Hoppa till innehåll
Hem Mässling – symptom, smitta, behandling

Mässling – symptom, smitta, behandling

This post is also available in: English

Fakta och råd om mässling. Direkt av barnläkare. Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, tack vare vaccinationen. Mässlingen var nästan utrotad i flera länder för några år sedan, men på grund av att inte alla vaccineras mot mässlingen sprids den igen.

Smitta och inkubationstid för mässling

Som tur är är de flesta av oss inte mottagliga. Hos dem som är födda före 1970-talet beror det som regel på att man haft mässlingen. Då bildar immunförsvaret ett immunologiskt minne som skyddar livslångt mot ny sjukdom. Av dem som är födda från slutet av 1970-talet och framåt är de flesta vaccinerade mot mässling, och kan därför inte bli smittade av sjukdomen.

Mässlingviruset är luftburet och tar sig in i kroppen via andningsvägarna eller ögonen. En person som är mottaglig för mässling kan bli smittad av att bara gå in i ett rum där en mässlingssjuk person vistats de senaste två timmarna. Även om den smittade gått ut därifrån. Man har räknat ut att om en mässlingssjuk person bara träffar mottagliga personer, så smittar varje person i genomsnitt 15-18 andra personer. Inkubationstiden är 10-21 dagar. Man är alltså frisk i 10-21 dagar efter man blivit smittad innan man blir sjuk och kan smitta andra.

Barn blir särskilt lätt sjuka av mässling om dr inte vaccineras
Symptom på mässling

De första symptomen på mässling är lättare feber, röda ögon och torrhosta. I detta skede är smittsamheten som högst. Man kan också då se saltkornsliknande utslag i munslemhinnan på kindens insida, så kallade kopliska fläckar. Efter 3-7 dagar stiger febern och de typiska storfläckliga utslagen uppträder i huden.

Vad ska jag göra om jag tror att mitt barn har mässling?
Mässling ger röda utslag som delvis flyter ihop

Ring till sjukvårdsupplysningen 1177 och berätta att du misstänker att barnet har mässling. De kommer att lotsa dig rätt. Antagligen kontaktar de, eller ger kontaktuppgifter till, en barnakutmottagning eller infektionsakutmottagning dit ni får komma för undersökning, provtagning och vård.

Läs mer om feber hos barn

Det är viktigt att inte själv gå in på ett sjukhus med ett misstänkt mässlingssmittat barn. Om ni kommer själva till akuten, låt en vuxen gå in och berätta att ni kommer så att ni kan bli lotsade genom rätt ingång för att inte smitta andra.

Om barnet är mycket sjukt och behöver sjukhusvård kommer ni att få det. Det är ingen fara för vaccinerad personal att vårda ert barn, förutsatt att personalen fått två vaccindoser. Det viktiga är att mässlingssjuka får eget isoleringsrum där man inte riskerar att smitta andra.

Är mässling farligt?

Hos fyra av fem sjuka barn blir mässlingen bara en till två veckor med feber, utslag och ont i ögonen. Hos en av fem uppkommer dock någon komplikation. Vanliga komplikationer är lunginflammation, diarré och öroninflammation som kräver antibiotikabehandling eller sjukhusvård några dagar eller längre.

Ett av 1000 barn drabbas av akut mässlingsinfektion i hjärnan, mässlingsencefalit. Det är  en sjukdom som både kan ge bestående hjärnskador och kan leda till döden.

Läs mer om hjärnhinneinflammation hos barn

En fruktad komplikation till mässling heter subakut skleroserande panencefalit uppkomma fem till trettio år efter mässlingsssjukdomen, oftast kring 10-12 år efteråt. Den innebär att den drabbade successivt tappar hjärnfunktioner och dör. Ingen bot finns. Man har tidigare uppfattat den här komplikationen som extremt ovanlig, men nyare forskning tyder på att ungefär en av 1300 drabbade får den. Bland barn som drabbas av mässling före 12 månaders ålder är risken ännu högre.

Även om de allra flesta som får mässling överlever, förekommer dödsfall även i länder med modern sjukvård. Ungefär 1 av 500 smittade dör, risken är större för spädbarn.

Globalt och historiskt sett har mässling varit en av de stora barnadödarna. Även om fler och fler barn överlever tack vare vaccination, rent vatten och bättre mat, så dör 245 barn om dagen av mässling i världen. Alla dessa dödsfall skulle kunna undvikas om hela världen vaccinerades mot mässling.

Bebisar och mässlingssmitta

Bara människor som inte har haft mässling och inte är vaccinerade kan få sjukdomen, om de möter viruset. Dessutom kan vissa typer av cancerbehandling eller andra medicinska behandlingar som dämpar immunsystemets funktioner radera ett tidigare skydd mot mässling.

De flesta som inte är vaccinerade mot mässling är barn under 18 månaders ålder. BVC ger nämligen MPR-vaccinet vid 18 månaders ålder. Man kan få vaccinet tidigare om man skall resa till ett land med mässlingsepidemi. I flera landsting får man betala själv om man vaccinerar före 12 månader, och i vissa landsting får man också gå till en vaccinationsbyrå för att göra det. Vid vaccination före 12 månader behöver man också ge sprutan vid 18 månader för att vara säker på att få ett bra skydd.

Vaccination mot mässling startade i Sverige under 1970-talet. Först med en dos vaccin, och sedan 1982 med två doser vaccin. Man införde den andra dosen eftersom man sett att en dos inte gett fullständigt skydd hos alla vaccinerade. Om man inte haft mässling och är född före 1981 kan det vara värt att ta en extra vaccinspruta som vuxen för att säkerställa att man har skydd. Om man inte haft mässling och inte fått vaccin som barn, till exempel för att föräldrarna valde att avstå, är det en mycket bra idé att ta två doser vaccin. Det enklaste är att gå till en vaccinationsbyrå.

Läs mer:

Läs mer om hjärnhinneinflammation hos barn

Läs mer om feber hos barn

60 kommentarer till “Mässling – symptom, smitta, behandling”

 1. Hej.

  Jag är född 1981, fått alla sprutor man ska ha och det har ändå visat sig att jag helt saknade antikroppar mot röda hund samt i stort sett inget skydd mot mässling (påssjuka har vi inte kollat upp). Hur kommer det sig att mitt skydd bara försvunnit med åren?. Nu har jag ju fått påfyllning av röda hund vaccin (på BB) samt ska ta spruta mot mässling, men försökt googla, samt frågat både läkare och sjuksköterskor men hittar/inte kunnat få någon information om varför det bara försvunnit.

  1. Hej!

   Man vet inte riktigt varför vissa personer inte har några antikroppar. Sprutan du fick på BB innehöll MPR-vaccin, det vill säga skydd mot både röda hund, mässling och påssjuka (vaccin mot bara röda hund finns inte att tillgå). Bra att du fyllde på ditt skydd!

   Hälsningar,
   Cecilia

 2. Hej,jag ser att det pågår just nu ett flertal mässlingutbrott runt om europa och man har fått olika rekommendationer kring detta. Jag reser med min 5 månaders bebis till Grekland och semestrar i norra Grekland under 3 månader.Bvc sköterskoarna har sagt åk men vaccinatiosläkarna har antingen avrått mig från att åka helt till att jag måste vaccinera lillan vid 6 månader. Jag är väldigt kluven samt har ångest, vill såklart inte att mitt barn ska smittas eller bli sjukt men kan inte heller stanna och isolera mig heller. Jag vill veta om Grekland anses vara högriskland och om min bebis smittas med mässling vad tar vården för åtgärder dvs vad gör man för att barnet ska tillfriskna? Sen vill jag veta hur mycktet skydd Mitt barn har från mig(ammar ej).

  1. Hej!

   Vilka länder som betraktas som högriskländer är färskvara. I det här inlägget finns en länk till uppdaterad information. http://www.barnakuten.nu/resa-utomlands-med-spadbarn-rad-om-flyg-och-vaccin/ Det finns inga klara riktlinjer kring avrådan från resa för ovaccinerade spädbarn från officiellt håll, därför får man olika besked. Jag skulle inte åka med min ovaccinerade bebis till ett område med pågående mässlingsutbrott och avråder därför dem som frågar mig. För mässlingsskyddet spelar det ingen roll om man ammar. Nyfödda har ett skydd från mamman från graviditeten förutsatt att mamman är immun mot mässling. Man kan inte säga i det enskilda fallet hur starkt det skyddet är.

   Hälsningar
   Cecilia

 3. Jag ser att du besvarat en fråga angående behandlingen av immunglobulin efter exponeringen på Kvinnokliniken i Göteborg redan. Jag undrar om du skulle kunna utveckla ytterligare kring riskerna för smitta i den här situationen, särskilt för spädbarn vars mödrar bara har en vaccination sedan tidigare. Jag skulle även vilja veta mer om vilken effekt den förebyggande behandlingen med immunglobulin förväntas ge både mot att sjukdom bryter ut och mot effekten av sjukdomen i de fall de bryter ut. Min fråga är på gruppnivå, då jag förstår att det bara går att svara generellt. Jag frågar dock då jag hör till dem som fött barn på östra under de aktuella dagarna och även om jag upplever att vården hanterat situationen så gott det går så har informationen, och kunskapen, varit begränsad och jag har svårt att hitta relevant information på andra vägar. Föredrar att hantera oro med fakta men lyckas inte hitta någon sådan. Vore mycket tacksam om du hade nåt mer att tillföra.

  1. Hej!
   Det går inte att ge några vettiga siffersvar på din fråga. Det finns en vetenskaplig översiktsartikel över effektiviteten av immunoglobulin efter misstänkt mässlingssmitta på Cochrane. Du kan läsa en sammanfattning här. Den har dock inte undersökt nyfödda, och de siffror som handlar om antal smittade man kan förhindra etc är uträknade utifrån en antagen situation där mässlingsfallet smittar ett visst antal personer. De går inte alls att överföra på den här situationen med en smittad personal på förlossnings/BB-avdelning. Översikten ger dock stöd till att immunoglobulinbehandling dels minskar antalet smittade efter exposition, dels minskar dödligheten hos dem som ändå blir smittade.
   Mitt intryck är att Göteborgssjukvården verkligen tar den här smittan på största allvar och behandlar alla som kan ha haft risk att bli smittade inom sjukvården och hellre behandlar för många än för få. Bättre skydd än man får i Göteborg just nu tror jag inte man kan få. Det kanske bara är att acceptera ett visst mått av oro fram tills att inkubationstiden är slut? Oro är ju en helt rimlig känsla ibland. Till exempel när ens nyfödda barn utsatts för mässlingssmitta på BB.

 4. Apropå den senaste tiden mässlingsutbrott i Göteborg och att man nu kommer att ge över 50 nyfödda antikroppsbehandling så undrar jag hur detta går ihop med det jag har läst på Trygg Hansas hemsida https://familjen.trygghansa.se/sjukdomar-barn/barnsjukdomar/massling/ om att barnet har ett skydd mot mässling de första 6 månaderna från fosterlivet av mamman? Är detta styrkt vetenskapligt? Är det för att ta det säkra före det osäkra ifall mamman bara fick en dos/ingen dos vaccin som man behandlar dessa barn?

  1. Hej!

   Det är absolut för att ta det säkra före det osäkra som man behandlar dessa barn. Även om nyfödda på gruppnivå har ett visst skydd av mammans antikroppar så är det inte säkert att alla har tillräckligt skydd. Sedan får man också högst antikroppsnivåer av att ha varit sjuk i mässling, och lägre av vaccin. Många i barnafödande ålder kan också bara fått en dos vaccin, vilket ger ännu lägre antikroppsnivåer. Och ett fåtal kanske missade sin dos, hade föräldrar som valde bort vaccination eller fick inget skydd av sprutan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.