Hem TBE hos barn – symptom, smitta, behandling

TBE hos barn – symptom, smitta, behandling

This post is also available in: English

Vad är TBE?

Fakta och råd om TBE hos barn. TBE är en förkortning för Tick-Borne Encephalitis, eller fästingburen hjärnhinneinflammation. Viruset smittar oss oftast genom fästingbett, men kan också smitta genom opastöriserad mjölk från kor eller getter som haft TBE-virus i blodet. När vi blir bitna av en fästing som har viruset sprutar fästingen in smittad saliv så fort den biter sig fast.

Läs mer om hjärnhinneinflammation hos barn

Var finns TBE-smittade fästingar?

TBE-smittade fästingar finns över stora delar av norra halvklotet. I Europa finns de i Norden, Ryssland, Baltikum. Tyskland, ner i Österrike, Schweiz, på Balkan och i italienska alperna. I nordligaste Sverige är fästingar ovanliga och därmed också TBE. Minst 400 personer blir varje år sjuka i TBE i Sverige

Det finns all anledning att tro att de knappt 400 rapporterade fallen inte är alla som ärdrabbade. I en svensk studie, undersökte forskare och barnläkare alla barn som kom till barnakutmottagningen i Huddinge med huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet under en period. De undersökte 124 barn och fann att 10 av dem hade TBE och 21 hade borrelia. Ingen av dessa barn var  jättesjuka och om man inte hade gjort en särskild studie hade man kanske inte undersökt om de hade någon av dessa fästingburna sjukdomar.

Symtom på TBE-infektion hos barn

Symtomen på TBE-infektion hos barn är feber, huvudvärk, illamående, ljuskänslighet. Ofta men inte alltid kommer feber och trötthet först. Därefter mår barnet bättre några dagar innan de mer hjärnspecifika symptomen som huvudvärk, illamående, kanske kramper kommer.

Hur diagnosticeras TBE?

TBE-diagnosen är ett pussel med flera bitar. Ett är  ett blodprov för antikroppar mot TBE-virus. De andra pusselbitarna är symtom som stämmer med TBE, och inflammationstecken i ryggvätskeprov (lumbalpunktion).

Långtidseffekter av TBE hos barn

Barnläkaren och forskaren Åsa Fowler publicerade 2013 en mycket viktig och välgjord studie om långtidseffekter hos barn efter TBE-infektion i The Journal of Pediatrics. Åsa undersökte de 55 svenska barn som fick TBE mellan 2004 och 2008.  I intervjuer och neuropsykologiska tester 2-7 år efter infektionen visade det sig att två tredjedelar av barnen fortfarande hade problem.

I intervjuerna med barn och föräldrar berättade 29 av 42 intervjuade barn att de hade tre eller flera problem. De vanligaste problemen var huvudvärk, minnesproblem, trötthet, irritabilitet och koncentrationsproblem.

Alla barn med TBE bör följas upp

I studien delade Åsa in barnen i tre olika grupper: lätt, måttlig, och svår TBE-infektion. Alla barn utom två hade huvudvärk. Alla barn utom ett hade feber. De flesta barn med lätt infektion och nästan alla med måttlig eller svår TBE hade illamående eller kräktes. De med svår infektion hade antingen kramper, sänkt medvetande eller förlamningar/känselbortfall eller kombinationer av dessa. Barn som hade haft svår eller måttlig TBE hade mer problem med illamående och ljuskänslighet vid uppföljningen än barn som haft lätt sjukdom, men förvånande nog var det ingen skillnad i övriga symtom.

Det psykologiska testet BRIEF, som mäter “exekutiva funktioner” alltså hur man kan utföra uppgifter, visade att 11 av 28 testade barn hade ett värde som brukar innebära svårigheter i vardagen eller i skolarbetet. Sju av de elva hade haft måttlig till svår TBE och 6 hade haft en mildare variant.

IQ-testet WISC-IV visade att barnen som hade haft TBE hade ett IQ-medelvärde på 85, att jämföra med det medelvärde som testet är konstruerat för att en grupp “normala barn” ska ha, nämligen 100. Framförallt var det i deltestet som mäter arbetsminne som barnen underpresterade, mer än hälften av dem gjorde det. Inga säkra skillnader fanns mellan barn som tidigare haft svår eller lätt infektion.

Överraskande nog visade alltså studien att TBE som hade lätta och svåra symtom till en början verkar vara lika farlig för barns hjärnor på lång sikt. Åsas slutsats är att alla barn som haft konstaterad TBE bör träffa barnneurolog efteråt. Jag håller med.

Hur behandlas TBE?

Det finns ingen antivirusbehandling att ge. Barnen får smärtstillande mot huvdvärken, dropp och kanske illamåendemediciner mot illamåendet. Krampmediciner mot kramper och lugnande mot oro. Sjukgymnastik för att komma igång om man varit svårt sjuk.

Hur förebygga TBE?

Det finns effektiva och säkra vacciner som är godkända från ett års ålder. De ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vill du ge dina barn skydd mot TBE så kan du gå till vårdcentral eller vaccinationsbyrå. Det kostar mellan 300 och 500 kronor per dos (jämför priser innan du går och vaccinerar dig eller ditt barn!). Det ges två doser med en månads mellanrum, sedan en dos efter ett år och därefter en dos vart femte år. Det finns dock ny forskning som talar för att det räcker med glesare påfyllnadsdoser om man börjat vaccinera redan i barndomen, så ha inte alltför mycket ångest om det gått sju år i stället för fem mellan påfyllnadsdoserna. Det är dock bra  att följa de tre första doserna i schemat för att få god effekt.

Läs mer om borrelia hos barn – symtom och behandling

Läs mer om hjärnhinneinflammation hos barn

Följ barnakuten i sociala medier

24 kommentarer till “TBE hos barn – symptom, smitta, behandling”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *