Hem Influensavaccin till barn – biverkningar och till vem?

Influensavaccin till barn – biverkningar och till vem?

Influensavaccin till barn

This post is also available in: English

Influensavaccin skyddar mot influensa. Influensa är en virussjukdom som ibland blir svår även hos tidigare friska. Oftast får man bara någon veckas vabbande med hög feber och hosta. Men några barn vår vårdas på intensivvårdsavdelningen varje år för influensa. Risken för svår sjukdom är högre för kroniskt sjuka barn eller barn med nedsatt immunsystem på något sätt.

Mer om influensa kan du läsa här. 

Influensavaccin 

Influensaviruset muterar hela tiden. Det är olika stammar som cirkulerar varje år, och vaccinet förändras för att möta detta. Vaccinframställningen baseras på förutsägelser om vilka stammar som kommer att cirkulera, och lyckas träffa olika bra olika år. Mest effektivt blir influensavaccin om en hel befolkning vaccineras, eftersom man då får flockimmunitet som skyddar även dem som inte får individuellt skydd av vaccinet.

Vad flockimmunitet är kan du läsa om här. 

I USA rekommenderas alla personer över 6 månaders ålder influensavaccin sedan några år tillbaka.

Rekommendationerna från USA kan du läsa här.

I Sverige rekommenderas barn med kroniska sjukdomar influensavaccin

I Sverige har man valt att rekommendera människor i medicinska riskgrupper vaccin. Dels är alla äldre över 65 år en riskgrupp, dels kroniskt sjuka. Detta ger inte ett lika bra influensaskydd som att vaccinera hela befolkningen, men det är valet som är gjort. De barn som rekommenderas influensavaccination är:

 • Barn med kronisk hjärtsjukdom
 • Barn med kronisk lungsjukdom (för astma gäller svår astma)
 • Barn med kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • Barn med kronisk leversvikt
 • Barn med kronisk njursvikt
 • Barn med instabil diabetes
 • Barn med extrem fetma
 • Barn med neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Barn med flerfunktionshinder (alltså svårt hjärnskadade barn)

Dessa barn ska få vaccination gratis. Vissa sjukhus är bra på att hålla reda på vilka barn som ska vaccineras och påminna deras föräldrar, andra mindre bra. Generellt är vi för dåliga skulle jag säga. Det fina är att du som förälder till ett barn med någon av ovanstående sjukdomar kan gå till vilken vårdcentral eller vaccinationsbyrå med vårdavtal som helst och be om vaccination till ditt barn. Det finns tydliga riktlinjer från smittskyddsläkaren om att alla som har vårdavtal har ansvar att vaccinera alla i riskgrupp som ber om det.

Gravida bör vaccinera sig mot influensa

Det är större risk för svår influensasjukdom hos en gravid kvinna än hos vuxna i allmänhet. Därför rekommenderas gravida influensavaccination.

Läs mer om influensavaccin till gravida här. 

Vuxna som har sjukdomarna ovan rekommenderas också vaccination (kostnadsfritt).

Alla människor som fyllt 65 år rekommenderas vaccination (kostnadsfritt).

Familjemedlemmar till människor som rekommenderas vaccination kostnadsfritt bör också vaccinera sig för att skydda den sjuka eller äldre familjemedlemmen, som kanske vaccineras men inte får tillräckligt skydd. Mina barn kommer att få vaccin för att skydda pensionerade farmor och farfar, som de träffar flera gånger i veckan. Att vi med stor sannolikhet minskar vabbdagar i vinter är inte en direkt nackdel med beslutet.

Narkolepsin då?

Narkolepsin till följd av svininfluensavaccinationen med Pandemrix 2009 var den värsta läkemedelskatastrofen sedan neurosedynskandalen i mina ögon. Pandemrix var framtaget i en hast och testat på få människor. Det hade ett mycket starkt adjuvans, som är ett ämne i vaccin som finns till för att sätta fart på immunsystemet. Det var bara Pandemrix som gav narkolepsi, inte andra svininfluensavaccin. Naturlig svininfluensainfektion gav också en ökad risk för Pandemrix men inte lika stark riskökning som Pandemrix.

Mer om adjuvans och tillsatser i vaccin kan du läsa här. 

Det finns mycket som talar för att det starka adjuvans som användes var boven i dramat, möjligen i samspel med hur själva virusdelen var utformad. Samma virusdel finns i säsongsinfluensavaccinet Flurarix. Fluarix har inte visats ge narkolepsi och i Sverige och EU (utom Finland) anser inte läkemedelsmyndigheterna att risken för narkolepsi skulle vara ökad med Fluarix. Finland har dock agerat annorlunda och rekommenderar inte Fluarix till barn under 18 år. Övriga säsongsinfluensavacciner innehåller virusdelar framställda i andra laboratorier, på lite annat sätt och anses även av finländska myndigheter vara säkra att använda till barn.

När ska mitt barn vaccineras?

Så snart som möjligt när vaccinet har kommit. Barn som inte tidigare fått säsongsinfluensavaccin ska ha två doser med en månads mellanrum, för dem som fått tidigare räcker en dos.

Läs mer:

Influensa hos barn – symtom och behandling

Influensavaccin till gravid – fördelar och nackdelar

Feber hos bebis och barn – vad göra och när är febern för hög?

Vad innehåller vaccin? Finns aluminium, formaldehyd eller kvicksilver i vaccin?

Hur fungerar vaccin? Så stärker vaccin immunförsvaret

Flockimmunitet

Praktika för blivande föräldrar – gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund

56 kommentarer till “Influensavaccin till barn – biverkningar och till vem?”

 1. Hej!

  Du/ni har en så bra blogg, tack för det! Kan – apropå diskussionerna ovan – informera om att även Värmland har Vaxigrip, samma som man haft senaste åren.

  Jag ska vaccinera mig eftersom jag är gravid (har även vaccinerat mig de senaste åren pga astma). Vår bebis kommer under våren då influensan förmodligen fortfarande är igång, varför vi även vill vaccinera pappa och blivande storebror (3 år). Får lite känslan av att vi kommer att behöva “förklara oss” på VC varför vi vill vaccinera två friska personer, varav ett barn. Vad tycker du man ska svara om man får frågan? Har VC ens rätt att ställa frågan?

  1. VC har rätt att fråga vad de vill. Och du har rätt att svara vad du vill. Svara ärligt: att du vill skydda din väntade bebis (och dig själv kanske) från smitta från pappa och storasyskon. Om de nu är ovana vid sådana önskemål och skulle känna sig tvungna att påpeka det så är det ju inte ditt problem, eller hur?

 2. Du nämner att Fluarix används vid årets influensa vaccinering, men kan det vara så att det varierar mellan länen? Där jag bor erbjuds nämligen Vaxigrip för vuxna och Fluenz för barn. Finns det något samband med t.ex Vaxigrip eller Fluenz och narkolepsi?

  1. Åh, var är det? De vaccinen skulle jag valt om jag fått bestämma. Finns inga samband alls mellan dessa vaccin och det som gav narkolepsi (Pandemrix). Fluenz ges dessutom som nässpray. Det varierar alltså mellan landsting.

  1. Svårt att veta riktigt säkert. Influensa ger ofta riktigt hög feber och torrhosta, men säker är det svårt att vara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *