sig in i vaccinupphandlingen ännu. För den som vaccinerar sig eller sin son på egen bekostnad, via vaccinationsbyrå, be om att få vaccin med Gardasil 9.

Vad består HPV-vaccin av? 

HPV-vaccinerna består av HPV-ytproteiner som bakterier tillverkat i vaccinfabriker. De lär immunsystemet känna igen HPV-ytor och försvara sig mot dem när kroppen utsätts för smittan. I och med att HPV-vaccinerna inte innehåller några hela virus kan de heller inte orsaka HPV-sjukdom.

Läs mer om hur vacciner fungerar i det här inlägget. 

Skyddar vaccinerna mot cancer?

I och med att det tar så lång tid att utveckla cancer efter HPV-infektion har de första studierna på HPV-vacciner undersökt om de skyddar mot cancerförstadier, CIN 2 och CIN 3. Efter tre år skyddade Gardasil mot HPV 16 och 18-orsakad CIN 2 och CIN 3 hos i princip alla vaccinerade kvinnor som inte haft HPV 16 och 18 innan de vaccinerades. Även efter tio år verkar de flesta vara skyddade.

Det tar dock 20 år i genomsnitt att utveckla cancer av en HPV-infektion. Vaccinerna godkändes 2006 respektive 2007 och de riktigt säkra resultaten av huruvida de skyddar mot livmoderhalscancer kommer inte att komma förrän i slutet av 2020-talet. Först då kommer tillräckligt många att vara vaccinerade, och tillräckligt lång tid ha gått för att vi ska kunna säga säkert om vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer orsakade av HPV 16 och 18. Utifrån de resultat som finns nu verkar dock vaccinen ge skydd.

Vilka biverkningar har vaccinerna?

Hos en eller två av tio vaccinerade uppkommer en rodnad och en svullnad runt injektionsstället. Feber och övergående smärta i kroppen förekommer också. Inga allvarliga biverkningar är kända.

I Danmark förekom en stor debatt kring POTS – posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom – en sorts svimningsattacker och CPRS – komplext regionalt smärtsyndrom. Dessa hade debuterat hos ett antal unga kvinnor som också hade fått vaccination mot HPV. En stor vetenskaplig granskning kring om det fanns något orsakssamband mellan vaccinationen och dessa syndrom visade att det inte fanns något sådant.

Läs mer om POTS, CPRS och HPV-vaccin här. 

Källor: WHO:s position paper om HPV-vaccination , Folkhälsomyndighetens information om hpv-vaccin och Socialstyrelsens dödsorsaksstatistikdatabas.

Alla barnakutens inlägg om vaccinationer hittar du här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *