Hoppa till innehåll
Hem Rotavirusvaccin – effekt och biverkningar

Rotavirusvaccin – effekt och biverkningar

Ett barn får rotavirusvaccin på BVC

This post is also available in: English

Rotavaccin är det senaste vaccinet som introducerats på bvc i Sverige. Det är ett vaccin mot svår magsjuka som ges oralt, alltså i munnen. Rotavirusvaccin är ett levande vaccin, och biverkningarna är därför en miniversion av sjukdomen. Magknip, feber, lite kräkningar och lättare diarréer är  vanliga biverkningar.

Rotavirussjukdom  ger en jobbig magsjuka

Rotavirus är ett magsjukevirus som är mycket smittsamt och om man inte vaccinerar drabbar de flesta barn under de första levnadsåren. Rotainfektion ger intensiva diarréer under flera dagars tid, och man är sällan helt bra förrän efter någon vecka eller tio dagar ungefär. Innan rotavaccinationen var är rotavirus en vanlig orsak till att barn behövde besöka barnakuten och bli inlagda på barnsjukhus. Däremot dog som regel inte barn i Sverige av rotavirusinfektion.

Diarrésjukdom är en av de stora barnadödarna i de fattigaste av världens länder. Diarréerna sprids lätt när avföringen förorenar dricksvatten, de leder till svår uttorkning och död när ingen sjukvård finns, och inget rent vatten finns att behandla uttorkningen med. När barnen redan från början är undernärda och sjuka blir följderna än värre. Enligt WHO dog omkring 450 000 barn under 2008 av rotavirusorsakad diarré, fler än 90% av dem drabbade barn i fattiga länder. Den högsta risken att dö av rotavirusinfektion i världen löpte barn i Afghanistan, där 474 barn av 100 000 dog av rotavirusinfektion. Färre än 1 av 100 000 barn i Sverige dog av samma sjukdom.

Vacciner mot rotavirus

Det finns två vacciner mot rotavirus, och båda är levande, försvagade virusvacciner. Båda ges i munnen på bebisen.

Rotavirusvaccin ges i munnen på BVC. Det smakar sött.

Rotarix innehåller en virusstam som ursprungligen isolerades från en bebis avföring och sedan har försvagats i laboratorium. Rotarix ska ges i två doser (varje dos är en milliliter) med fyra veckors mellanrum.

RotaTeq innehåller fem olika virusstammar som ursprungligen isolerats från både mänsklig avföring och avföring från nötkreatur. Även dessa virus är sedan försvagade i laboratorier för att inte ge upphov till sjukdom hos barn med normalt fungerande immunförsvar. Detta vaccin ska ges i tre doser vid två, fyra och 6 månaders ålder.

Båda rotavaccinen har högre skyddseffekt mot svår rotavirusinfektion i länder med låg barnadödlighet än i länder med hög sådan. I länder med högst barnadödlighet är skyddseffekten mot svår rotavirusinfektion 40-60% efter två år. I de länder i världen som har lägst barnadödlighet (däribland Sverige) är skyddseffekten i stället 80-90%.

Invagination

Ett tidigare rotavirusvaccin, RotaShield, visade sig efter godkännande medföra en allvarlig biverkan hos 1 av 10 000 barn. De fick invagination, en sjukdom som även kan uppträda utan vaccination eller känd infektion. Då trär ett tarmavsnitt upp sig på ett annat tarmavsnitt vilket gör, ont, är farligt (dödligt) om det inte åtgärdas och måste åtgärdas på sjukhus. Där är det dock oftast ganska lätt att åtgärda med hjälp av röntgenkontrastmedel som hälls in i rumpan på barnet medan det röntgas. Röntgenkontrastmedlet puttar tillbaka tarmen och löser oftast problemet utan operation.

Två stora studier har undersökt om Rotarix respektive RotaTeq orsakar invagination. 60-70 000 barn ingick i varje studie, varav hälften fick vaccin. En biverkan som drabbar ett av 10 000 barn borde därför ha upptäckts. Den visade ingen ökad risk för invagination hos de vaccinerade barnen, men det utesluter förstås inte att det finns en ökad risk som är mindre vanlig än 1 på 10 000 barn.

I några länder har man sett en ökad förekomst av invagination hos barn efter första dosen Rotarix respektive RotaTeq, och i andra länder, har man inte gjort det. I de länder där man sett en ökad risk verkar risken vara ungefär 1-2 extra fall per 100 000 barn.

I låg- och medelinkomstländer, där bebisar riskerar att dö både av rotavirusinfektion och invagination, räknar WHO med att för varje bebis död i invagination som vaccinationen eventuellt orsakar, räddas ungefär 150 barn från död i rotavirusinfektion. I länder med god tillgång till barnsjukvård, som Sverige, är det mycket sällsynt att barn dör av såväl invagination som rotavirusinfektion.

Hur är det med barn med svår medfödd immunbrist och rotavirusvaccin?

Anledningen till att man inte ger andra levande vacciner före 6 månaders ålder är att man inte är säker på att ha upptäckt alla barn med svår medfödd immunbrist (SCID) då. Rotavirusvaccinet ska däremot ges vid 6 veckors ålder, och då är verkligen inte alltid dessa barn diagnosticerade med sin immunbrist.

Det föds 2-3 barn med SCID i Sverige varje år, så det är ett litet fåtal barn vi talar om. Det finns enstaka rapporter om bebisar som fått rotavirusvaccin och därefter långvariga diarréer och på den vägen visat sig ha SCID. De dog inte av rotavirusinfektionen (som de fick av vaccinet), men blev å andra sidan inte av med den på väldigt lång tid. Det förbättrade knappast deras hälsa och förutsättningar inför den livsnödvändiga stamcellstransplantation de behövde genomgå heller.

Rotavirus
Kolikbarn och rotavaccin

Eftersom bebisar ofta blir lite skrikigare dagarna efter  rotavaccinationen kan det vara bra att tänka efter om man har ett barn med kolik. Om man är på väg att gå under av bebisens skrik och känner att man inte klarar en skrikminut till tycker jag man  kan avstå. Iallafall om man tänker befinna sig i länder med god sjukvård under barnens första år. Kanske kan en treveckors magsjuka när barnet är två vara att föredra framför att bebisen skriker sönder  familjen helt. Det är ett ok beslut att ta isåfall.

Slutsats

Sammanfattningsvis är rotavirusvaccination livräddande och verkligen att rekommendera i fattiga länder med undernärda barn, smutsigt dricksvatten och dålig eller ingen tillgång till barnsjukvård. I Sverige förhindrar det en-två veckors VAB med en inte oansenlig risk för inläggning på sjukhus för varje barn. Nackdelarna är en eventuell mycket liten ökning av risken för invagination hos den vaccinerade bebisen.  Vi riskerar att vaccinera enstaka barn med oupptäckt svår immunbrist som kommer att få svår diarré av vaccinviruset. Några barn får också en minimagsjuka och lite magknip dagarna efter vaccination.

Läs mer:

Hur fungerar vaccin? Så stärker vaccin immunförsvaret

Så fungerar en bebis immunförsvar

Allt om magsjuka, maginfluensa eller vinterkräksjuka

Magsjuka och amning

Fördelar och nackdelar med vattkoppsvaccin

Vaccination

4 kommentarer till “Rotavirusvaccin – effekt och biverkningar”

  1. Hej!

    Vi fick information för sent Från BVC om Rotavirus-vaccinet och hann inte ta det inom tidsramen. Nu är min dotter 2 år och jag skulle gärna vaccinera henne mot Rotavirus. Är det möjligt?

    1. Vaccinviruset kan spridas till andra om man får avföring i munnen. Men det är ingen fara med det och inga symptom uppkommer. Däremot vill man inte vaccinera inne på neonatalavdelningar eftersom man inte vill att de extremt för tidigt födda bebisarna med sköra tarmar och svaga immunförsvar ska ha någon risk att smittas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *