Hoppa till innehåll
Hem Tremånadersvaccin – effekt och biverkningar

Tremånadersvaccin – effekt och biverkningar

A baby held tightly by their mother while receiving a vaccine.

This post is also available in: English

Med tremånadersvaccin får ditt barn skydd mot sju olika bakterier eller virus, som kan ge ännu flera sjukdomar. Tremånadersvaccinet skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B, Hemophilus influenzae typ B och mot pneumokocker. På BVC får barnet två sprutor tremånadersvaccin en spruta med 6 vaccin blandade (hexavalent vaccin) och en spruta med pneumokockvaccin. Man ger samma två vaccin också som femmånadersvaccin och 12-månadersvaccin på BVC.

Skyddet mot kikhosta är viktigast först

Kikhosta är en bakterieinfektion som ger svår lunginflammation hos spädbarn. Det dör fortfarande spädbarn av kikhosta i Sverige, och de barn som dött har varit ovaccinerade. Just eftersom kikhosta är farligast för spädbarn och bakterien cirkulerar i samhället är det viktigt att få skydd mot kikhosta så tidigt som möjligt.

Kikhosta – symptom, hur det låter, test och behandling

Skydd mot difteri är viktigt om du skall åka utomlands

Difteri är en bakterieinfektion som ger en svår halsinfektion som kan ge andnöd och död. Strypsjuka var det folkliga namnet på luftvägsdifterin, ett annat namn äkta krupp. Difteriepidemier skulle snart återkomma om vi slutade vaccinera mot difteri. För en enda person som håller sig i Sverige och inte är vaccinerad är smittrisken liten – flockimmuniteten skyddar även de ovaccinerade.

Läs om hur vaccin skyddar mot infektionsspridning

Barn behöver skydd mot stelkramp innan de börjar leka utomhus

Stelkrampsbakterier finns i jorden och om de kommer in i blodet genom små smår kan de orsaka stelkramp. Här finns ingen flockimmunitet, utan alla människor behöver ett eget vaccinationsskydd mot stelkramp. Stelkrampsbakterien tar sig in i kroppen via sår, och bildar efter några dagar ett nervgift som sprider sig i blodet och skapar stelhet i musklerna och kramp i andningsvägarna. Det finns motgift men dödligheten är ganska hög även med modern intensivvård.

Om en ovaccinerad person får ett sår som det kommer jord i behöver man söka akut för att dels få antikroppar mot stelkramp, dels stelkrampsvaccin. De antikroppar man ger mot stelkramp kommer från blodgivare som tidigare blivit vaccinerade mot stelkramp. Detsamma gäller efter djur- eller människobett då stelkrampsbakterier kan finnas i såväl djurs som människors munnar.

Läs om stelkramp hos ovaccinerat barn, 2017

Polio är förhoppningsvis snart utrotad

Poliovirus är ett magsjukevirus som också kan angripa nerver och ge förlamningar, tidigare kallad barnförlamning. Polio är nästan utrotad världen över och risken att bli smittad även om man skulle vara ovaccinerad är liten. Många länder kräver poliovaccination för inresa i många länder just för att utrotning av polio är ett prioriterat politiskt mål. När polion är utrotad kommer WHO sannolikt att rekommendera att ta bort poliovaccination ur tremånadersvaccinet.

Hepatit B-vaccinet skyddar mot levercancer och skrumplever

Senaste tillskottet i tremånaderssprutan är hepatit B-vaccin. Hepatit B är ett virus som sprids via blodtransfusioner, sex och delade sprutor samt från mor till barn. Hepatit B-infektioner drabbar levern och är en viktig orsak till levercancer och skrumplever i världen.

Det kan kännas främmande att vaccinera sin nyfödda mot ett virus som smittar via sex och smutsiga sprutor. Men tänk vad skönt att veta att barnet har ett skydd mot hepatit B om det en dag hittar en smutsig spruta i parken och visar upp.

Hib-vaccinet har utrotat epiglottiten

I tremånadersvaccinet ingår också vaccin mot Hib, eller Hemophilus influenzae typ B. Hib är en bakterie som orsakade svår epiglottit, eller struplocksinflammation och även hjärnhinneinflammation, båda var ibland dödliga.

Vaccinet mot Hib har i princip utrotat epiglottiten och hjärnhinneinflammationer med Hib drabbar numera ytterst få barn i Sverige. Det är viktigt att fortsätta vaccinera eftersom bakterien fortfarande finns i samhället.

Andra tremånaderssprutan innehåller pneumokockvaccin

Pneumokockvaccinet skyddar mot lugninflammation, öroninflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning orsakad av pneumokocker. Det finns mer att säga om det, så det kommer ett nytt inlägg om pneumokockvaccin framöver.

Biverkningar av tremånadersvaccin

De vanligaste biverkningarna av tremånadersvaccinet är smärta vid injektionsstället och feber samma eller nästa dag som barnet fåttvaccin . Dessa biverkningar är inte farliga och man kan ge alvedon om man vill lindra smärtan.

Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar av tremånadersvaccin. En skrämmande men ofarlig och mycket sällsynt biverkan är så kallad hypotonisk hyporesponsiv episod (HHE). Barnen blir slappa och svarar inte på tilltal under någon timmes tid. När ett barn tappar medvetandet ska man alltid söka barnakuten, och om det är HHE kommer barnet att spontant återfå medvetandet. Barn som drabbats av HHE får nästa vaccin på sjukhus under övervakning. I de allra flesta fall blir det ingen sådan reaktion vid femmånadersvaccinationen.

Extremt för tidigt födda barn som har varit svårt sjuka under nyföddhetsperioden har en viss risk att drabbas av andningssvårigheter efter tremånadersvaccinet. Dessa barn har fått en extrados, en tvåmånadersvaccination på sjukhus. Om den gick bra är risken att tremånadersvaccinet ska ge biverkningar mycket låg. Men om ditt barn fick andningsbiverkningar av tvåmånadersvaccinet – hör med barnets läkare om barnet inte ska få även tremånadersvaccinet på sjukhus.

Läs mer:

Kikhosta – symptom, hur det låter, test och behandling

Läs om pneumokockvaccin till barn

Läs om valet att vaccinera eller inte

Läs om vaccintillsatser

Läs om hur vaccin skyddar mot infektionsspridning

Läs om MPR-vaccin mot mässling

Läs mer rotavirusvaccin – effekt och biverkningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *