Hem » Vaccinera eller inte? Om vaccination av bebisar.

Vaccinera eller inte? Om vaccination av bebisar.

I tidningen Mama 2013 fanns en artikel om vaccinationer, Vaccinera sitt barn eller inte. Mama lät Ursula Flatters, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Ytterjärna komma till tals. Hon sade:

“En del av föräldrarna väljer att avvakta med vaccinationer tills barnet är lite äldre.
– Dels känner de sig trygga med att de små barnen skyddas genom amningen och mammornas antikroppar, dels vill de helt enkelt inte utsätta barnets kropp för den utmaning en vaccination innebär innan deras immun- och nervsystem är mer moget. Att Socialstyrelsen valt att lägga alla vaccinationer under bvc-tiden när barnen är små, är inte bara för att det är bäst för individen, utan för att det är mest praktiskt och bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar Ursula Flatters”

Detta inlägg skrevs i original som ett svar på Ursula Flatters artikel i Mama, men har uppdaterats sedan dess.

1. Mammornas antikroppar skyddar barnet de första tre-fyra månaderna, absolut inte längre tid än 6 månader.

Mammors antikroppar förs över till barnet under graviditeten, sedan bryts de, liksom alla antikroppar vi någonsin har och får, ned så att inga finns kvar vid 6 månaders ålder. Redan vid 3-4 månaders ålder har de flesta bebisar så låga nivåer att de knappast är skyddande.


För att mammor ska ha antikroppar mot en sjukdom som kan överföras till barnet krävs att hon antingen blivit vaccinerad eller utsatt för smittan. Många av de sjukdomar vi vaccinerar mot sprids inte i samhället eftersom så många är vaccinerade, så man kan vara både ovaccinerad och osmittad.

Mer om det nyfödda barnets immunsystem kan du läsa här. 

2. Antikropparna som förs över via amningen ger inte alls lika bra skydd som vaccination

Visst finns det antikroppar i bröstmjölken, framför allt antikroppar av typen sekretoriskt IgA då. IgA verkar lokalt i tarmslemhinnan och det är mycket möjligt att sekretoriskt IgA via bröstmjölken spelar roll i skyddet mot virusmagsjukor. Helammade barn får nämligen mindre virusmagsjukor än helflaskade. Men sekretoriskt IgA är inte den typ av antikroppar som vi tror hjälper i vaccinationssammanhang. Där tror vi mer att det är antikroppar av typen IgG i blodet som hjälper. (Det är den typen av antikroppar som förs över via moderkakan till barnets blod).

3. Vaccinerna i allmänna barnvaccinationsprogrammet är anpassade för små barns immunsystem

Mest tydligt är det i fallet pneumokockvaccin. Vi ger ju pneumokockvaccin sedan några år eftersom invasiva pneumokockinfektioner kan ge oerhört allvarliga lunginflammationer, blodförgiftningar och hjärnhinneinflammationer. Jag har träffat flera barn med svåra pneumokockinfektioner, och jag önskar mig så ett heltäckande vaccin så vi slipper sådana vidriga sjukdomar!

Eftersom barns immunsystem inte kan bilda antikroppar mot de sockermolekyler som omger pneumokockerna har man i pneumokockvaccinet vi använder till små barn bundit sockermolekylerna till proteiner. Vi ger alltså ett specialdesignat vaccin, specialdesignat till hur små barns immunsystem faktiskt fungerar.  Kalla barnens immunsystem omoget om du vill Ursula Flatters, men säg inte att vi inte tar hänsyn till hur barnens immunsystem utvecklas!

Mer om hur vaccinationer fungerar kan du läsa här. 

4. Just eftersom små barns nervsystem (hjärnor) är omogna bör de skyddas mot sjukdom!

Ursula Flatters menar att man kan vänta med att vaccinera till barnets hjärna är mer mogen. Jag anser att det är helt fel. Just eftersom de små barnens hjärnor är växande och utvecklas snabbt är de extra känsliga för infektioner och det är extra angeläget att de skyddas! Många av infektionerna som vi skyddar barnen mot med vaccinationerna i allmänna barnvaccinationsprogrammet riskerar att angripa barnens hjärnor. Vi skyddar många barn varje år från hjärnskador med vår vaccination! Det är jag stolt över!

Varför ger vi barnvaccinationerna under BVC-tiden?

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B, pneumokocker (i Stockholm samt för “riskbarn” i övriga landet även hepatit B) ges vid tre och fem månaders ålder

Stelkramp är dödlig för vem som helst vid vilken ålder som helst. Stelkramp får vi genom en bakterie som finns i jord och smuts och som kommer in i sår, t ex via stickor. Det finns all anledning att vaccinera mot stelkramp så tidigt som möjligt! (Om ditt barn får ett smutsigt sår före 5 månaders ålder, det vill säga innan barnet fått två sprutor med stelkrampsvaccin, sök barnakuten och be om en spruta med antikroppar mot stelkramp “Tetagam”)

Haemophilus influenzae typ B är en sällsynt otäck bakterie som kan ge struplocksinflammation (dödlig inom några timmar, kväver barnet). Det har jag bara sett en gång eftersom vaccinationen mot den här bakterien infördes innan jag började arbeta som läkare. Äldre kolleger kan dock alla berätta skräckhistorier om struplocksinflammationen. Jag har däremot sett en förfärlig hjärninfektion orsakad av denna bakterie. Just eftersom späda barns immunförsvar inte är lika bra som äldre barns riskerar de att bli ännu sjukare. Därför är det lämpligt att vaccinera redan vid tre månaders ålder.

Kikhostevaccin – viktigare ju mindre barnet är

Kikhosta är dödlig framför allt för barn under två månader. Det pågår just nu en utredning om hur man kan skydda dem bättre med eventuella ändringar i vaccinationsprogrammet. Det finns alltså snarare anledning att ge kikhostevaccin tidigare än senare.

Mer om kikhostevaccin kan du läsa här. 

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern. 95% av alla vuxna som får hepatit B läker ut infektionen själva, men 5% fåren kronisk infektion som kan leda till skrumplever och levercancer. Av nyfödda som får smittan från mamma får 90% kronisk infektion utan behandling. Barn som får smittan i ettårsålden löper 50% risk till kronisk inflammation Smittar via blod, sex eller från mor till barn vid förlossning. Det finns läkemedelsbehandling mot hepatit B, men den fungerar inte för alla och några av preparaten har mycket biverkningar.

Även om risken för smitta är liten så länge man är kvar i Sverige och inte bor i samma hushåll som någon som har smittan eller arbetar inom sjukvården, varför vänta med vaccination när den är effektiv redan för tremånaders bebisar? Varför låta barnen vara mottagliga för hepatit B längre än nödvändigt när smittan är farligare ju mindre barnet är?

Polio och difteri sprids inte i Sverige. Om man absolut vill vänta och är helt säker på att man inte ska resa utomlands med sitt barn kan man väl vänta med dem. Men varför? Varför låta dem vara mottagliga för farliga sjukdomar längre än nödvändigt?

Mässling, påssjuka, röda hund ges vid 18 månaders och 6-8 års ålder

Mässling är en mycket smittsam virusinfektion som spreds i Sverige fram till 70-talet då man började vaccinera. De flesta barn klarade av sjukdomen själva, men ungefär en av tusen, det vill säga 100 barn i varje årskull, fick en hjärninflammation som ofta ledde till bestående hjärnskador. Mässling har de senaste åren spridits i Järna, just för att föräldrar som går på Ursula Flatters Vidarklinikens Vårdcentral valt att inte vaccinera.

Mer om mässling kan du läsa här. 

Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är ett levande vaccin med försvagade, levande, hela virus. Därför vill man inte ge det för tidigt. Den främsta anledningen är att vi vill att alla barn med svåra immunbrister ska ha upptäckts. Dessa barn kan nämligen få svåra infektioner även av det försvagade viruset.

Vaccinet kan ges från 9 månader och det rekommenderas vid resor till länder där mässling sprids. Då blir inte skyddet så långvarigt, så man måste ändå ge 18-månaderssprutan.

Röda hund är en sjukdom som inte är farlig för barn. Men den är farlig för foster, om mamman får den. Då riskerar fostret svåra hjärnskador och svåra handikapp. I Järna väljer en del föräldrar att inte vaccinera sina flickor. Om sedan flickan inte fått röda hund när hon blir tonåring får hon vaccin då. Jag tycker det är ett djupt osolidariskt och egoistiskt resonemang. Barnen med röda hund kan nämligen smitta ovaccinerade gravida, till exempel gravida som är invandrade från länder med dålig vaccinationstäckning. Dessa kvinnors barn, som redan föds till en fattig, ofta lågutbildad familj utan arbete, riskerar numera också att bli skadade av röda hund eftersom det finns föräldrar som inte vill vaccinera sina barn förrän de blir tonåringar.

Mer om MPR-vaccin kan du läsa här. 

Vaccin mot livmoderhalscancer väntar vi med till 12 års ålder

För det finns ingen anledning att ge det långt innan någon sexdebuterar. Det kullkastar för övrigt hela Ursula Flatters tes: att vi ger vaccinationerna till små barn bara för att det är mest praktiskt och bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi har ett vaccin som inte är relevant att ge till småbarn och då gör vi det inte heller. Ok så?

Mer om HPV-vaccin mot livmoderhalscancer kan du läsa här. 

Det blev ett mycket långt inlägg som svar på Ursula Flatters korta uttalande. Men jag hoppas det är till någon hjälp.

Läs mer:

Så fungerar en bebis immunförsvar

Hur fungerar vaccin? Så stärker vaccin immunförsvaret

Kikhosta –  symtom, hur det låter, vaccin, test och behandling

Mässling och röda hund, symtom, vem kan smittas och vad göra?

MPR-vaccin eller trippelvaccin – om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

Vad innehåller vaccin? Finns aluminium, formaldehyd eller kvicksilver i vaccin?

HPV-vaccin mot livmoderhalscancer och kondylom

Influensavaccin till gravid- fördelar och nackdelar

172 kommentarer till “Vaccinera eller inte? Om vaccination av bebisar.”

 1. Hej, jag undrar varför man vaccinerar mot drifteri och polio men inte mot tuberkulos? Så vitt jag vet är alla dessa sjukdomar “utrotade” i Sverige. Ändå anser BVC att vaccination gällande tuberkulos endast behövs om du ska ut och resa i tuberkulos drabbade länder.

  1. För att vaccinet inte är lika bra som vaccinerna mot difteri och polio. Det sprids för närvarande inte särskilt mycket tuberkulos i Sverige. Skulle det börja spridas så skulle vaccinationsriktlinjerna sannolikt ändras. Det är regeringen, inte BVC, som beslutar om de nationella vaccinationsprogrammen, efter utredningar från sakkunniga på ansvariga myndigheter.

 2. Hej Doctor Cecilia.
  Min son föddes 2011 i Sverige, fick vi vaccineras på 3 och 6 månader. Sedan åkte vi hem till Ukraina. Bodde där i två år och där vi nekades vaccineras på grund av att olika system.Nu min son är 3 år På grund av arbete vi är tillbaka i Sverige, han ska gå till dagis nästa månad. Vad gör vi med vaccinet?

  1. Hej!
   Gå till BVC så kommer de att ge de sprutor som din son missade. BVC eller skolhälsovården vaccinerar ikapp alla barn upp till 18 år gratis.

 3. Jag tycker att man hela tiden glömmer bort, att vaccinerna sätter det naturliga urvalet ur spel. Jag tycker att man ska vaccinera för sådana sjukdomar där alla eller nästan alla som får dem dör (typ stelkramp), för där finns ju inga vinster för arten med att individer dör. Men när det gäller t.ex. de vanliga barnsjukdomarna, lunginflammation o.s.v., så kanske det vore bättre att låta naturen ha sin gång..? För att det är bättre för arten att endast de starkaste överlever och för sina gener vidare.

  Annars får vi ju till slut en art som är så förvekligad, att den dör ut av minsta förkylning i stället…

  Jag valde i alla fall noggrant bland vaccinen jag lät mina barn få, av precis denna anledning. Varken jag, min man eller mina barn har heller vaccinerat oss mot svininfluensan.

  1. Ursäkta, menar du allvar? För om jag förstår dig rätt så säger du att om dina barn skulle vara av den veka sort som inte tål en eller annan infektion så är det bäst att de dör innan de själva får barn och för dessa gener vidare. Det är ju så det s k naturliga urvalet fungerar nämligen.

   Om du resonerar så tycker jag att du inte är en tillräckligt bra förälder. En tillräckligt bra förälder måste nämligen kunna se sina barns behov, försvara dem och prioritera dem. Och jag kan inte på något sätt se att det kan vara i dina barns intresse att eventuellt dö i förtid för att människosläktet “inte ska förvekligas”.

 4. Dr Cecilia, det verkar som du vet en hel del om vaccin.

  Kan du för varje vaccin (du kan börja med 3 mån vaccinet) ge mig en innehållsförteckning för respektive vaccin så att jag kan se vilka komponenter ett vaccin består av?
  Jag vill även veta hur vaccin framställs och vem som gör dessa vaccin?
  Skriv gärna ner det på hemsidan och förklara tex. varför aluminium och kvicksiler finns med i vacciner?

  Sedan undrar jag varför ingen förälder får se någon innehållsförteckning innan vaccin injiceras i spädbarnen. Ska vi ta sjukvården (BVC) seriöst, vill jag veta vad som finns i dessa vacciner! Jag anser att vaccinationerna är ett av föräldrars största beslut och majoriteten får inte ens reda på vad vaccin innehåller?!

  Vem kan med 100% säkerhet garantera att vaccin hjälper?
  Vad räknar du som biverkningar av vaccin, det skulle vara intressant att veta?

  Det många inte tänker på är att dagens sjukvård är mycket bättre att ta hand om insjuknade barn idag, jämfört med när vaccinationer började ges ut.
  Vad gäller barnsjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund, så leder dessa lindriga barnsjukdomar sällan till längre sjukdomförlopp än en vecka. Då även vaccinerade barn kan få delar av dessa sjukdomar ser jag ingen anledning till att vaccinera mot dessa sjukdomar.

  1. Hej!

   Jag kan glädja dig med att jag och Lina gjort det du önskar. Du hittar dessa inlägg på samlingssidan vaccin.

   Inga vacciner i svenska barnvaccinationsprogrammet, inte heller vaccinerna mot vattkoppor och TBE, innehåller kvicksilver. Däremot innehåller några aluminium, om det kan du läsa mer i vårt inlägg om tillsatser i vaccin.

   Vi har tidigare skrivit om mässling, påssjuka och röda hund. Mässling är en sjukdom som även med modern sjukvård kan bli livshotande för individen. Röda hund är inte allvarlig för andra än foster. Om en icke-immun gravid får röda hund löper fostret stor risk för obotliga svåra hjärnskador. Vi vaccinerar mot röda hund i Sverige för att skydda ofödda barns hjärnor. Här kan du läsa om varför det inte räcker att vaccinera tonårsflickor mot röda hund.

 5. TACK!! När allt fler tillåts sprida rykten, desinformation och ren skär skrämselpropaganda är det oerhört skönt att se en motröst. En saklig genomgång och förklaring till varför vaccinationsprogrammet är så oerhört viktigt. Så ett uppriktigt och hjärtligt tack!

 6. Alldeles utomordentligt bra klarläggande om vaccinationer – tack för det. Hoppas bara att detta får lika stort utrymme i tidningen som Ursula Flatters artikel. Något man skulle kunna tillägga när det gäller Flatters är väl att det nog inte lönar sig så mycket att debattera med henne eftersom hon nog som läkare vet hur det förhåller sig med vaccinationer men i alla lägen sätter antroposofin (karmatron= det man genomgår i detta livet stärker inför nästa) före vetenskapen. (Steiner har ju också sagt att en dag skall vetenskapen bekräfta den antroposofiska kunskapsvägen = skådande i andevärlden)

 7. Du skriver att man bör ge en ny dos mässlingsvaccin vid 18 månaders ålder om barnet fick en första dos vid 9 månaders ålder. När kan man som tidigast vaccinera utan att behöva ge en andra dos? (Vi vaccinerade vår son mot mässling tidigare eftersom vi skulle resa. Om jag minns rätt skedde detta då han var 14 månader.)

 8. Tack för svar, ska bekanta mig med artikeln.
  Men jag upplever ändå att våra vacciners eventuella negativa LÅNGTIDSbiverkningar på människan & samhället får för lite uppmärksamhet, eller ja, det diskuteras rätt lite offentligt i a f. Kanske du upplever den saken annorlunda, att det visst forskas mycket i frågan.

  Och mer – bara för att man tydligen inte sett ett samband mellan IBD och mässlingsvaccin så utesluter det ju inte att det kan finnas ett samband mellan IBD och något annat vaccin eller hur? (Eller ett samband t.ex. med en kombination av vaccin + antibiotikabehandlingar).

  1. På kort sikt räddar vaccinationer enskilda barns liv och skyddar dem mot allvarliga biverkningar av respektive infektion. På medellång sikt märks detta på samhällsnivå genom att barnadödligheten går ner och vi får färre handikappade.

   Långtidsbiverkningar, så där 20-60 år, på människa och samhälle av vaccinationer är väldigt svårt att skilja från långtidsbiverkningar av kemikalier i modersblodet, för mycket eller för litet näringsämnen av ena eller andra sorten, smutsig/ren miljö, mobbing i skolan, otryggt/tryggt hemma, för mycket/lite fysisk aktivitet, luftföroreningar och buller, virussjukdomar av olika slag, bakteriella infektioner av olika slag, ärftlighet, etc etc.

 9. Du skriver omfattande. Men varför skriver du inget om eventuella biverkningar? Jag tycker det är orättvist att då du talar om små babysar inte nämna att vi de facto inte helt kan veta t.ex. vilka långtidsverkningar vaccin har på oss. Varför har t.ex. västvärlden en massa sjukdomar som man inte har i samma utsträckning i de delar av världen där man inte vaccinerar?

  1. Jag och Lina har skrivit flera inlägg och planerar ännu flera om vaccinationer, hur de fungerar, varför vi vaccinerar och vilken effekt och vilka biverkningar olika vaccin har.

  2. I de allra flesta delar av världen vaccineras barn åtminstone mot polio och mässling. Så “de delar av världen där man inte vaccinerar” får du gärna precisera närmare. Men det stämmer att sjukdomspanoramat i en befolkning ändras med ökad vaccination. Tydligast är att dödligheten i infektionssjukdomar minskar, medellivslängden ökar och med en åldrande befolkning kommer åldrandets sjukdomar som skiljer sig mycket från barndomens.

  3. Jag tänkte närmast på att det lär vara så att t.ex. vissa autoimmuna sjukdomar (IBD) blir vanligare ju längre “norrut och västerut” man kommer i världen. Visst, det kan bero på våra levnadsvanor, miljöföroreningar/gifter och genetiskt arv men vilken roll har vaccinet – egentligen? Ju mer vaccin, desto mindre farliga infektionssjukdomar i samhället – men samtidigt mer autoimmuna sjukdomar?
   Ja, jag vet inte – men vet någon?
   Det verkar dessutom som att det forskas väldigt lite i detta med vaccins eventuella långtidsverkningar. Men det är i och för sig förståeligt för den typens forskning genererar knappast pengar och det är intressantare för ett forskarteam (och mer lukrativt) att ta fram nya vaccin.

   Men det är alltså den här typens resonemang som jag anser att överlag saknas i diskussionerna kring vaccinets positiva effekter, också alltså i detta inlägg av dig.

  4. Om jag förstår dig rätt så framför du en hypotes att ju mer man vaccinerar, desto mer autoimmuna sjukdomar uppkommer. De sjukdomar som med ett samlingsnamn kallas “autoimmuna” är flera och associerade till olika vävnadstyper hos människans immunsystem bland annat. Det är därför viktigt att precisera sin hypotes för att den ska gå att pröva. Du exemplifierar med IBD och frågar om någon vet om det har att göra med vaccination. Här är en länk till en vetenskaplig artikel från 2005 som summerar de teorier man då hade framfört om orsaker till Crohns sjukdom (en inflammatorisk tarmsjukdom/IBD). Där tar man upp mässlingvaccin som det gjorts flera studier på om det orsakar Crohns sjukdom. Andrew Wakefield, som senare blev fälld för forskningsfusk angående andra studier kring mässlingvaccin, var den som först publicerade en studie som ansågs visa på en koppling. Flera studier har senare publicerats som inte visar på att mässlingsvaccin ökar risken för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

 10. Hej Cecilia, så bra att du skrev om detta! Hoppas att Mama även i sin tryckta tidning tar in ditt inlägg.

 11. Läs mer i min blogg om de sjukdomar vi vaccinerar mot. http://www.ingrideckerman.blogspot.se/2012/12/tvangsvaccinering-och.html
  http://www.ingrideckerman.blogspot.se/2013/02/massling-ater-i-sverige.html
  Ett tillägg till dr Cecilias text: Om en mamma inte själv är vaccinerad och inte utsatts för smitta (för att hon levt i Sverige, dock inte i Järna, i hela sitt liv) så har hon inga antikroppar som kan överföras med bröstmjölken. Barnet är totalt oskyddat.

 12. Vad säger vi om de 800 fallen av narkolepsi i Europa efter Pandemrix under svininfluensavaccineringen?

  Bara ett sammanträffande, va?

  1. Att det var en av de största läkemedelskatastroferna i modern tid. Att Pandemrix togs fram och godkändes mycket snabbt för att alla var så rädda för att svininfluensan skulle bli en stor barnadödare, och vuxendödare.

   Vaccinerna i allmänna vaccinationsprogrammet är testade på oerhört mycket fler människor än Pandemrix var, och vi kan mycket säkrare uttala oss om deras biverkningar och väga risk mot nytta.

  2. Maria Borgström

   Redan när vaccinet gavs fanns det indikationer på att det var svininfluensan i sig själv som utlöste narkolepsin. Är man numera helt säkra på att det var någon tilläggssubstans i vaccinet?

 13. Erik Widerström

  Hej.
  Bra svar, tack för det. Jag tycker att man också tydligt bör förklara vikten av flockimmunitet som skydd för den grupp av människor som inte kan vaccineras pga tex medfödda immunbrister eller läkemedelsorsakad immunsuppression. Jag tycker att det är djupt osolidariskt gentemot denna redan drabbade grupp att inte vaccinera sina barn.
  Mvh Erik Widerström

 14. Bättre informationsbild nästa gång, snälla /H

  Adjuvans AS03, som innehåller Skvalen, en omdiskuterad substans. Lätt att hitta om man bara googlar. Det florerade många varningar och diskussioner medan vaccinationen pågick i nätforum pga att ämnet påstods haft väldokumenterade biverkningar tidigare, men trots det användes i det svenska vaccinet. De som nämnde detta blev dock oftast kallade för foliehtattar, tråkigt nog. Hade kanske varit bättre att ha en öppen diskussion om behovet av massvaccinering med obeprövat vaccin i relation den verkliga dödsfallsstatistiken jämfört med andra förkylningar, med tanke på utfallet. Om man nu är ute efter evidensbaserade fakta alltså. Hoppas det blir mer transparent nästa gång, då svininfluensan trissades upp ganska rejält med tanke på att den hade dödsfallsantal i samma storleksordning som en vanlig storinfluensa då man följde den fortlöpande statistiken i andra länder (skillnaden var att åldrarna var annorlunda). Detta framgick aldrig i pressen, den framställdes som mycket farlig tvärt emot statistiken. Var det verkligen befogat med sådana rekommendationer om att man borde vaccinera sig baserat på det statistikunderlag som fanns kan man fråga sig? (Obs, jag säger inte att alla vaccin ska undvikas, detta gäller svininfluensavaccinet)

 15. Jag skulle vilja veta vad du tycker om användandet av Cytotec för att sätta igång förlossningar samt föda ut missfall? Det finns andra preparat för detta men de är dyrare och läkarna informerar inte föräldrarna när dom har föravsikt att använda läkemedlet.Görs det fortfarande eller är det förbjudet sen detta uppdagades i uppdrag granskning för några år sedan finns det i svart på vitt att denna magsårs medicin inte används till detta än i dag, för att det är billigt men kan leda till svåra komplikationer vid förlossning som riskerar livet på barnet o modern.

  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19891208000019&DocTypeID=7&UserTypeID=2

  Hörde på en debatt mellan en expert och en av de som godkände Pandenrix på radion för ett år sedan ungefär. Då stod det klart att de som köpte upp vaccinet/godkände visste att det fanns nån beståndsdel i vaccinet kommer ej ihåg vad den hette men den kunde ge bieffekter. Det andra alternativet av vaccin innehöll ej denna beståndsdel men var dyrare så som oftast eller altid handlar det om pengar före småfolkets hälsa.

  1. Hej! Cytotec är utanför mitt område, det behöver en gynekolog svara på. Angående valet av Pandemrix som pandemivaccin tycker jag det är jätteviktigt att försöka söka upp källan till det man hört så vi kan diskutera vad som verkligen sagts och av vem. Det är lätt att vi diskuterar rykten annars, och det brukar inte bli så bra.

  2. Tänkte att som Barnläkare kan det ju vara bra att veta hur barn blir till? Kunde även ha frågat en barnmorska eller en förlossningsläkare ville bara kolla om du visste nått om detta eller hade en åsikt. Då pengar verkar vara prio ett inom vården inte patienten.
   . Då det gäller vaccinering i sig är jag inte emot det. Men just Pandemrix ville inte jag ge min då 3 åriga pojke kände på mig att det 1 inte var befogat. 2 att det ej var beprövat nog så i detta fall visade sig min magkänsla ha rätt då alla fall med sömnproblem började dyka upp men jag föll för grupptrycket av min sambo och sjukvårdens uppmaningar att vaccinera. Frågan är att nästa gång någon liknande sjukdom kommer så kan det bli en riktig katastrof för att förtroendet till läkemedelsverket eller vilka det nu är som beslutar om massvaccinering. Deras förtroende är allvarligt sargat till allmänheten. Vilket i sin tur kan leda till att folk inte vågar vaccinera sina unga nästa gång. Vad tycker du bör göras för att detta förtroende skall återtas är kanske en garanti att det bästa vaccinet kommer andvändas i framtiden inte det billigaste en bra idè?

  3. Jag väljer att bara läsa på och bilda mig uppfattningar i medicinska ämnen som är relevanta för mitt arbete. En prioriteringsfråga.

   Angående Pandemrix och förtroendet för vaccinationer håller jag med om resonemanget men inte om slutsatsen att ett dyrare vaccin nödvändigtvis är bättre. Det är att ta för lätt på frågan om vaccinsäkerhet.

 16. Hej doktorcecilia! Tack för ditt kunniga inlägg! Vi har fått många kommentarer på vår artikel om vaccination. Väldigt många är upprörda över att vi propagerar för vaccinationer – och de tycker inte att vi tar dem som är oroliga eller som har valt annorlunda på allvar. Sedan är det också många läkare som, liksom du, reagerat på att vi har låtit Ursula Flatters uttala sig i tidningen. Eftersom ditt inlägg var väldigt uttömmande (och även tråden av kommentarer väldigt intressant) så har jag länkat till din sida från vår facebook-sida. Jag hoppas att det är okej! Vänliga hälsningar, Rebecka Edgren Aldén, chefredaktör tidningen mama.
  Här kan du se länken: http://www.facebook.com/tidningenmama?ref=hl

 17. Cissi!

  Är så stolt att ha varit kursare med dig. Du underbara människa som gör världen till en bättre plats, som ett orakel full av kunskap, du upphör aldrig att imponera – och alltid sätter du den lilla (och ofta hjälplösa) människan – barnets – intresse i centrum!

  Solidaritet är bland det finaste vi har i vårt svenska samhälle och jag kunde inte hålla med dig mer på den punktion. Solidatitet innebär också herd immunity! Det krävs en hög procent vaccinerade i ett samhälle för att vaccination skall fungera.

  Jag kan förstå rädslor. Som är obefogade. För att vi människor har svårt att bedöma predikterad risk, är 1/1000 mycket eller lite, är 1 på miljonen ändå en risk eller överväger fördelarna? Jag kan också förstå att föräldrar vars barn har autism vill ha ett svar på frågan: varför? Därför behövs kloka doktorer som du Doktor Cecilia som kan ge svar på en orolig förälders funderingar och möta rädslor med förståelse och empati och vetenskapliga fakta om vad som är barnets bästa.

  Men, liksom föregående talare, tåls det att poängtera igen och ogen och igen! Wakefield-skandalen en av forskningens värsta vetenskapliga oredlighet som förekommit! Han falsifierade data, bedrev inte etisk forskning och hade inte uppgivit conflict of interest att han fått sponsoring från advokater som gärna ville stämma vaccinationstillverkare. Och se vilka världsvida förödande konsekvenser hans forskning fått – att det fortfarande alltid nämns av någon om MPR och (felaktig) autism-risk när detta diskuteras!

  Öppna hans 1998-Lancet artikel och se de röda bokstäverna RETRACTED (svenska: INDRAGEN) lysa dig i ögonen. Tror du fortfarande då att det finns en koppling? Här:
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract

  Här kan ni läsa mer:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield#cite_note-5
  http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452

  Keep up the good work kära kollega! Läser dina inslag med full beundran, respekt och blir glad ända in i märgen av ditt vackra engagemang!

  Ps. Jag höll på att stryka med i kikhosta när jag var barn (innan vaccination) men räddades tillbaka till livet av fantastisk barnsjukvård! Det kan jag tacka min lyckliga stjärna för.

  Bästa hälsningar och kram!
  Sigrid
  MD PhD Associate professor candidate

 18. Tack för inlägget!

  Jag står själv inför funderingar kring vaccinering just nu. När jag för 30 år sedan vaccinerades mot mässlingen reagerade jag kraftigt med dåliga blodvärden vilket slutade i sjukhusvistelse och blodtransfusion. När det så var dags för omgång två av vaccinet mässling/påssjuka/rödahund så beslutade man att jag inte skulle ta vaccinet. Man hittade ett fåtal liknande fall i Sverige, men det har aldrig bevisats vad jag faktiskt reagerade på.

  Nu är jag gravid och frågan kring vaccin har därför blivit aktuell. Från barnmorskans sida vill man så snart som möjligt vaccinera, medan den läkare på infektionskliniken jag träffat är lugnare och undersöker frågan vidare.
  Tycker att det är svårt att ta ett självklart beslut. Det handlar ju till viss del om mig själv och vaccin, men framför allt om mitt barn. Jag vill självklart mitt (och andras) barn bästa och beskydda det mot sjukdomar. Men…

  För egen del hoppas jag få ett svar från läkaren snart och att utifrån det kunna fatta beslut. Men det känns viktigt att frågor kring vaccinering alltid diskuteras, för det är inte alltid så självklart.

 19. Doktor Lina skrev: ‘Precis som kommentatorn Linda här ovan tror jag att de som väljer att inte vaccinera sina barn mot t ex mässling, påssjuka och röda hund gör det utifrån grundförutsättningen att alla andra gör det.’

  Linda hade skrivit, bl a: ‘för jag drar ändå slutsatsen ni inte vill att era barn ska få sjukdomar som röda hund o mässling (det vill ju ingen förälder).’

  Det är helt galet — det finns visst föräldrar som vill att deras barn ska få dessa sjukdomar.

  Nu tar ju inte Ursula Flatters upp detta i intervjun för ‘Mama’, men inom antroposofin är sjukdomar något positivt och meningsfullt. Det är inte alls så att antroposofiskt övertygade föräldrar — som utgör en förmodligen inte oansenlig andel av en antroposofisk kliniks patienter — hoppas på flockimmuniteten. Tvärtom. Flockimmuniteten snarare sabbar möjligheten för deras barn att få dessa sjukdomar.

  Det finns två aspekter som bör tas i beaktande. Dels är barnsjukdomarna viktiga för att reglera att barnets inkarnationsprocess i detta liv sker på ett sunt sätt (en inkarnationsprocess som gått ‘fel’ har mycket allvarligare andliga konsekvenser än lite mässling kan ha). Dels är sjukdomar en karmafråga för såväl individen som mänskligheten i stort.

  Detta är inget som antroposofiska läkare talar om i så öppna ordalag, även om de ibland talar om att barnsjukdomar kan vara viktiga för barnets utveckling.

  Men man bör inte tro att föräldrar som avstår vaccin av antroposofiska skäl gör det medan de glatt parasiterar flockimmuniteten. Det är snarare så att den goda vaccinationstäckningen förstör deras barns möjlighet till en bra utveckling, eftersom de inte får de sjukdomar som är så viktiga för att barnets inkarnation ska gå rätt till.

  1. Jag ser bland en del av mina vänner fortfarande inbjudningar till mässlingspartys och liknande mindre lyckade fester.

   Vad sägs förresten om följande citat ur ett häfte om barn och mässlingen av Vidarkliniken, “Ett normalt utvecklad barn tar normalt ingen skada av feber upp mot 40-41 grader, 2 – 3 dagar. Då behövs ingen febernedsättande medel”. Jag hoppas att varje normalfuntad människa använder febernedsättande långt innan man når dit.

  2. Antroposofiskt betraktar kan barn ta skada av att inte ha feber. Febern spelar en viktig roll i inkarnationsprocessen; den så att säga reglerar processen så att den blir balanserad. Alltså är det ingen slump att barnsjukdomar förekommer just i en viss ålder och att de ofta innebär hög feber — de kommer (om naturen har sin gång) just vid den tidpunkt i utvecklingen då barnen behöver detta.

 20. Jag blir lite fundersam över pneumokockerna.. Vad är vitsen med att vaccinera sig mot pneumokocker om man ändå kan dö i en pneumokockinfektion??? Bara undrar..

  1. För det första: vaccinationen verkar inte inom några timmar, immunförsvaret behöver veckor på sig för att skapa ett bra immunsvar. Skriver mer om det imorgon. För det andra: pneumokockvaccinet är inte effektivt mot alla sorters pneumokocker. De är nämligen luriga bakterier som har massa olika varianter på sina kapslar, som immunsystemet ska känna igen för att kunna döda dem, och vacciner finns inte mot alla. Även detta förstår man bättre efter morgondagens inlägg.

 21. Så du menar alltså att det råkat sig bara så att ett par dagar efter vaccination dör barnet av en infektion orsakad av samma bakterie som blivit insprutat?! Vad är oddsen för det? Tanken har alltså inte slagigt dig att några baktierier faktiskt “överlevt”? Varav faktiskt inte är omöjligt…

  1. Läs vad jag skrivit och läs på om Synflorix. Det innehåller inte en enda bakterie. Det innehåller delar av bakteriekapsel bundet till protein. En bakterie behöver sitt DNA, sina mitokondrier, hela sin organism för att överleva. En del av en bakteriekapsel är lika lite en bakterie som en nagel är en människa.

 22. Tack för ett välskrivet blogginlägg! Ville bara kommentera det du skriver om hepatit B, även om ämnet kanske inte handlade specifikt om det. Smittan sker via blod som du skriver men även sexuellt. Att det är en icke behandlingsbar sjukdom stämmer inte riktigt. För det första är det få smittade vuxna som får en kronisk inflammation, 5%. Jmfr barn <1år, 90%. Sen finns antiviral terapi som i vilket fall kontrollerar sjukdomen.
  Därmed inte sagt att vaccination mot hepatit B inte är bra.

 23. Ja du Charlie, det är svårt att hitta bra information om vaccin och
  Med alla myter som cirkulerar vill man ju läsa på. Svårt dock då alla sidor är vinklade åt alla håll och kanter. Då om någon gång behöver man ju ordentliga svar från BVC. Jag tror att alla vi som jobbar inom vård
  Och omsorg vet hur det är att jobba under stress, men med vacciner kommer frågor, tror inte det kommer som en chock när
  En förälder frågar oroligt om vaccinet.
  Men det är ju också så, som någon skrivit längre ner, att i rädslan för biverkningar och att man ska bli blåst av Läkemedelsverket typ så finns ju glömskan av sjukdomarnas härjningar INNAN vaccinerna, det var en riktigt vettig tanke som jag knappt ens tänkt själv.

 24. Bra genomgång. Men jag får krypningar av solidaritetsargumentet.

  Precis samma argument användes i vaccinationshysterin i samband med svininfluensan. Jag fick höra att jag var osolidarisk för att jag inte vaccinerade mig och mina barn och den sociala pressen var enorm. Det är inte ok.

  Jag har för övrigt vaccinerat mina barn enligt BVC:s vaccinationsprogram.

  1. Solodaritetstanken med vaccinationer är svår att komma ifrån. Precis som du skriver användes den som argument för massvaccination mot svininfluensan med Pandemrix.

   Vi visste inte bättre. Det fanns de forskare som redan då varnade för att vaccinet var testat på för få och innehöll för mycket dåligt testat adjuvans (immunförsvarsretande ämne). De allra flesta, inklusive mig själv, trodde dock att det var värt att vaccinera.

   I efterhand var det fel. Svininfluensan blev inte den stora barn- och ungdomsdödare vi var rädda för och vaccinet som användes i Sverige gav en svårt handikappande neurologisk sjukdom som biverkan till hundratals barn och ungdomar. Jag skäms över att ha varit med och gjort skada när jag ville göra nytta.

   Men lärdomen för mig är inte att kasta solidaritetstanken överbord. Den är att testa vacciner i stora grupper och göra välövervägda beslut av risk kontra nytta före massvaccination.

  2. Det finns lite saker till kring svininfluensan, det är lättare att utvärdera ett beslut efter genomförandet än att veta om man har rätt när man påbörjar något man har beslutet sig för på det underlaget man just då har. Sedan har samma neurologiska sjukdom även ökat i de länder som man inte vaccinerad och där svininfluensan har härjat och som jag förstår det är utgångshypotesen i dagsläget att det är något i själva virus som triggar denna neurologiska sjukdom och man kan få det av både vaccinet och det vilda viruset.

   Däremot det mest chockande är att man i åratal har haft fel adjuvans när det gäller småbarn. Barnläkaren Mats Reimer har gjort ett hästjobb med att sammanfatta hela eländet, här ett urval av de mest relevanta inlägg.
   http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/problemen-som-pandemrix-avslojade/
   http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/pandemrix-narkolepsins-ojamna-utbredning/
   http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/har-alla-med-pandemrix-orsakad-narkolepsi-fatt-sin-diagnos/
   http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/influensavaccinet—damned-if-you-do-damned-if-you-dont/

 25. Gabriella Larses

  Toppen och väldigt informativ blogg. TACK! Har två döttrar i tonåren, 13 och 18. Bor i USA och är självklart skeptisk till att som hamnar på marknaden då det är pengarna som styr många gånger. Kan du snälls skriva om HPV som jag hititlls har valt att inte ta till mig och ge till mina flickor.
  Tack

  1. Tack, det är välkommet!
   Har också valt att inte ge HPV till min dotter, men är ändå inte säker på att jag gjort rätt…(fast det blir man väl aldrig när det kommer till ens barn 😉 )

 26. Det finns ett skäl till att vaccinera små flickor mot pappillomvirus. De utsätts inte sällan för sexuella övergrepp och kan smittas långt före den frivilliga sexualdebuten.

  1. Och även den frivilliga sexdebuten kan hamna före tolv års åldern. Sedan undrar jag varför inte pojkarna åkte med i samma veva, det förhindrar ju cancer även där.

  2. Det är nog mest en kostnadsfråga. Det är jättedyrt med vaccin mot papillomvirus och det är många fler kvinnor som får cancer av det än män, dessutom gjordes de första studierna på livmoderhalscancer, och peniscancer/analcancer/tonsillcancer hos män är inte lika väl studerat, eller inte lika tidigt studerat åtminstone. Dessutom är det ffa män som har sex med män som får analcancer och tonsillcancer som är hpv-relaterade och de blir ju som regel missgynnade i sjukvårdsbeslut. Tyvärr.

 27. Vet inte om det är skrivet här redan, men inte bara röda hund ger svåra fosterskaor, även mässling och vattkoppor. Man kan även förlora foster i påssjuka som vi vaccineras mot liksom femte sjukan mot vilken inget vaccin finns. Gravida bör var försiktiga vid utbrott!

 28. Mässlingen är en hemsk sjukdom som har svåra biverkningar och som barn dör av. Jag tycker det är cyniskt att sitta i Järna och säga “våra barn utvecklas kroppsligt och mentalt av att vara sjuka” som antroposofdoktorn sa i tidningen för några år sedan.

  1. Här är en källa på det: http://www.viforaldrar.se/barnhalsa/ska-man-vaccinera-eller-in
   “Sjukdomarna är en risk i sig, anser de flesta – även Jackie Swartz, men han poängterar att han framför allt ser möjligheterna:
   – Genom sjukdomarna får barnet en möjlighet att mogna såväl kroppsligt som själsligt och socialt. Det visar erfarenheter från tiotusentals barn i Europa som är patienter hos antroposofiska läkare.
   Jackie Swartz anser att riskerna för komplikationer är minimala.
   – Men det förutsätter att barnet har vårdats enligt antroposofiska riktlinjer”

 29. vaccin.me/2013/03/18/finsk-baby-dog-pa-grund-av-pneumokockvaccin-foraldrar-tvingades-vanta-ett-ar-pa-obduktionsresultat

  1. Jag har nu läst artikeln som du länkar till. Den handlar om ett finskt spädbarn som fick vaccination mot pneumokocker, och under natten därefter dog. Första diagnosen var “plötslig spädbarnsdöd” men obduktion visade infektion med pneumokocker. Det är väl känt att många av de spädbarn som dör plötsligt visar sig ha svåra infektioner, som måste ha haft ett väldigt snabbt förlopp. Pneumokockbakterien är känd för att kunna ge väldigt snabbt förlöpande allvarliga infektioner, det är just för att förhindra dem vi vaccinerar.

   Pneumokockvaccinet Synflorix består inte av hela pneumokockbakterier. Därför kan det inte ha orsakat infektionen med pneumokocker som spädbarnet dog av. Synflorix består av delar av pneumokockbakteriens omgivande kapsel, som består av kedjor av sockermolekyler, bundet till en proteindel för att späda barn ska kunna bilda ett immunsvar mot det. Späda barn kan nämligen inte bilda immunsvar mot bara sockermolekylkedjor.

   Det finns alltså ett tidssamband mellan vaccinationen och dödsfallet (förutsatt att det som står i artikeln stämmer), men inte ett orsakssamband. Och det är helt säkert att det inte finns ett orsakssamband eftersom man inte har sprutat in hela bakterien i bebisen utan bara delar av kapseln.

 30. Tack härliga dr Cecilia för dina inlägg! Detta var ett som verkligen river upp damm! Vi måste gemensamt se till att korrekt och bra information sprids så att villfarelser och rykten inte förhindrar bästa möjliga vård.
  Jag ville eg bara lägga till att mässling är en i högsta grad aktuell infektion med mer än 10.000 fall i Frankrike under 2012. Således är det extra viktigt att se till att ha skydd om man har för avsikt att resa eller ta emot släkten från sydeuropa!

 31. Hej doktorcecilia! Tack för ett fantastiskt bra inlägg. Jag tycker det är ofattbart att någon förälder vill utsätta sitt barn för risken att få en allvarlig infektion under uppväxten men när jag läser antroposofisk information förstår jag att föräldrar kan bli påverkade. Du är ganska så snäll i ditt inlägg. Jag säger det rätt ut: antroposofisk ideologi sprider desinformation kring vaccinationer och det finns INGA starka vetenskapliga belägg för något av deras påståenden. Däremot finns det mycket starka vetenskapliga evidens och lång medicinsk beprövad erfarenhet när det gäller vaccinationsprogrammet. Problemet är att vi börjat glömma bort de fruktansvärda konsekvenser som barnsjukdomarna kunde föra med sig innan vaccinationerna fanns. Namnet “barnsjukdomar” får det också att låta som om det är relativt harmlösa infektioner när det i själva verket handlar om ibland livsfarliga tillstånd för små barn. Återigen tack för ditt inlägg i debatten!

  Med vänlig hälsning,
  Sophie Lindgren, småbarnsförälder och överläkare i anestesi och intensivvård

 32. Tack för dina sakliga kommentarer. Vad är din kommentar kring den numera tydliga trenden att föräldrar är kritiska till vaccination av barn och låter bli att vaccinera över huvudtaget? Det svårt att bilda sig en uppfattning då man inte har tillräcklig sakkunskap.
  Tacksam för dina åsikter.

  /Eva

  1. Den trend jag ser är att föräldrar kräver saklig information och diskussioner om för- och nackdelar med all behandling och vill fatta välinformerade beslut! Bra tycker jag!

   Förra veckan kom nya siffror på vaccinationstäckning: 98% väljer att vaccinera sina barn (mot mässling-påssjuka-röda hund tror jag det var. Så trenden är välinformerad vaccination skulle jag vilja säga!

 33. Tack för väl skrivet, lättläst och informativt inlägg i denna viktiga fråga! Det är synd när man bara uppmärksammar dem som tycker annorlunda (i detta fall Ursula Flatters). Viktig , välgrundad och saklig information som den du ger kommer ofta i skymundan. Det är ditt inlägg som borde publiceras i Mama!
  /Mirja
  Läkare

 34. Otroligt tråkigt att höra om dina och dina bekantas dåliga bemötanden med BVC-sköterskor. Så tycker jag definitivt inte att det ska vara.

  Frågan om varför det dock är så är intressant. Om vi bortser från att utbildningar varierar kraftigt från lärosäte till lärosäte med avséende på hur man talar om specifika detaljer så tvivlar jag starkt på att sjuksköterskorna får lära sig att de ska köra över människor eller vara hysteriska (vilket jag tror att du inte heller tror). Jag tror heller inte att deras utbildningar är allt för förlegade vad det gäller tillgänglig information. Kanske är den förlegad m.a.p. utbildning i patientbemötande?

  Att sjuksköterskor och läkare lätt blir passionerade i frågan kan jag förstå då det är dom som ser de hemska effekterna av alla typer av sjukdomar. Speciellt om det är pga av att någon gått emot de rådande riktlinjer som de fått lära sig i sin utbildning.

  En orsak till varför patienter får ett dåligt bemötande av BVC-sköterskor kan jag tänka mig är de usla förhållanden under vilka sköterskorna arbetar. Om man har krav på sig att effektivisera till max och inte spendera fler än si eller så många minuter med varje patient så blir man knappast positivt inställd till att svara på många och komplexa frågor som alla förstagångsföräldrar har. Som en personlig anekdot kan jag berätta om en nära vän till mig som jobbar på barnsjukhuset. Hon berättar ofta om de usla förhållanden under vilka hon jobbar. Te.x. som att behöva sprida ut sin halvtimmes lunch över flera timmar och äta i omgångar av enstaka minuter. Jag skulle definitivt inte göra ett speciellt bra arbete eller vara speciellt trevlig mot min omgivning om jag inte fick äta när jag var hungrig.

  Slutligen vill jag lovorda dig för att du är så skeptisk och ifrågasätter! Det är en utmärkt ställning till allt som finns i världen. Det är även otroligt bra att du tar dig tid, läser på och vill lära dig mer! Var försiktig bara så du inte är överdrivet skeptisk på grund av fel andledningar eller på grund av känslor. Det finns en skrämmande mängd idiotisk pseudo-vetenskap som florerar fram för allt på nätet, och som får en totalt oförtjänad plats i debatter. Ofta på grund av medveten eller omedveten skrämseltaktik.
  Det är också tråkigt att höra att allt du tänker på är neurosedyn-barn och andra medikamenter som inte finns kvar på marknaden. Det måste vara väldigt deprimerande? Kanske du kan försöka balansera upp lite och tänka lite mer på de otaliga liv som vaccinationer har räddat.

 35. Hej! Här kommer ett inlägg i debatten om ovetenskapliga bemötanden inom vården, med fokus på vetenskaplighet, delvis som ett svar till EbbaDG’s inlägg. Men innan jag börjar babbla så vill jag poängtera att jag inte är förälder, så jag vet inte mycket om alla de känslor som ett föräldraskap innebär. Jag är heller inte en utbildad läkare, så ta inga råd av mig gällande medicinska åtgärder. Jag är dock mitt i en doktorandutbildning inom fysik och kan en del (hoppas jag) om det alldeles förträffligt utmärkta verktyget som vi kallar vetenskap! (Mitt användande av dessa superlativ bör f.ö. uppväcka en måttlig skepsis hos er mot mig, då det visar att jag förmodligen är känslomässigt engagerad i ämnet)

  Vetenskap är som sagt ett verktyg, som används för att hjälpa vår kunskap om världen att överenstämma bättre med hur världen faktiskt fungerar. Likt allt annat så har vår kunskap om vad som är ‘god vetenskap’ utvecklats rejält under åren, och den nuvarande definitionen av vetenskap är ett komplext ämne som är svårt att täcka helt i ett blogginlägg. Men en av hörstenarna i den moderna vetenskapen är statistik. En annan hörnsten är att man bör vara saklig, dvs bortse helt från sina egna och andras känslor. Tillsammans med insikten om att vetenskap (eller någonting annat) inte kan ge 100% svar till någonting så ger dessa verktyg oss möjlighet att ta de mest logiska besluten. (EbbaDG, ditt krav på att läkare, sjuksköterskor eller andra ska ge dig svar på vad som kommer hända om du vaccinerar ditt barn eller inte med 100% säkerhet är således helt orealistiskt).

  För att ankyta allt detta lite mer till ämnet som denna blogg handlar om och ge råd till er föräldrar som kan hjälpa er att ta de beslut som är bäst för era barn (både i vaccinationssammanhang och andra sammanhang). Det första rådet är att om man vill ha en vetenskaplig diskussion så MÅSTE man lämna sina egna känslor hemma. Vi människor styrs till stor del av känslor, och i en diskussion så dominerar de lätt en diskussion om någon part har med sig dem. Om man upplever att det inte går att ha en vetenskaplig diskussion med en läkare eller sjuksköterska så bör man först fråga sig hur mycket man själv bidrog till situationen. Först därefter bör man fråga sig hur ovetenskaplig ens läkare eller sjuksköterska är, och om det är dags att byta. Det andra och sista rådet jag vill ge är att alltid notera och skriva ner detaljer såsom t.ex. påstådda sannolikheter att utveckla symptom, framförallt men inte enbart om ni upplever att diskussionen blivit ovetenskaplig. Dubbelkolla därefter i lugn och ro dessa uppgifter och gå tillbaka till er läkare/sjuksköterska och diskuttera det nya du funnit med dem. Nöj er heller inte med endast en källa. Använd heller inte google för att komma åt denna information förrän i absolut sista hand. Man klickar gärna på de första länkarna google föreslår, men google tar inte bara hänsyn till relevans utan även till hur popularitet. Använd istället i första hand sökmotorer som är specialiserade på medicinska databaser (t.ex. pubmed, http://europepmc.org/). Och om ni väljer att använda google, se till att använda Google Scholar (http://scholar.google.se/).

  Slutligen vill jag poängtera att det är ett otroligt tidskrävande och svårt arbete att söka rätt på information bland alla vetenskapliga artiklar, speciellt om man inte är utbildad inom det specifika ämnet. För att inte tala om att tolka, sammanställa och väga information mot varandra. Det har vi forskare som jobbar heltid med, och det är absolut ingenting den genomsnittlige föräldern kan förväntas klara av. Men det är vad som krävs av en själv om man vill vara ‘säker’ på att de råd man fått är de mest vetenskapliga. Annars är nog det bästa man kan göra att lyssna på de råd ens BVC-läkare/sjuksköterska ger en, och det kan ingen klandra en för om olyckan är framme! Det är nog vad jag skulle försöka intala mig själv iaf om mina framtida barn hade otur med tärningen efter en vaccination…

  Vad tycker ni andra som är mer insatta i medicin och vetenskap än mig om detta?

 36. Hej
  Jag fick mitt första barn 99 när MPR-vacc. diskussionen var enormt stor, då var oron för att ta beslutet att ge barnet vaccinationen svårt tills jag pratade med min äldre släkting som rakt av sa: Om ditt barn reagerar på vaccinet vad tror du händer om hen får sjukdomen? Detta var ju som sagt tidigt i denna snurr av vaccinationsrädsla, men mitt beslut om att ge vacc. blev lättare då. Kan ju vara något att fundera på…

 37. Min fråga är – menar du att allt som står skrivet i boken Vaccinationer: risker och skador och vartenda ord skrivet på vaccin.me är att betrakta som idioti, skräp, påhitt, bullshit eller you name it, skrivet av människor som vi bör betrakta som mindre vetande? Elaka, falska eller kanske rentav dumma?
  Jag är inte motståndare till vaccinationer men är en människa som vill veta så mycket som möjligt om det som känns viktigt för mig (bla vad jag fattar för beslut när jag låter vaccinera mina barn) och därför är jag så tacksam att jag någonstans kan få läsa om myntets alla sidor. Det är minsann inte lätt att få fatt i denna information och som någon tidigare nämnt så känns den medicinska personal jag frågat, korrupt i frågan för allt kring vacciner är i deras svar så glättigt o glatt å inget negativt finns att finna!! Som de upplysta människor vi är idag så fattar man att så ändå inte riktigt kan vara fallet! Alla läkemedel vi sprutar in i kroppen påverkar på ett eller annat sätt. Det förstår även icke medicinskt kunniga. Vi påverkas av allt vi stoppar i oss. Mat, mediciner osv. Visst är det väl ändå så?? Annars kan vi ju helt släppa debatten om rätt mat, rätt tillsatser, rätt miljö osv. Eller?
  Jag välkomnar möjligheten att, som sagt, få saklig information om myntets alla sidor genom exempelvis den boken som jag nämnde i början för jag vill inte bli undanhållen information.
  Men all denna information kan man bortse ifrån alltså?
  Tack för en bra blogg!

  1. Jag kan inte se på ett enkelt sätt om du frågar mig eller någon annan. Jag har själv inte läst boken Vaccinationer: risker och skador så därför kan jag inte recensera den. Om någon vill skicka den till mig kan ni mejla på cecilia.chrapkowska at gmail.com för att få min adress. Då kan jag såsmåningom läsa den och värdera innehållet och lägger sedan ut den värderingen på bloggen.

   Jag har bara läst ett inlägg på vaccin.me och det var ett inlägg som sade att en ny studie bekräftat Wakefields resultat kring autistiska barn och tarminflammation och jag förstod det som i inlägget att det skulle vara ett stöd för att MMR-vaccinet är skadligt. Jag läste artikeln som det länkades till och det de hade gjort var att jämföra genuttryck i barn med tarminflammation som hade autism, och som inte hade det men hade andra tarminflammationsdiagnoser. De fann vad jag kunde se vid en snabb genomläsning vissa skillnader i genuttryck vid de olika typerna av tarminflammation. Artikeln tar inte upp hur många barn som har både tarminflammation och autism, eller någonting om vaccinationer överhuvudtaget. Det framgår inte i artikeln om något barn var vaccinerat med någonting eftersom artikeln inte undersökte någonting som har med vaccination att göra. Det inlägget anser jag alltså var vilseledande.

  2. Min motfråga till dig Ligo är – menar du att allt som står skrivet i boken Vaccinationer: risker och skador och vartenda ord skrivet på vaccin.me är att betrakta som sanning? Varför utgå från att de personer som ligger bakom dessa faktiskt är sakkunniga? Jag har inte läst boken du nämner, och endast kollat igenom vaccin.me översiktligt. Men det som slår mig när jag kollar på den sidan är att den verkar ha ett specialintresse av att framföra kritik mot vaccinationer. De hävdar själva att de “vill verka för en medicinsk demokrati och för att folk ska se flera sidor av en fråga”, dock så verkar de själva bara presentera saker från en sida, dvs det negativa med vaccinationer. Vidare så har endast en av de 4 som jobbar på redaktionen arbetat som sjuksköterska. Redaktören Linda Karlström är utbildad inom ekonomi och har personliga erfarenheter av vaccinationsskador (vilket INTE är en merit i vetenskaplig mening). Hon är dessutom homeopat!!!!!!
   De länkar heller inte till några publicerade vetenskapliga artiklar, utan endast till andra precis likadana sidor som deras egen (fast på engelska för det mesta). Sådan cirkelreferering är ett typiskt drag hos pseudovetenskapliga kvacksalvare.

   Slutsats: Hela sidan tänder alla varningslampor i min hjärna om att vara extremt kritisk till det dom skriver.

  3. Nej absolut inte! Min fråga var – ska jag förkasta allt det som dessa ( väldigt obegåvade, verkar det ju som) människor skriver?? Är allt det de skriver skit? Allt är påhittat?

  4. Men är inte just detta problemets kärna – att hämta information från en källa där eventuella fakta blandas med icke underbyggda känsloargument, fördomar och ren osanning? Hur ska man någonsin kunna sålla i en sådan text? Av exakt den anledningen har jag själv t ex valt att aldrig hämta information om sjukdomar från läkemedelsföretagens informationsmaterial. För att jag vet att de har ett starkt vinstintresse, och så länge deras forskningsresultat inte granskats av oberoende part, kan informationen vara vilseledande. Bara den möjligheten gör ju att jag inte kan lita på det jag läser, så varför ödsla tid på det?

 38. Angående k-vitamin: Jag är en generellt ganska ifrågasättande person som gärna läser in mig på saker (ibland gör ju vården inte helt rätt och det är de “alternativa” som har en poäng, som t.ex. kring detta med sen avnavling som nu även sjukhusen börjar snappa upp). MEN, när jag läst studierna som fanns kring k-vitamin (som ju är en sån här grej de “alternativa” är emot och lägger in i samma fack) var det en självklarhet för mig att sonen skulle få k-vitamin.

  Tyvärr har jag guldfiskminne, men i väntan på Doktor Cecilias blogginlägg kan jag dra en kort sammafattning ur minnet, med reservation för att jag kan minnas detaljer fel:

  K-vitamin behövs för att blodet ska kunna koagulera (levra sig). Det skapas av tarmen, men för nyfödda barn tar det ett antal månader innan den här produktionen kommer igång ordentligt. Små barn har alltså för lite k-vitamin för att kunna hantera inre blödningar på ett bra sätt. Jaha, men hur klarade sig barn förr kan man då undra? Jo, de allra flesta barn drabbas inte av inre blödningar, varken då eller nu, men det finns ett ganska sällsynt tillstånd som drabbar (kanske 1 av 100000?) i övrigt friska nyfödda. Det är en typ av hjärnblödning som är väldigt allvarlig. Barn drabbades av detta förr, men det var förstås en ganska liten andel.

  Att låta bli att ge k-vitamin för att “sannolikheten är så liten” när det inte finns några kända (allvarliga) biverkningar är som att låta bli att sätta bilbälte på sina barn med samma ursäkt. “Men på farmors tid hade de inte bälten och hon överlevde ju!”. OM just ditt barn drabbas av den här hjärnblödningen vill du att det ska ha fått k-vitamin för att överleva.

 39. Hej. Bor utomlands (nordöstra Kina) med 14 månaders dotter. Hon är vaccinerad med det som hon kunde få innan vi åkte och det kommer att kompletteras när vi åker hem i sommar. Här rekommenderar barnsjukhuset i Peking vaccination mot vattkoppor. Vad är det senaste om det hemma? Inte orolig, mest nyfiken. Precis som i ett inlägg ovan fick hon TBC-vacc vid 6 mån, men det rekommenderades inte till mig. Vi vuxna fick å andra sidan japansk encifelit-vacc, men det ville de vänta med, och ev ge till sommaren. Diskuterade även att ge henne rabies-vacc när vi är hemma.

  Hittade din blogg via Facebook, och ska läsa vidare!

 40. Välformulerat och klok skrivet kring vacciner. Delar din syn när det gäller vacciner till barn. Jag vill understryka att jag inte är vaccinationsskeptiker och anser att all behandling bör bygga på evidens. Att denna är god för barnvaccinationer råder det ingen tvekan om. Frågan om evidens och effekter av vaccination är ett skäl till att jag ställer mig frågande till att hpv-vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

  Du skriver felaktigt att hpv-vaccin är ett vaccin mot livmoderhalscancer, vilket det inte är. Det har dock marknadsförts relativt aggressivt som just sådant vilket är olyckligt och rätt och slätt fel. Som du vet, men kanske inte alla läsare av din blogg, är det ett vaccin mot papillomvirus som i förlängningen kan leda till cancer, vilket självklart är angeläget att förhindra.

  När det gäller just hpv-vaccin har dock SBU tidigare lyft fram att den medicinska nyttan med de vaccin som nu finns på marknaden är oklar (se länk nedan). SBU:s resonemang är att bl a att de cellprovskontroller som redan idag genomförs är effektiva och risken finns att kvinnor som har vaccinerat sig mot hpv-virus upplever en falsk trygghet som gör att de avstår från att genomföra cellprovskontroller, vilket tvärtom riskerar att leda till fler fall av livmoderhalscancer. Givet att SBU bedömer att det vetenskapliga underlaget är osäkert när det gäller bl a effektiviteten ur både medicinsk och ekonomisk synvinkel tycks det märkligt att det inte har varit en mer nyanserad diskussion om rimligheten i att inkludera det i vaccinationsprogrammet.

  Jag vill betona att jag inte tror att hpv-vaccin är skadligt eller leder till negativa medicinska konsekvenser (förutom de som SBU uppmärksammar), om så vore fallet hade det stoppats långt tidigare. Däremot konstaterar alltså bl a SBU att det är oklart hur effektivt ett brett vaccinationsprogram egentligen är. Grundfrågan – i vilken utsträckning det faktiskt leder till färre cancerfall – tycks illa besvarad.

  Det tycks också som att de vaccinationsomgångar som nu genomförs tangerar en förlängning av den kliniska forskningen. SBU konstaterar att det saknas forskningsstöd när det gäller den långsiktiga effektiviteten – självklart kommer de omfattande program som nu initierats att ge svar på en hel del frågor som läkemedelsbolagen i dag saknar. Trots att det sannolikt inte finns någon medicinsk risk med omfattande hpv-vaccinering, finns det ändå flera frågor som behöver besvaras, några av etisk art, andra gäller resursfördelning och vilka som tjänar på att hpv-vaccin ingår vaccinationsprogrammet.

  Givet att det idag saknas kunskap om effekterna av hpv-vaccin och det torde vara angeläget för producenterna av t ex Gardasil att inhämta sådan kunskap tycks det program som nu genomförs vara av stort värde för vidareutvecklingen av vaccinet. Är det etiskt godtagbart att låta 12 åriga tjejer ingå i behandling som tangerar klinisk forskning, utan att informera dem eller deras föräldrar om den osäkerhet som finns kring om det faktiskt har effekt? Ofarligt eller ej.

  Varför erbjuds gardasil till 12-åriga tjejer, som rent statistiskt har relativt långt till sexualdebuten, men inte till sannolikt sexuellt aktiva män mellan 17-25 år? Det är väl infektionen av virus som vaccinet skyddar mot? Såväl män som kvinnor kan vara bärare av hpv-virus och det torde vara mer effektivt att ge vaccin till de som är mest sexuellt aktiva istället för till prepubertala barn. Ett argument jag kan tänka mig är att vaccinet är verkningslöst på den som redan en gång har drabbats av en hpv-infektion pga att infektionen då ligger latent i kroppen. Men det vet du som medicinare mer om, upplys gärna! Hur som haver gagnar det rimligtvis forskningen om det finns grupper som får vaccinet som inte har varit sexuellt aktiva och exponerats för hpv-virus före de får vaccinet. Vilket stödjer tesen att det program som nu genomförs kommer att följas nära av forskarna, vilket deltagarna borde informeras om. Men kom gärna med rimliga argument för varför just unga flickor anses vara en särskilt angelägen målgrupp.

  Att det finns ekonomiska incitament att få med ett vaccin i det allmänna programmet är tydligt. Det är också sannolikt att väsentligt många fler unga kvinnor låter sig vaccineras om argumentet är att det skyddar mot livmoderhalscancer. Sannolikheten är mindre att en kille i 16-18-årsåldern skulle gå och vaccinera sig mot kondylom som orsakas av samma virus. Effekten av att det riktas mot unga kvinnor blir att fler doser vaccin säljs – vilket skulle vara i både den enskildes och samhällets intresse om de långsiktiga positiva effekterna var uppenbara. I en situation där så inte är fallet är det tydligt att minst en part tjänar på situationen: producenten av gardasil. Jag tror att vilken marknadsavdelning som helst hade föredragit att sälja vaccin mot livmoderhalscancer till unga kvinnor framför att försöka sälja kondylomvaccin till unga vuxna män. Uppsidan är s a s större. Kalla mig konspiratorisk.

  Eftersom jag själv har människor i min närhet som erbjöds just gardasil när de var tolv år, lyfte jag luren och ringde till SBU och pratade med en artig tjänstekvinna. Hennes bestämda uppfattning var att det var meningslöst att vaccinera tolvåringar och att det var oerhört mycket viktigare att peppa unga kvinnor att genomföra cellprovskontroller. För mig stämmer det till eftertanke. Att det inte finns någon motsättning mellan vaccin och cellprovskontroller är självklart – frågan är var fokus läggs och hur mycket pengar som spenderas på vilken åtgärd – givet befintligt evidensstöd för effektiviteten av olika behandlingar.

  Att SvD senare uppmärksammar att det fanns oklarheter kring jävsfrågorna när beslutet om att plocka in hpv-vaccin i det allmänna programmet fattades gör mig inte mer tillfreds (se länk nedan).

  Grundfrågan om vem som vinner på att gardasil inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet – samhället, den enskilde patienten eller producenten av vaccinet – har enligt mig inte besvarats tillfredsställande. Trots det läggs åtskilliga miljoner av offentliga medel på ett omfattande vaccinationsprogram. Jag upplever avslutningsvis att utrymmet för nyanserade diskussioner kring vaccinationsfrågor är relativt begränsat idag, rimligtvis på grund av den osakliga debatt som tidigare varit kring bland annat förmenta kopplingar till autism och annat. Det gör att relevanta kritiska synpunkter ofta avfärdas som kverulerande, vilket är synd.

  Referenser:
  SBU:s rapport hittar du här: http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/HPV-vaccin-Loftesrik-metod-men-nyttan-mot-livmoderhalscancer-delvis-oklar/

  Och lite bakgrund till gardasilbeslutet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vaccinbeslut-togs-utan-javsutredning_7791074.svd

 41. Du påminer ingenting om konserveringsmedel som används sasom formaldehid, mercur osv…är de också bra för bebisar hälsa!? Varför ska man vänta med vaccinerna? Det borde du veta lite mer om hur bb imunförsvaret funkar, om T1 och T2 fas..att den behöver lugna sig och inte “boostas” och pusha imunförsvaret överarbeta ( orsak till senare autoimunasjukdomar)..och sedan skyddet varar bara några år det är inte för hela livet som alla tror (mot hep B 5 år…) Du har presenterat här genom läkemedelföretags ögonen..

  1. Inlägg om tillsatser i vacciner har jag redan planerat. Om du vill fundera en gång till på om jag verkligen agerar i läkemedelsföretagens intresse rekommenderar jag mitt inlägg om “Vilka läkemedel du inte ska ge ditt barn mot hosta och varför” där jag går igenom samtliga hostmediciner på marknaden och visar att de är meningslösa/olämpliga till barn (och troligen vuxna också).

  2. Hej,
   först vill jag säga att det var en väldigt bra artikel, jag är född -73 och antagligen vaccinerad på både ”korsan och tvärsan” och är väldigt glad för det.

   Sen, väldigt off topic, men jag kan inte låta bli att skicka med en länk där Kristoffer Appelkvist förklarar hur man botar förkylningshosta. Fantastiskt kul!
   http://www.youtube.com/watch?v=4pSo42zXzm0

 42. Vaccin är en välsignelse som jag inte förstår hur man kan tacka nej till. Antagligen har man ingen som helst kunskap om sjukdomarna som man vaccinerar mot, eller vilka följder de kan få. Bevare oss från antroposofiska läkare vad gäller smittsamma sjukdomar (men inte vad gäller omvårdnad) och från de alldeles vettlösa homeopaterna. Tack för ditt inlägg, jag ska gärna läsa om de biverkningar som FAKTISKT finns om du skriver om dem.

 43. Rolf Adlercreutz

  Jag är född 1945. Som barn hade jag röda hund, påssjuka. vattkoppor, kikhosta, låg på Roslagstull med scharlakansfeber, hade 41 graders feber med messlingen. Allt detta före tonåren. Hade varit glad för lite vaccin.

  1. Jag är född 1981. Av allt du räknar upp hade jag bara vattkoppor! Jag är tacksam för att jag slapp det andra tack vare vaccinering! Min yngsta son är född 2011. Han kommer sannolikt slippa vattkoppor med eftersom han är vaccinerad mot det också!

 44. Få se nu; bör jag som förälder lita på WHO, Svenska barnläkarföreningen, Internationella barnmedicinska specialistföreningar eller bör jag lyssna på enskilda läkare från Järna eller kanske till och med engagerade föräldrar som gör sin egen research på new age sidor på internet?

  Jag är absolut för kritiskt tänkande och att göra medvetna val. Men då föräldrar slår sig för bröstet över att de “minsann inte ger sina barn farliga och onödiga vacciner” så är det dumhet det handlar om. Och kanske lite självbelåtet konspirationstänkande. -“Ja, du vet läkarna går ju i företagens ledband dårå, men som tur är så finns det ett institut i Litauen där man botar barn med autism med grötomslag. De har gjort egen forskning på vaccin, oberoende forskning va.” osv.

 45. Blev nu “orolig” vår dotter fick 18månaders sprutan när hon va 1år då vi skulle åka till Spanien. Men hon har inte fått den igen? Borde hon? Nu är hon 2,5år

  1. Om hon hade fyllt ett är det lugnt, då behöver hon inte 18-månadersdosen. Det är barn som inte fyllt ett när de får spruta som behöver 18-månaderssprutan också.

  2. Tack! Å verkligen massa tack för en grymt bra blogg för “oss lite vilsna föräldrar”!
   Undrar om du kan skriva lite om hur ni gör och vad för utredningar som görs när ett barn inte följer sin längdkurva (följer de andra två bra)

 46. En fråga, när Ursula Flatter skriver att det är skillnad på röda hund och stelkramp, vad menar hon då? Med tanke på att man sett utbrott av Röda hund i Järna, skulle man tro att hon menar att detta är mindre farligt. Är det verkligen lämpligt i en tidning riktad til gravida/unga mammor? När det just är de gravida kvinnorna vi vill skydda genom en heltäckande vaccination mot Röda hund?

  1. Det är ju två helt olika sjukdomar, det ena är en virussjukdom och det andra en bakteriesjukdom. De smittar på olika sätt, och flockimmunitet är relevant för röda hund men inte för stelkramp. Finns ju massa skillnader liksom. Vad hon menar måste vi nog fråga henne.

 47. Välskrivet blogginlägg. Som läkare, blir jag vettskrämd av att denna Ursula Flatters åsikter publiceras i en tidning som Mama. Jag måste ifrågasätta hela tidningens integritet. Det föreligger ingen evidens i hennes uttalanden, och jag blir rätt utsagt förbannad att denna informationen sprids till blivande mammor och föräldrar. Så jag håller med Petra Blomqvist och går så långt som ber dig ödmjukast om att du skickar ett brev till redaktionen, där du informerar dem att de sprider information som går helt emot forskning, erfarenhet och nationella riktlinjer.

  1. En barnläkares (i specialisering) uttalande brukar väga tyngre än en allmänläkares (i specilisering), men jag skickar mail direkt, och henvisar till detta välskrivna blogg inlägg.

 48. Precis som kommentatorn Linda här ovan tror jag att de som väljer att inte vaccinera sina barn mot t ex mässling, påssjuka och röda hund gör det utifrån grundförutsättningen att alla andra gör det. Att alla andras barn får ta de eventuella biverkningsriskerna och de egna barnen är sålunda skyddade av flockimmuniteten (herd immunity vilket bara kan uppnås om tillräckligt många i populationen är vaccinerade). Skulle vi leva i ett land där mässling härjade fritt, eller där foster skadades svårt av röda hund varje år tror jag inte att lika många skulle tvivla på vad som är värre, vaccin eller infektionen. Jag tycker att det är väldigt talande att man till och med i länder där regimen inte erkänner AIDS som en virusorsakad, smittsam sjukdom vaccinerar man sina småbarn mot mässling.

  Sammanfattningsvis tror jag att det är väldigt lätt att glömma hur farliga sjukdomarna egentligen är som vi vaccinerar barnen mot. Och jag tänker att om man faktiskt överväger ett så stort beslut som att vägra sitt barn skydd mot livshotande sjukdomar mot vilka det FINNS säkra och välbeprövade vaccin, bör man basera det ställningstagandet på annat än en av den medicinska forskningens största – och mest kända – fuskskandaler? Väl?

 49. Petra Blomqvist

  Verkligen bra diskussion du startat, Cecilia, och tack för att du hela tiden bygger på fakta. Har du några tankar på att be att få bemöta Ursulas åsikter i Mama? Det känns obehagligt att de står oemotsagda i en tidning med stor upplaga.

 50. hittade din blogg via fb (som man numera tycks hitta allt genom)… kan inte låta bli att slänga iväg ett inlägg och bara säga att även jag är av din åsikt gällande egoism och inte ta andra i hänsyn inför vaccinationer. som du skriver skyddar vaccination inte bara våra barn, utan även de runt omking oss som inte haft förmånen att kunna vaccinera sig av en eller annan anledning. det motverkar att sjukdomar om mässling, röda hund etc åter kan få ett fäste i samhället. dessa sjukdomar har hundratusentals (om inte miljontals) insjuknat i genom alla tider och folk har dött av det i alla tider fram tills vaccinationer kom. Risken med att personer tar för lätt på, eller inte inser värdet av, vacciner är att fler och fler tar beslutet (som du, Denize till exmepel) att inte vaccinera för påstådda, dödliga, biverkningar. för lika som doktorcecilia har jag inte någonstans hittat att det ska vara dödligt med vaccinationen mot exmpelvis rödahund. om alla slutar vaccinera, gissa vad som då kommer döda, inte är det då vaccinet. tycker detta är enkelt och logiskt tänkande… var det bättre förr när barn dog, vuxna dog, foster fick hjärnskador? skulle vi stannat där och inte uppfunnit vaccinet mot detta enligt er? en fråga jag ofta ställer mig är; varför folk inte vaccinerar (ett sådant enkelt och genialt skydd mot det som förut dödade otaliga människor) och vad som är meningen med det? man säger man inte vill ge till sitt barn, det man tror är farligt (på grund av falska fakta om autism etc). är ni då av åsikten att ALLA ska sluta vaccinera, eller är det bara ni som inte ska göra det och alla andra runtomkring ska skydda era barn genom vaccination? hur kan detta inte vara egoistiskt? för jag drar ändå slutsatsen ni inte vill att era barn ska få sjukdomar som röda hund o mässling (det vill ju ingen förälder). men om alla slutar vaccinera, vad tror ni då händer inom en åskådlig framtid? det är bara min mening, om man sedan inte vill vacicnera får det stå för va r och en och självklart ska man få information av bvc-sköterskor etc för att kunna fatta ett bra beslut som känns tryckt för alla i familjen. men om mans er framåt är fördelarna väääldigt stora med att jämföra i motsats till om alla skulle sluta!? eller?

  /socionom och 2-barnsmamma

 51. Hej. Jag förstår faktiskt inte hur du kan skriva att man är egoistisk som inte vaccinerar sitt barn mot rödahund på ett negativt sätt, mitt barn kommer före allt annat på denna jord, varför skulle jag vaccinera mitt barn för att skydda någon annan när det i mina ögon är ett onödigt vaccin för mitt barn, min dotter har inte fått mpr-vaccinet och det är det bästa beslutet vi tagit, ska vi gå emot våran magkänsla, instinkt och utsätta vårat barn för något vi verkligen inte vill för någon annans skull?
  Jag jobbar själv i vården och blir så frustrerad över att det bara ska pratas om allt possessivt med vaccin när det finns risker med det, barn i Sverige dör varje år pga vaccinet men det pratas det aldrig om.
  Många av sjukdomarna är ofarliga men KAN ge följdsjukdomar så som hjärninflammation som KAN va farligt MEN hjärnhinneinflammation kan du få av ett vanligt förkylningsvirus också.
  Hur ska mänskligheten kunna bygga upp ett immunförsvar om vi ska vaccinera oss mot allt?

  Kan inte antroposofiska läkare mötas tillsammans med “vanliga” läkare måste man välja antingen eller, det finns en grund till varför folk väljer bort vaccin och är skeptiska mot det.

  Jag tycker att det är jätte bra att vissa vaccin finns och speciellt för alla prematurbarn.
  Kan du inte skriva lite om k-vitaminet som ges vid förlossningen, jag förstår faktiskt inte varför man ger det till barn som förlösts utan komplikationer som sugklocka etc då barnet får k-vitamin från bröstet inom loppet av 24 timmar.
  Jag har läst boken “vaccinationer och risker” som är en bok med helt oberoende fakta, fakta som även är granskad och den rekommenderar jag varmt till dom som har funderingar och vill fördjupa sej mer 🙂

  Jag tror att man måste lyssna från båda hållen, vi vart inte bra bemötta på Bvc men jag kände mej så pass trygg i mitt val att jag inte brydde mej.

  Cecilia jag tycker du skrivit väldigt bra fakta dom är lättläst men jag skulle önska att du kanske tog upp de nackdelar som finns om vaccin också. Men som sagt toppen att du skriver om sånt här och jag hoppas att mitt inlägg inte uppfattas otrevligt eller så 🙂

  1. Hej!

   Du skriver att barn dör varje år i Sverige på grund av vaccination. Det stämmer inte med vad jag känner till. Jag ber dig därför om källhänvisning till det påståendet, en exakt källhänvisning med hur många barn, vilka vacciner och vilken biverkan som skulle ha varit dödlig.

   Jag vidhåller att det är egoistiskt att inte vaccinera sina barn mot röda hund, precis av det skäl jag har skrivit ovanför. Att utsätta andra människor, andra barn, för risken att få svåra hjärnskador för att man inte vill ge sitt barn ett mycket säkert och välbeprövat vaccin är ett uttryck för att man sätter sina egna behov före andras och gör en i mina ögon orimlig riskavvägning.

   Jag återkommer med inlägg om specifika vacciner, deras skyddseffekt och biverkningar.

  2. Förstår inte problemet? Eftersom “andra” barn är vaccinerade borde det inte vara något problem – om nu vaccinerna är så bra som det påstås?!?!

  3. Om bara enstaka barn är vaccinerade mot röda hund kommer röda hund att spridas mellan dem och viruset överlever och sprids i samhället. Om nära nog alla är vaccinerade kommer viruset ha mycket svårare att sprida sig. Virus behöver nämligen människoceller att leva i för att överleva. Därför spelar det roll hur många som är vaccinerade för risken att viruset ska sprida sig till en ovaccinerad gravid kvinna. Eller en vaccinerad gravid kvinna som av någon anledning inte “svarat” på vaccinet, nämligen inte har skydd. Det är därför jag är så glad och stolt över att fler än 98% av alla svenska föräldrar valt att vaccinera sina barn enligt de senaste mätningarna!

  4. Ja, det vill jag jättegärna läsa om! Har hört (läst på internet…) att man ger jättehöga doser k-vitamin när det skulle räcka med mindre, och då blir man ju lite nojig och vill gärna att en vettig person som du reder ut det hela 🙂

  5. “ska vi gå emot våran magkänsla, instinkt”
   Ja, om fakta visar att magkänslan är fel. Om din magkänsla säger dig att det är ofarligt att ta en kvällspromenad på en motorväg kan det ändå vara en bra idé att låta bli. För bara några timmar sedan upptäckte jag två mörkt klädda människor promenerandes vid vägkanten, en bit ut i körbanan, strax framför min bil. Deras magkänsla sa dem att de syntes bra, de hade fel. Jag körde inte på dem, men jag tyckte det var obehagligt, och även om det i deras ögon var onödigt att synas bättre riskerade de faktiskt inte bara sin egen utan även min och min dotters hälsa när jag gjorde en undanmanöver i halkan.

   Vi människor är fulla av magkänslor som inte motsvarar fakta, och vi spenderar massor med tid, energi och pengar på att undvika det som känns farligt i stället för det som faktiskt visat sig vara farligt. Och visst, det får man väl göra, det känns ju faktiskt bättre så, man får en behaglig känsla av trygghet som ökar livskvalitén (åtminstone om man får tro reklamen). Men att minska sin egen *och* andras faktiska säkerhet för att uppnå en egen *känsla*.av trygghet, det är faktiskt egoistiskt.

 52. Hej Cecilia! Tack för en intressant och lärorik blogg! Jag tänkte faktiskt komma med ett inläggsönskemål ang just vaccinering.

  Min dotter är tre månader och jag har funderat över vaccinering för tuberkulos. På BVC avfärdade de mina funderingar med att sjukdomen är så gott som borta här i Sverige, och att man enbart behöver vaccinera barnet om de har utländska släktingar etc etc.

  Men samtidigt så hör man om utbrott här i Sverige. Och vem vet hur det ser ut om 20 år när min dotter kanske vill ut i världen och resa? Då kanske antibiotikaresistenta bakterier är ännu vanligare, och TBC kanske dödligt igen?

  Skulle vara mycket intressant att höra om din syn på saken? Har du vaccinerat dina barn mot TBC? Hur jobbig är vaccinationen jämfört med fördelarna att ta den? Är det omöjligt att ta vaccinet i vuxen ålder?

  Vänligen,
  Linnéa

  1. Man kan vaccinera sig senare, jag vaccinerade mig mot TBC vid 16 års ålder inför en utlandsresa. Men det blev ett sår som man var tvungen att sköta om under några veckor och jag fick ett mycket större ärr än de jag känner som vaccinerat sig som bebisar (vet inte om det var normalt eller om jag hade otur).

  2. Jag är övertygad om att Dr Cecilia kommer skriva ett utmärkt och mycket mer uttömmande svar på din fråga, men jag kan kanske kommentera så länge. Jag gick min läkarutbildning i Lettland, och kursen om TBC på europas största center/sjkh för TBC och multi-drug-resistant TBC. Just vaccineringen diskuterades flitigt under många lektioner, och huvudpoängerna är 1) vaccinet skyddar INTE mot infektion i lungorna (om alls så endast i några tiotals procent av fallen) utan mot spridning av infektionen i blodet och vidare ut i kroppen, som i vissa olyckliga fall leder till t.ex TBC i hjärnhinnorna. 2) den här typen av blodspridning förekommer främst hos barn, och det är alltså små barn som behöver skyddas. Det finns i princip ingen anledning alls för en vuxen person att ta vaccinet, under några omständigheter, och man är heller inte särskilt behjälpt som vuxen av att man vaccinerades som barn. 3) man ska vara medveten om att vaccinet i sig innebär en del risker för komplikationer (mer så än de flesta andra vacciner vi använder) och därför är det klokt att inte vaccinera i “onödan” (alltså om man inte har t.ex äldre släktingar som immigrerat från endemiska områden eller om man själv tänkt ta med barnet till ett sådant område).

  3. Jag tänkte ränna runt på dagcenter och liknande i Tanzania nästa år, anser du alltså att jag inte har nån nytta av TBC-vaccination? (Uppriktigt nyfiken.)

  4. Oja, det vaccinet har världen väntat på i många decennier! =) Kanske någon gång runt 2020?
   Take Knol – du bör rådfråga duktiga infektionsläkare naturligtvis, men min uppfattning är att man i Sverige ofta ger vaccinet även till ovaccinerade vuxna för att vara på “säkra sidan” (även om effekten inte är bevisad). Det man måste tänka på är att inte invaggas i någon falsk säkerhet om att man är skyddad, utan vidta alla åtgärder man kan för att skydda sig på plats (speciella ansiktsmasker som renar inandningsluften är det bästa). Vidare kan det vara bra att veta att vårt screening-test för TBC, det så kallade PPD-testet, blir långt mycket mer svårtolkat om man vaccinerat sig, och det bör man minnas om man i framtiden misstänker att man insjuknat. Ha en trevlig resa!

 53. Ett sånt bra inlägg!
  Min pojke började på dagis när han var 12 mån. Ett par månader senare fick vi reda på att ett barn i gruppen hade mässling. Jag var väldigt arg på det barnets föräldrar som inte vaccinerat och sedan lät barnet vara på förskola där det fanns barn under 18 mån. Som tur var smittades inte sonen. RIngde till bvc samma dag jag fick reda på detta och fick komma samma em för att sonen skulle blir vaccinerad.

 54. Ett jättebra inlägg i en viktig fråga! Vill bara tillägga att det i detta nu florerar mässling i Uppsala. Hur glad är inte jag att vi hela familjen är vaccinerade?! 🙂 Man är ganska naiv om man tror att ens barn aldrig kan råka ut för dessa sjukdomar och det blir helt klart ett problem för samhället om vi slutar vaccinera våra barn. Tänk bara på hur mycket skador och liv TBC tog som ett exempel, och titta utomlands vad barnen dör av där?

 55. Tyvärr får jag hålla med EbbaGD om bemötanden från BVC-sköterskor. Vi har fått känslan av att vi alltid gör fel, oavsett vad vi gör. Och om vi ifrågasätter vaccination får vi höra att “otäckheter händer bara i Främre Långtbortistan” eller något annat obskyrt land, vilket inte ökar förtroendet för sköterskan, BVC eller vaccinationen. Samtidigt så är man ju en “dålig förälder” om man inte lyder uppmaningen och går till den där eländiga sköterskan som bara ifrågasätter hela tiden… Turligt nog gäller detta inte vårt första barn, annars hade vi ju varit helt ställda på många plan, med de motstridiga budskap vi får. Vi har för tillfället en diskussion hemma huruvida vi ska gå på nästa kontroll, och om vi i så fall ska vaccinera. Och i just den frågan tycker jag det är svårt att veta att den information man får från olika håll är korrekt och trovärdig. De varningar man hör/läser om är i mina ögon tveksamma, men de motargument jag har sett har inte övertygat mig heller… Så nu står man där som en dum åsna mellan två hötappar. 🙂

  1. Jag blir bestört när jag läser detta. Ni vet väl att ni har rätt att byta BVC-sköterska – gör det! Den centrala rollen hen har är ju, förutom att följa barnets utveckling, att verka familjestödjande. Alltså att stärka er föräldrar i er livsviktiga roll! Det finns inga vinster, vare sig för er ELLER ert barn, att få er att känna er som “dåliga föräldrar”. Byt till en lyhörd BVC-sköterska som kan bemöta era frågor och ge information.

   Får jag försvara mina kollegor lite? 😉 Ibland kan det vara så att sjuksköterskan (eller läkaren eller vem det nu är man möter i vården) är superkompetent men personkemin inte finns där och “bara” det är skäl nog att byta. Just bemötande är i många fall en konst, vissa är bättre på det än andra (ett alldeles lysande exempel på när det fungerar som det ska är läkaren Annia mötte. Vilken stjärna!), och personkemi kan vara avgörande. Vi som personal får dock aldrig någonsin bli oprofessionella och vi måste alltid ta dem vi möter på allvar. Och med det sagt, idioter finns tyvärr överallt.

   Förresten Cecilia: jag tog inte illa upp. 🙂

  2. Jag kan också tänka mig att sköterskan har hört vaccinationsdiskussionen hundra gånger, vet varför vaccinationer är bra, är inte tillräckligt duktigt på att föra debatten igen rakt av utan att titta i sina papper och helt enkelt blir irriterad för att hon återigen måste lägga tid på problemet.

 56. Jag var tveksam till att ge min son de vacciner som BVC ville att vi skulle ge. Träffade då en fantastisk läkare som lyssnade, svarade och informerade. Sedan slutade han samtalet med; “Du ska inte ta det här beslutet idag. Ta med dig informationen hem och tänk efter. Till sist vill jag att du ska veta att mina barnbarn är vaccinerade på min rekomendation och hade jag inte trott på att alla de positiva effekterna övverväger de få negativa som faktiskt finns så hade jag aldrig kunnat göra det.” Att bli hörd, tagen på allvar och respekterad gjorde att jag lätt kunde ta beslutet att vaccinera min son – en vecka senare, när jag hade fått fundera färdigt. Jag är ganska övertygad att jag hade slått bakut om de försökt tvinga mig där och då. Och då hade jag kanske inte varit redo en vecka senare heller. Väl värt att tänka på!

  1. Åh så skönt! Ja det är väl lite det att jag mest bara vill slå bakut för att jag blir felbehandlad och blir då bara ännu mer skeptisk! Vilken tur du hade!!

 57. EbbaGC, Det där med autism finns ju inga belägg för. Det är en av dem hemskaste vetenskapliga härvan någonsins. Wakefield (han som skrev studien som visade sambandet mellan vaccinationen och autism) har ljugit, medvetet manipulerat data och gjort en stor skada i och med många föräldrar har blivit uppskrämda och avstod att vaccinera sina barn.The lancet har dragit tillbaka den publicerade studien, Wakefield har granskats, strykts ur the Medical Register och har blivit ett av de mest kända exempel för ohederlig forksning.
  Doktorcecilia, kanske ett inlägg om det icke befinntliga sambandet mellan MMR och autism vore intressant att läsa på din blogg?

  1. Ebba/redigerad av Cecilia

   Här fanns en länk till ett inlägg på en vaccinkritisk blogg som heter att ny studie bekräftar Wakefields fynd. Jag har nu läst studien och funnit att den karakteriserar genuttrycket i tarmslemhinnan hos barn med autism och inflammatorisk tarmsjukdom. Det skiljer sig tydligen lite från genuttrycket i tarmslemhinnan hos barn med andra typer av inflammatorisk tarmsjukdom. Den handlar inte alls om vacciner.
   /Cecilia

  2. Det är just det där jag menar att många gör. Dom trivialiserar och säger att det inte finns några biverkningar fast många, många människor är av en annan åsikt. Hur kan alla dessa rädslor vara helt ogrundade? Hur VET du med 100% säkerhet att mina barn inte kommer få någon skada av att bli vaccinerade? Hur kan du lova mig det?
   1 barn som fått autism av vaccin räcker för att göra mig orolig. 1 barn med narkolepsi räcker för att få mig orolig. Tycker inte man ska trivialisera någonting som har med mina barn att göra, jag vill inte heller bli behandlad som ett hysteriskt fruntimmer med helt ologiska rädslor när jag kommer till BVC. Wakefield skulle inte mixtrat med något om han inte verkligen trodde på det han sysslade med, så tänker jag.

  3. Ebba, han mixtrade med data! Det har bevisats att flera barn som ingick i hans studie hade fått autismsymptom redan inna vaccinationen.
   Den där länken som du hänvisar till…vet inte ens vad jag ska säga om det… att ta Wakefields ord utan att ifrågasätta honom som man gör i den här artikeln , det övergår mitt förstånd.

   “En stor finsk studie hittade 173 allvarliga biverkningar av MPR-vaccinet hos de cirka 1,8 miljoner finländare som hade vaccinerats.

   Inget av dessa fall handlade om autism eller inflammatorisk tarmsjukdom. Barnpsykiatrikern Christopher Gillberg i Göteborg och hans medarbetare har undersökt förekomsten av autism före och efter det att MPR-vaccinet infördes i Sverige i början av 1980-talet. De hittade ingen förändring som kunde sättas i samband med vaccinet.
   En brittisk studie, som publicerades i British Medical Journal i februari jämförde barn som hade både autism och inflammatorisk tarmsjukdom. Britterna kunde inte hitta något samband med MPR-vaccin.”

   http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/inga-bevis-for-att-vaccin-orsakar-autism

  4. Jag tror kanske att jag uttryckte mig vagt. Jag sa inte att jag litade på hans ord i artikeln.
   Vad jag menade var, att varför ska en forskare/läkare riskera hela sin karriär på något han inte tror på själv? Även om det var fusk med siffrorna så började han ju forskningen av en anledning, till och med nu efter att hans fusk uppdagats så fortsätter han. Bara CHANSEN av att det kan finnas ett samband räcker för mig att ifrågasätta vad jag stoppar i mitt barn. det är ju samma sak med maten jag ger mina ungar, jag försöker att tänka på vad jag proppar i dom där med. Jag ger dom inte heller leksaker som jag vet har farliga ämnen i sig som dom kan få i sig. Jag är gärna försiktig med det viktigaste jag har. Evolutionen ledde till att människan tar hand om sina barn och värnar för dom, jag gör det i hög grad, även när det kommer till att ifrågasätta läkare BVC och hela vaccinprogrammet om det är så

  5. Men oroar du dig inte över de sjukdomar du riskerar att utsätta dina barn för om du inte vaccinerar?

  6. Det är nog tyvärr ingen tvekan om att Wakefield fuskade. Här är en länk till ett dokument som den undersökande journalisten Brian Deer skrivit, som handlar om vad han upptäckt om artikeln och om vad Wakefield gjort. Mycket detaljerat och nästan varje mening belagd. Tyvärr är det lite långt, men det är välskrivet och tydligt.

   http://briandeer.com/solved/slapp-amended-declaration.pdf

  7. Hej Ebba,
   Jag är själv forskarutbildad och jag kan säga att om man tror på det man sysslar med så mixtrar man inte med data. Då tar man fram de bevis som behövs för att bevisa det man tror är sant. Mixtrar med data, det gör man när man när det inte finns bevis för det man en gång trodde var sant!

   Anledningen till att Andrew Wakefield fuskade var att han hade ekonomiska intressen i ärendet. Han fick pengar från en advokatbyrå som skulle stämma en vaccintillverkare. Andrew Wakefield fick alltså pengar för att fabricera data.

   Mvh

  8. Jag tycker inte heller man ska trivialisera Ebba, och aldrig heller behandla någon så hon känner sig som “ett hysteriskt fruntimmer med ologiska rädslor”.

 58. Ett fantastiskt bra inlägg på en redan bra blogg. Tack snälla du!
  Det här får man prata om igen och igen, tycker jag.

  /barndoktor i Skåne

 59. Jag får alltid ångest när jag ger mina barn vaccin. Jag hör så mycket hemskt om vacciner och skulle aldrig någonsin förlåta mig själv om mina barn fick någon biverkning från vaccin. Men heller inte om dom fick hjärnhinneinflammation osv. Tycker det är ett sant dilemma, däremot blir man överkörd direkt när man försöker ha en vetenskaplig diskussion med BVC angående detta, så man blir ju inte direkt mer lugn. Bättre vore om man kände att man hade ett val och att BVC personal också har någon koll på vad dom faktiskt ger och att det visst kan bli biverkningar.

  1. BVC som organisation har definitivt koll på vad de ger, vaccinationsprogrammen med biverkningar är mycket väl utvärderade. Däremot har varje enskild BVC-sköterska inte alltid kunskapen att föra en vetenskaplig diskussion kring detta. Det blir fler inlägg om vaccin här: helt klart!

  2. Jaa tack 🙂 Hört allt om autism till kramper och allergier som man kan få av vacciner. Många vacciner är så pass nya att man faktiskt inte riktigt vet hur det påverkar barnen som äldre och det där när dom släppte pandemrix (jag var gravid med första då) och sa att den var testad på små!? 700 barn och under hur lång tid då? Sen så blev det såna biverkningar av det dessutom och då blir man ju ännu mer rädd och skeptisk. Jag kan inte låta bli att fundera hur MIN generation hade mått utan vaccin, hade vi sluppit en del allergier och barn med autism eller hade alla dött i mässlingen. Det finns ingen dialog om allt det här utan man blir överkörd så fort man har en egen tanke av dessa fina BVC sköterskor vi har och jag som ofta tänker på råd och rön och ifrågasätter och vill vara säker, inte bara lyssnar och följer tycker det är tvärjobbigt. Så bra att du finns här och tar upp såna bra topics! Sånt som är everyday life för oss föräldrar!

  3. Det beror på vad du menar med vetenskaplig diskussion. Det är vår absoluta skyldighet att vara införstådda med varför vi administrerar läkemedel och vilka eventuella biverkningar som kan uppstå, och dessutom kunna informera om detta på ett sakligt (läs: vetenskapligt) sätt. Dvs. vi är ålagda, liksom läkare, att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och då måste man ju givetvis vara införstådd med detta. Håller dock med om att vill man ha fördjupad kunskap om det rent medicinska bör man diskutera med en läkare istället då det är ert område (eller om man inte är nöjd med informationen från BVC-sköterskan). Förhoppningsvis träffar man en läkare som du då, det är nämligen ingen garanti att man känner sig mindre överkörd (eller att informationen är saklig)… 😉

   /sjuksköterska

  4. Hoppas du inte tog illa upp! Men fördjupad kunskap om bakgrunden till vaccinationsprogrammen har nog fler BVC-läkare än BVC-sköterskor. Och om BVC-läkaren inte kan kan den läkaren remittera vidare till barnläkarkonsult för de föräldrar som vill ha en mycket djup och noggrann diskussion.

  5. Vad är det för hemskheter du hört, och från vilka källor? Vaccinationsprogrammet har en god vetenskaplig evidens (precis som Cecilia gått igenom i sitt inlägg) och är prövat under lång tid. Sannolikheten för allvarliga biverkningar är därför extremt liten (kom ihåg att inte jämföra med t.ex. vaccinet för svininfluensa som togs fram väldigt snabbt inför en hotande pandemi). Det är också viktigt att sätta risken för biverkningar i relation till riskerna med att INTE vaccinera där det senare innebär mycket större risk för skada (eller t.o.m. död). Självklart är det inte bra att du känner dig överkörd av BVC, deras uppgift är ju att ta din oro på allvar och sakligt informera. Ifrågasätt deras bemötande direkt så de har en chans att rätta till, förmodligen vill de bara lugna (men misslyckas). Hoppas att du i framtiden kan slippa ångesten, du gör ju det allra bästa för dina barn!

  6. Grejen är den att det inte blir en saklig diskussion. Som när jag med mitt första barn uttryckte oro så slogs det bort med någon slags nitisk frenesi om att alla barn dör om dom inte vaccineras och biverkningar är 1 på 290847628734012938401506 så det händer inte ditt barn. Eller “jag antar att du läst en artikel om autism och det var 1 bebis i Kina och sånt förekommer inte”, då blir jag bara ännu mer skeptisk och tycker att BVC inte har koll överhuvudtaget och litar inte på några andra råd dom ger heller. Man måste, som förälder och människa, få ifrågasätta även om man inte är utbildad läkare eller sjuksköterska utan att känna sig jobbig eller dum i huvudet. Det är trots allt mitt barn.

  7. Du skriver att du inte blir sakligt bemött. Desvärre är 99.999% av “fakta” inte saklig kring vaccinmotståndare, från ren bluff (wakefeild) till missuppfattningar (hygienhypotesen och allergiökning). Det är förenat med SMÅ risker att vaccinera- det är förrenat med stora risker att Inte vaccinera. Bemöt vårfpersonal utefter hur du vill bli bemött, med kunskap och fakta, läs PEK, avhandlingar, veteskapliga sammanställningar där faktan är granskad som fakta, och blogginlägg för vad det är: åsikter. vårdpersonals sjukvård är baserad på FAKTA.

 60. Eftersom våra tvillingar är prematura ville vaccinationsläkaren dels att vi ska vänta åtminstone 3 månader med mässlingsvaccinet och dels att vi pratar med deras neuroläkare, i fall det kan innebära några särskilda risker med tanke på andra hälsoproblem som dom har. Det känns skönt att man tar hänsyn till sånt och inte bara “kör på”.

  1. I en tysk bok jag läst står att barnets immunsystem är extra känsligt mellan 10 och 12 månaders ålder och att man därför ska vara extra avhållsam med vaccinationer under denna tid då det kan orsaka störningar i utvecklingen och leda till auto-immuna sjukdomar eller allergier. Är detta något du känner till?

   Tack för en bra artikel!

  2. Det är ingenting som stöds av modern kunskap i immunologi och vaccinationsforskning.

Kommentarer är stängda.