Hoppa till innehåll
Hem Skilsmässa med barn – att separera utan att skada barnen

Skilsmässa med barn – att separera utan att skada barnen

Skilsmässa med barn

This post is also available in: English

Vi fick en fråga om barn och skilsmässa: Jag skulle väldigt gärna läsa om att separera när man har små barn. Vad är viktigt att tänka på? Finns det studier på vad som påverkar barnens utveckling? Kan man se samband mellan skilsmässa och psykisk ohälsa? Osv osv. Vad som helst på ämnet vore till stor hjälp för mig.

Kära frågeställare!

Först en stor kram! Din korta fråga andas så mycket omsorg om dina barn och deras bästa. Och den andas tvivel och tvekan och massor av oro. Det är också min genomgående erfarenhet. Föräldrar skiljer sig inte lättvindigt. Inte helt sällan, ganska ofta till och med, men aldrig lättvindigt.

Skilsmässor påverkar barn

Att säga att en skilsmässa inte påverkar barnen vore att djupt svika dem. Familjen är barnens närmaste universum och det som händer där är avgörande för barnens mående.

Men dåliga äktenskap påverkar också barn

Det är väl belagt att hur föräldrar mår påverkar barnens hur barnen mår. Det är svårt för barn till en förälder med depression eller ångest att tanka trygghet och spegla sig känslomässigt i föräldern. En annan välmående förälder spelar i sådana fall väldigt stor roll för barnets hälsa.

Ett barn som utsätts för våld i hemmet, som åskådare eller som slagen/skakad/hånad/knuffad tar stor skada av det.

Med det sagt är varje skilsmässa unik. Och balansen i vad som är bra och dåligt för barnet med skilsmässan likaså. En skilsmässa som gör att barnet slipper ifrån en våldsam miljö kan vara direkt livräddande och en grundläggande förutsättning för att barnet ska kunna återuppbygga hälsa.

En skilsmässa som befriar barnet från alkoholmissbruk, ständiga uppslitande föräldralinflikter kan likaså vara positiv för barnets hälsa, även om separationen i sig är ett trauma.

Skilsmässan som gör att barnet får två glada, energiska, välmående föräldrar i stället för två sura, energilösa och ständigt småträtande har också positiva aspekter för barnet, även om de negativa delarna med att inte ha tillgång till båda föräldrarna samtidigt kanske väger över ur barnets perspektiv. Men det är olika för olika barn, och vi vet inte utan att fråga dem.

Mår barn till skilda föräldrar sämre?

Det går att hitta hur mycket forskning som helst som visar att barn till ensamstående mammor lyckas sämre och mår sämre på olika sätt. Även svensk sådan. Men betyder det att det är skilsmässan, eller att leva med separerade föräldrar, som skadat barnen?

Inte alls säkert. Även om det finns ett samband, att barn som lever med ensamstående föräldrar lyckas sämre i skolan till exempel, behöver det inte betyda att det finns ett orsakssamband, sambandet kan nämligen bero på något annat som påverkar både sannolikhet att föräldrarna skilt sig och risken för dåliga skolresultat.

Grupperna “föräldrar som skilt sig” och “föräldrar som bor samman” skiljer sig åt på massor av sätt. Det första är väl uppenbart. De föräldrar som skilt sig har rimligen haft en mindre välfungerande relation och ett mindre välfungerande samarbete än de som inte skilt sig. Grupperna skiljer sig i utbildningsnivå, i ekonomi och i förekomst av psykisk sjukdom, rökning, ålder, allt ungefär.

Det finns alltså ungefär hur många störfaktorer som helst som gör att barn till ensamstående mammor i väldigt många studier lyckas och mår sämre än barn till föräldrar som bor samman. Vad studierna aldrig kan visa på är hur barnen till de separerade föräldrarna skulle ha mått om föräldrarna inte separerat.

Är det svårare att vara förälder ensam?

Det är tuffare att vara ensam än att samarbeta med en till förälder. Men många är de separerade som vittnar om hur mycket lättare det är att vara ensam än att motarbetas av den andra föräldern. Makalösa föräldrar är en förening för ensamstående föräldrar som jag hört väldigt mycket gott om. Gå gärna med där, det finns stor chans att det gör ditt ensamföräldraskap lättare och roligare!

Välmående föräldrar är en stor tillgång för barnen

Jag är av den övertygelsen att välmående föräldrar har mycket större möjligheter att vara tillräckligt bra föräldrar till sina barn. Om du som förälder inte längre ser några möjligheter att må bra i relationen med barnets andra förälder så tror jag att barnets möjligheter att må bra ökar om du tar dig ut ur den livets återvändsgränd som ditt äktenskap då är. I mitt jobb ser jag massor av barn med föräldrar som är separerade och samarbetar utmärkt om barnet och hela familjerna verkar för mina ögon må väldigt bra.

Samarbeta om barnet!

Gemensamt för dem är att föräldrarna just samarbetar om barnet. Och att de aldrig, aldrig, aldrig talar illa om den andra föräldern inför barnet. Att de ser att barnet har intressen i alla möjliga situationer och valmöjligheter, och balanserar barnets intressen mot sina egna och partnerns. Ta gärna hjälp av familjerådgivare för att få hjälp att samarbeta om barnen, det kan vara ungefär hur svårt som helst efter år i en illafungerande relation.

Om du blir slagen eller slåss

Om din partner misshandlar dig eller barnen: ring kvinnojouren, Nationella Kvinnofridslinjen eller Socialtjänsten för råd idag. Då behöver du hjälp att bryta er fria. Om ni båda slår barnen och varandra: ring socialtjänsten, då behöver ni och era barn mycket hjälp omedelbart.

Läs mer:

Barns lojalitet och föräldrars – om vikten att inte prata illa om den andra föräldern

När man inte orkar med sina barn – dålig mamma eller bara trött?

Oro för barn. Vad göra som orolig förälder?

Mamma med psykisk sjukdom eller funktionsvariation

Att bli en bra mamma när ens egen barndom var förfärlig

1 kommentar till “Skilsmässa med barn – att separera utan att skada barnen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *