Hoppa till innehåll
Hem När FASS har fel: om läkemedel och amning

När FASS har fel: om läkemedel och amning

Man kan äta och dricka vad man vill när man ammar

This post is also available in: English

FASS är den informationskälla om läkemedel som de allra flesta känner till. Läkare och sjuksköterskor använder FASS dagligen för att slå upp doseringar och biverkningar och varningar om läkemedel. Många läkemedelsanvändare använder också FASS.

Vem skriver texterna om läkemedel i FASS?

Man skulle kanske kunna tro att FASS är skriven av en expertgrupp som gått igenom kunskap om läkemedel, men så är det faktiskt inte. Texterna om enskilda läkemedel i FASS är skrivna av de producerande läkemedelsbolagen. Självklart finns krav på att informationen ska vara korrekt, men det är oklart för mig hur det kontrolleras. Någon som vet? Det är märkligt att se hur samma läkemedel av olika fabrikat kan ha helt olika information om biverkningar och ibland även dosering.

Det verkar i mina ögon som att läkemedelsbolagen tänker att “hellre avråda från amning en gång för mycket än en gång för lite”. Kanske tänker de att de då inte riskerar att hållas ansvariga för läkemedelsskador.

Så tänker inte jag. Jag vet nämligen att ett råd om att avstå från eller avbryta amning kan få stora negativa konsekvenser för den kvinna som vill amma sitt barn. Amning och amningslängd är en privatsak, och för att gripa in med ett råd om att avbryta eller pausa amning ska var och en ha mycket på fötterna.

Det är inte heller etiskt riktigt att låta bli att behandla mammor med läkemedel de behöver för att man inte orkar ta reda på vad som finns att veta angående det specifika läkemedlet och amning.

Tack och lov finns janusinfo!

Stockholms läns läkemedelskommitté har satt samman ett beslutsstöd om läkemedel och amning som finns fritt tillgängligt för alla att läsa. Det är jättebra! Där tar man reda på

 1. Går läkemedlet över i bröstmjölk och hur mycket då? Det vill säga vilken dos läkemedel får barnet i sig vid amning.
 2. Finns anledning att misstänka att barnet får biverkningar av läkemedlet och i så fall vilka?
 3. Finns några publicerade biverkningar hos ammade barn vars mödrar fått detta läkemedel?

Ibland blir resultatet att vi inte vet om läkemedlet går över i bröstmjölk och hur mycket. Då gäller det att ta sitt sunda förnuft till fånga. För mig som blivande barnläkare, som läkemedelsbehandlar spädbarn ofta, är det ibland helt självklart. Är det ett läkemedel vi behandlar spädbarn med utan att se särskilt mycket eller några allvarliga biverkningar, då klarar förstås bebisen av att dricka mammamjölk med läkemedlet i lägre dos. Är det ett läkemedel vi undviker att ge spädbarn på grund av kända biverkningar, och vi dessutom inte kan få reda på hur mycket som går över i mammamjölk, ja då vågar vi ju inte rekommendera amning samtidigt.

Läkare kan ringa barnläkare och fråga!

Som barnläkarjour tar jag regelbundet emot telefonsamtal från andra läkarkolleger som undrar om ett läkemedel fungerar vid amning, eller hur länge mamman behöver pumpa ur och slänga mjölk efter att ha tagit ett läkemedel som skulle kunna skada barnet.

Läkarkollger som läser detta, hittar du inte svaret på din fråga på janusmed, ring barnjouren på ditt lokala sjukhus och be om råd. Gäller det läkemedelsbehandling av nyförlösta kan mödravårdsläkare ofta mer om preparatval och vad som rekommenderas med tanke på mammans symtom och sjukdom.

8 kommentarer till “När FASS har fel: om läkemedel och amning”

 1. Hej. Jag undrar hur man ska tänka kring läkemedel som tagits i slutet av graviditet en tid innan förlossning eftersom den första mjölken produceras redan innan förlossningen. Om man tar läkemedel som är känt att det går över i mjölken, kan det koncentreras i råmjölken eftersom man under graviditeten inte utsöndrar så mycket mjölk? Eller har råmjölken ändå omsättning så att läkemedelskoncentrationen sjunker ju fler “fria” dagar som hinner gå efter att upptaget till förlossning? ( Frågar med anledning av intag av Rinexin, där janusinfo och fass är överrens om att det passerar över, men fass ovanligt nog säger att amning sannolikt är riskfritt, men janusinfo är mer försiktiga och inte ger en riktigt tydlig rekommendation)

  1. Hej! Generellt skulle jag säga att just eftersom råmjölken är så liten mängd så blir det mycket liten dos till barnet.

 2. Tack! Jag har allvarligt talat varit på väg att lägga ned amningen på grund av att jag velat använda mediciner. Under vintern hade jag en rad förkylningar och vår nitiska apotekspersonal vägrade sälja nezeril eller andra avsvällande näsdroppar till mig… Jag får inte heller köpa loratadin receptfritt eftersom jag ammar och vissa läkare tror att tavegyl (som inte funkar bra för mig) är bättre än loratadin för att det står så i fass. Så tack vare fass har jag fått slippa sova på nätterna när jag varit förkyld och har fått gå med obehandlad pollenallergi långa perioder nu i sommar.

 3. Hej!

  Spec allmänmedicin med extra gynkompetens, arb bl a på mvc. Så här har jag lärt mig, och förmedlar till pat:

  ”Läkemedel till gravida eller ammande
  Obs! Endast janusinfo.se gäller.
  Dvs, varken FASS, bipacksedel, familjeliv, flashback, kvällstidningar,apotekspersonal eller anhöriga, förstås. En orsak till det, är att t ex för amerikanska preparat, behöver läkemedelsbolagen söka tillstånd för graviditet/amning, vilket de inte alltid orkar/bekostar/prioriterar att göra. T ex kan omeprazol (Losec) av olika märken stå som ofarligt, eller ”ej rekommenderat” trots att det innehåller samma substans. Därför gäller janusinfo, som tydliggör substansen, i stället.

 4. Hej!
  Tack för en bra och lärorik blogg och ett intressant och relevant inlägg om FASS och amning.
  Det är korrekt att FASS-texterna skrivs och uppdateras av läkemedelsföretagen, och mig veterligen så finns det ingen rutinmässig oberoende gransking av texterna. Men all produktinformation inklusive FASS-texten baseras på den av läkemedelsmyndigheterna (svenska Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA) godkända produktresumé, även kallad SPC/SmPC (Summary of Product Characteristics). Jag känner inte till rutinerna för uppdateringen av produktinformationen i FASS, men vill man vara säker på att alltid ha den av myndigheten senast godkända informationen (Produktresumé och bipacksedel) så finns den att finna på myndigheternas hemsidor. Produktresumén innehåller oftast lite mer information än FASS-texten.
  http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Sok-lakemedelsfakta/
  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

  En förklaring till att FASS-texten kan skilja mellan ett s.k. original läkemedel och ett generiskt läkemedel kan vara olika godkännandeprocedurer. Tidigare var det vanligt med specifika produktresuméer för varje land där läkemedlet är godkänt. Ett generiskt läkemedels produktresumé bygger på originalläkemedlets produktresumé. Beroende på vilket lands produktresumé som ligger till grund för godkännandet så kan texten variera. Jag ber er vänligen läsa informationen från läkemedelsverket som förklarar det hela mycket bra:
  http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER—2004/Varfor-inte-samma-information-i-produktresumeer-och-bipacksedlar-for-originallakemedel-och-olika-generika/

  Jag tror er teori om varför läkemedelsföretagen ofta avråder från amning stämmer ganska väl överens med verkligheten. Men det är alltid läkemedelsmyndigheterna som har sista ordet vad gäller rekommendationer och varningar. Läs mer om dokumentationskraven här:
  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003307.pdf

  Hoppas att informationen var till någon hjälp.
  Med vänlig hälsning
  Sara (leg. Apotekare)
  http://www.apotekares.wordpress.com

  1. Mycket intressant reseonemang. Även jag misstänker ren feghet från många läkemedelstillverkare betr amning och intag av läkemedel.
   Men, Sara, apotekare, varför ingen hänvisning till Janusinfo? I vilken relation står denna webbplats till de övriga webbplatser du nämner?
   hälsar Carina,hjälpmamma i Amningshjälpen

   1. Janusinfo är helt nytt för mig, men så arbetar jag inte heller med klinisk farmaci. Men det lilla jag har hunnit bekanta mig med webbplatsen så verkar det vara en utmärkt informationskälla! Hur, eller om, denna informationskälla används av läkemedelsföretagen eller läkemedelsmyndigheterna är för mig okänt. Själv arbetar jag på ett läkemedelsföretags huvudkontors regulatoryavdelning där vi arbetar centralt mot bolagets marknadsbolag runt om i världen och världens alla läkemedelsmyndigheter, men jag har aldrig stött på Janusinfo i mitt arbete. Men kanske att företagets svenska marknadsbolag använder informationen?.. Men jag ska i alla fall lägga denna värdefulla webbplats på minnet och informera mina kollegor 🙂
    /Sara

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *